21.2.2014

Retro-Merkurius kartan hallitsijana

 


perääntyvä merkurius
Miehen seuratessa olympialaisten Suomi-Ruotsi-jääkiekko-ottelua televisiosta päätin katselin erään ikätoverin astrologista karttaa. Otin tarkasteluun yhden planeetan, nyt ajankohtaisen perääntyvän Merkuriuksen juurikartalla tarkoituksena hieman zoomata oppimistarkoituksessa Merkuriusta aikani kuluksi.

Kartan persoonallisuutta kuvaava askendentti (AC) ja julkisuuskuvasta ja elämän tavoitteista kertova MC ovat kummatkin mentaalisissa merkeissä (AC Neitsyt ja MC Kaksoset). Näitä vaikutuksille altista ja joustavaa kahta muuttuvaa merkkiä yhdistää sama hallitsijaplaneetta, Merkurius.  Merkurius on siis jo tästäkin syystä avainplaneetta pohtiessani sen vaikutuksia sisäisen motivaation ja tietoisuuden kasvamisen (MC) ja persoonallisen ilmaisun ja "lihallistumisen" (AC, nousumerkki) lähteenä.  Merkurius kertoo jotain olennaista myös tavasta kommunikoida ja ottaa kontaktia muihin ihmisiin ja ulkomaailmaan, tavasta jäsenellä maailmaa.

Viestinnän planeetta Merkurius on tässä juurikartassa (syntymäkartan yksi nimitys) varmuutta ja pysyvyyttä arvostavassa Härän merkissä. Merkuriuksen sijainti kaikkein hitaimmassa kiinteässä merkissä voisi ajatella tuovan ajattelu- ja viestintämalleihin tiettyä pysyvyyttä, helposti urautumista toimia tietyllä tavalla ja haluttomuutta muuttua. Sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin ja viestintäympäristöihin ei ole tämän yhdistelmän vahvuuksia.

Sitkeys, halu toimia tietyllä tavalla ('härkäpäisesti') on varmasti myös voimavara joka auttaa kartan haltijaa selviytymään oman persoonansa (AC) ja missionsa (MC) toteuttamisessa elämän vastoinkäymisten aikaan, mutta ongelmana voi olla joustamattomuus, haluttomuus ja sopeutumattomuus välttämättömiinkin muutoksiin, muutosvastarinta joka johtaa asenteiden muuttumiseen pahimmillaan vain kriisiytymisen kautta. Usein tällaisen asetelman omaava oppii kantapään kautta. 

Tällaisen yhdistelmän omaava voi olla parhaimmillaan oppiessaan käytännössä asioita, töitä tehdessään. Usko ja varmuus omaan osaamiseen ja viestintään tulee yleensä oman kokemuksen kautta, empiirisesti.  Ongelmaksi voi muodostua tuo haluttomuus toistaa olosuhteiden muuttuessa ilmeisen toimimatonta mallia uudestaan ja uudestaan, ihan varmuuden vuoksi, turhan kauan…Toisaalta, muuttuvan merkit kartan olennaisissa kohdissa (AC- ja MC-akselit) omaavalle tämä antaa sitkeyttä pitää oma linja joka ei muuttuvan merkin painotuksen (Kaksonen, Neitsyt, Jousimies, Kalat) omaaville ole aina helppoa. Asioilla on aina puolensa.

Merkuriuksen huonesijainti ja aspektit


Kartta jaetaan 12 huoneeseen, elämänalueeseen, joita voidaan tutkia sisäisinä prosesseina mutta myös ulkoisina, konkreettisina elämän tapahtumien näyttämöinä.  Merkurius Härässä hallitsee siis nousumerkkiä ja ensimmäistä huonetta ja 10. huonetta (MC) kartan yhdeksännestä huoneesta käsin.

Yhdeksäs huone on mentaalinen huone; siihen liittyy elämänkatsomuksen ja aatteen levittäminen, markkinointi, julkaisutoiminta, siis oman näkemyksen jakaminen muille. Yhdeksännen huoneen vanha nimitys on 'Jumalan huone' (House of God) ja se teemoja ovat eettiset valinnat ja ohjeet, joita saamme meitä korkeammilta voimilta tai tahoilta (papisto, tuomarit, gurut).  Itse ajattelen että yhdeksäs huone kertoo myös siitä kuinka oma sisäinen auktoriteettimme, äänemme, omatuntomme puhuu meille ja kuinka me sitä kuuntelemme. Vaarana voi olla tässä näkemysten lukkoon lyöminen, 'näin on ollut ja näin on aina oleva'.

Merkurius Härässä on tällä kartalla myös perääntyvä (retrograding, rx) ja elämme nyt siis Merkuriuksen perääntymisen aikaan. Tuo tiedonhankkimisen, analysoimisen ja jakamisen planeetta lähti peruuttamaan Kalojen merkistä -  tuon kartan haltijan kuudesta, työn ja palvelun huoneesta  ja on nyt kiinteässä Ilman merkissä Vesimiehessä kartan haltijan itseilmaisun ja luovuuden huoneessa (viides huone.)

Jotkut väittävät että jos omaa syntymäkartallaan perääntyvän Merkuriuksen niin, kolme-neljä kertaa vuodessa tapahtuvat Merkuriuksen kolmisen viikkoa kestävän Merkuriuksen perääntymisen aika on helpompaa kuin niille joilla ei ole omalla syntymäkartallaan perääntyvää Merkuriusta. Perusteluina on se että nyt muidenkin kommunikaatio vaikuttaa olevan tavallista vaikeampaa, tulee yllättäviä informaatiokatkoksia ja asioiden eteneminen vaikuttaa hidastuvan ja asioita joudutaan korjailemaan joten perääntyvän Merkuriuksen omaava kokee ilmapiirin jotenkin kotoisena. Oletetaan siis ettei sen haasteet tunnu heidän elämässään kovinkaan vahvasti.  Itse sanoisin tähän väitteeseen 'se vähän riippuu..'

On totta että jos ihminen, kasvi, eläin tai organisaatio aikoo pysyä hengissä, täytyy oppia ja sopeutua, vahvistua kokemuksista ja oppia virheistä.  Ihminen on sosiaalinen eläin ja joudumme päivittäin tekemisiin toistemme kanssa joten saamme omasta ilmaisu- ja ajattelutavastamme palautetta. Jos saamme usein tietyntyyppistä korjausehdotuksiin keskittyvää palautetta, niin useimmat meistä pyrkivät korjaamaan ja hienosäätämään toimintojaan.

Abstraktia ajattelua ja passiivista kuuntelua edelleenkin korostavan koulujärjestelmämme "erilaisen oppijan" nimityksen omaavilla oppilailla on usein haasteellisia Merkuriuksen aspekteja tai sijainteja. Voisi kai ajatella että perääntyvän Merkuriuksen omaavat ovatkin tavallista enemmän joutuneet lapsuudessaan ja nuoruudessaan miettimään kuinka ilmaista itseään jotta tulisi ymmärretyksi. Oppimiskokemusten myötä kehittyy ja jalostuu; siitä mikä on ollut vaikeata on voinut tulla jopa vahvuus jatkuvan tietoisen harjoituksen myötä!

Katsoessani tätä merkin (Härkä) ja planeetan perääntymistilan vuoksi runsaasti oppimiskokemuksia tarjoavan Merkuriuksen tekevän yhdeksännestä huoneesta aspekteja huomaan sen tarkimman aspektin olevan kolmion (120 astetta) Plutoon Neitsyessä 12. huoneessa alle asteen orbilla.  12. huoneen vanha nimitys on 'Itseään vastaan tekemisen huone' (House of Self-undoing).  

Psykonalyytikko Carl Gustav Jung on sanonut että "se mitä emme tiedosta muodostuu kohtaloksemme". Tuo Jungin sitaatti tiedostamattoman merkityksestä kuvaa mielestä hyvin sitä neljän "kriisien huoneiden" (toinen, kuudes, kahdeksas ja kahdestoista huone) merkitystä kartalla psykologisessa mielessä. 12. huone edustaa alitajuntaa, nimenomaan kollektiivista alitajuntaa. Itse näkisin sen edustavan nimenomaan sellaista karmaa joka yhdistää meidät toisiimme ja josta meidän tulisi tulla tietoiseksi.

Kartan hallitsija Merkurius siis tekee tarkkaa kolmiota transformatiiviseen Plutoon Neitsyessä ja kolmion katsovan olevan mentaalinen aspekti joka tarjoaa meille helposti mahdollisuuksia kasvuun.

Kyseisen kartan haltija onkin syvästi kiinnostunut ja sitoutunut ihmisyyden ja elämän salaisuuksista, ihmisenä kasvusta ja elämän mysteereistä ja pyrkii myös konkreettisesti tutkimaan niitä (Pluto ja Merkurius käytännöllisissä Maan merkeissä), vaikka yhteiskunnan asenteet ja ympäristö eivät kiinnostuksen kohteita tue tai arvosta. (12. huone on myös salassa, kulissien takana, yksinäisyydessä tehtäviä toimia.)

Merkurius tekee myös väljempää  kolmiota Uranukseen Neitsyessä 12. huoneessa ja se näkynee epätavallisina kiinnostuksen kohteina ja haluna ajatella omintakeisesti, eri tavalla kuin ympäröivä yhteiskunta.

12. huoneen haasteellisuutta ei suinkaan helpota Pluton sijainti siellä ja kartan omaava onkin kokenut aika ajoin suuria kommunikaatiokriisejä (kiinteässä merkissä oleva Merkurius 9. huone) jotka tuntuvat pulpahtavan pinnalle ehkä yllättäen (Pluto ja myös Merkurius kolmio Uranus Neitsyessä 12. huoneessa) mutta muhittuaan ehkä jo pitkään pinnan alla (Pluto) tarkoituksena tarjota mahdollisuutta uudistumiseen ja asioiden ja asenteiden korjaamiseen (Neitsyt).

12. huoneen teemoihin luetaan myös salaiset viholliset ja tietysti voi ajatella että kartan haltijaa kiusaavat vastaan juonittelevat tahot (Pluton teemaa) – ja useinhan pyrimme ulkoistamaan käsittelemättömät ongelmanne muiden syyksi – mutta 12. huoneen teemat vaativat myös halua katsoa peiliin ja peilin taaksekin eli myöntää että ehkä syytä voisi olla itsessäkin, jossain mitä tekee tai on jättänyt tekemättä.

Perääntyvä Merkurius Härässä elämänkatsomuksen muodostumisen ja julkituomisen huoneessa (yhdeksäs huone) tekee myös oppositiota perääntyvään Neptunukseen kommunikaation huoneessa (kolmas huone) intensiivisessä Skorpionin merkissä.

Oppositio on vastakkainasettelun aspekti jonka on tarkoitus opettaa meidät näkemään asian toinenkin puoli. Usein työstämme oppositioita nimenomaan toisten ihmisten kohtaamisten kautta.

Tällä kartalla myös Neptunus perääntyy ja perääntyvät planeetat yleensä saavat meidät vetäytymään omaan itseemme, sulkeutumaan ja mielestäni nämä kiinteissä merkeissä oleva oppositio eli perääntyvä Härkä-Merkurius oppositio perääntyvä Skorpioni-Neptunus nimenomaan mentaalisissa huoneissa (yhdeksäs ja kolmas huone) korostaa ja alleviivaa epämukavuusalueelle menon tärkeyttä kriisien ehkäisyssä ja hallinnassa. Siis: avoimuuden merkitystä, joustavuuden ja uusien näkökulmien huomioonottamisen tärkeyttä ja asemasodan välttämistä!

Progressiiivinen eli edistetty kartta


Jos omaat perääntyvän Merkuriuksen, sen kulku suoristuu ihmisen sisäistä kasvuprosessia kuvaavassa edistetyssä kartassa (progressiivinen kartta) viimeistään 31-vuotiaana eteneväksi. Toisaalta, me voimme saada edistetylle kartallemme perääntyvän progressiivisen Merkuriuksen!

Esimerkin kartan haltijan perääntyvä Merkurius on oikaissut suuntansa progressioissa mutta viipyy edelleenkin vielä Härän merkissä vielä runsaan vuoden. Sitten edistetyllä kartalla alkaa tapahtua!  Tällä symbolisesti edistetyllä kartalla tapahtuu merkittäviä muutoksia mm. progressiivisen Auringon noustessa kartan MC:lle Kaksosiin, progressiivisen Kuunkin ollessa Kaksosissa ja tuon syntymäkartan Merkuriuksen vihdoin ja viimein vaihtaessa merkkiä yli 50 vuoden pestin jälkeen omaan merkkiinsä Kaksosiin!

Odotettavissa on progressiivinen Uusikuu, yhden ajan loppu ja uusi alku kahden vuoden sisään. Nyt edistetyn kartan mukaan eletään vanhan kuun aikaan eli vanhasta luopumisen aikaan, jossa pitäisi miettiä on oppinut, mitä ottaa mukaan uuteen kiertoon ja mistä aika on jo ajanut ohi.

Merkuriuksen perääntyminen ja vaikutukset eri merkkeihin


Tämä perääntyvä Merkurius Kaloissa transiitti siis koskee meitä kaikkia. Tällä esimerkkikartalla se perääntyy kuudennessa huoneessa. Olen usein kutsunut kuudetta huonetta ("House of Slaves")
'mut ku'-huoneeksi koska siellä siellä joudumme alistumaan sille että asioita, tapoja, elämämme arkea, työtapojamme täytyy korjata jos haluamme tervehtyä ja kokonaisvaltaisesti eheytyä.

Onko sitten perääntyvän Merkuriuksen omaavalle helpompaa kuin Merkurius perääntyy, kyselin aikaisemmin ja annoin epämääräisen vastauksen 'se vähän riippuu'... Omasta mielestäni ainakin täytyy miettiä myös millainen on oman juurikartan (syntymäkartan) Merkurius ja miten se reagoi tuohon perääntyvään merkkiin.

Merkuriuksen perääntyessä kaikkien herkimmässä, mukautuvimmassa ja helposti maastoutuvassa Kalojen merkissä se voi olla kuin vettä hanhen selkään kiinteiden merkkien (Härkä, Leijona, Skorpioni, Vesimies) Merkuriuksen omaaville sen hienovaraisten viestien vuoksi, poikkeuksena Skorpionin merkki (Veden merkki) joka saa Kaloissa vaeltavalta Merkuriukselta kolmion ja käyvät samaan aikaan läpi Saturnuksen kosmista röntgentutkimista.

Muuttuvat merkit (Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat) varmaan havaitsevat parhaiten muutospaineet ja prosessin voi hyvinkin kokea tunnepitoisena monologina josta ei enää itsekään ota selvää – tai sitten selvyys tulee ajan kanssa. Kalat pitävät monologinsa sisäisenä mutta muut muuttuvat merkit varmaan keskustelevat hämmennyksestään.

Aloitteelliset merkit (Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris) ovat olleet jo pari vuotta Uranuksen ja Pluton twist 'n' shout-kieputuksessa joka ei vielä ole kuin puolivälissä joten tämä Merkuriuksen perääntyminen vain alleviivaa sitä ettei mikään ole niin varmaa kuin epävarmuus.

Toivon että tämä pikainen case-study perääntyvästä Merkuriuksesta anonyymista kartasta antoi blogin lukijoille lisää ajateltavaa perääntyvästä Merkuriuksesta. Merkurius tarjoaa mahdollisuuksia haastaa mielemme ja ajattelutapamme, tulla niistä tietoisemmaksi, monta kertaa vuodessa. Jatketaan siis harjoituksia!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti