16.9.2016

Sukellus kuunpimennykseen


Ensi yönä on kuutamo, syyskuun täysikuu jota myös ”Sadonkorjuukuuksi” (Harvest moon) kutsutaan – ja Kuunpimennys Kaloissa. Kuun ja Auringon välisessä kierrossa tullaan oppositioasemiin, vastakkainasetteluun jossa erilaiset näkökulmat ja vaihtoehdot vaikuttavat näkyvän selkeämmin.
Kuutamo, täydenkuun aika, on ajateltu olevan hyvä aika tulla esille, nostaa asioita esille, edistää suunnitelmiaan, tiedottaa ja tiedostaa asioita. Se on ollut klassinen varkauksien tai hyökkäyksien hetki, kuutamolla näkee tehdä "kuutamokeikkaa".Yleisesti kuunpimennyksistäJos Auringonpimennyksissä on uuden alun teemaa,  irtiottoa vanhasta, autonomian tarvetta, Oinasmaisuutta, niin kuunpimennyksissä saavutaan syklin kulminaatiopisteeseen, jossa on nousee teemaksi miten tästä eteenpäin, mihin suuntaan, kenen kanssa ja mitenKuunpimennyksille ominaisen Vaakamaisen teeman mukaisesti.

Olen aiemmin blogissani kirjoittanut ”se seikka että tässä vaiheessa kuunkiertoa vastakkaisasetteluista tullaan tietoiseksi ei välttämättä tarkoita sitä että mahdolliset näkemyserot ratkeaisivat vaakamaisen sopuisasti - mikä on tietysti ihanne -  vaan vaakamaisuus  kertoo kahdesta osapuolesta (Auringon ja Kuun oppositioasema) joista tullaan tietoiseksi "Meistä" korostaen sosiaalisia suhteita… suhteita päättyy tai muuttuu nimenomaan tuon tiedostamisprosessin myötä ”.

Suhteita syntyy, suhteita loppuu ja ihmiset tiedostavat ja tulevat tietoiseksi koko ajan ympärillämme mutta nämä ”lähinnä tavallista voimakkaammat täysikuut” (kuten joku astrologi on kokenut) vaikuttavat kuitenkin kollektiivisesti nostavan esille niitä teemoja käsittelyyn joista pimennys kulloinkin kertoo – ja erityisesti jos kuunpimennys henkilön, maan tai instituution astrologisella kartalla tekee yhtymää, oppositiota tai neliötä kartan akseleille tai ”persoonallisille” planeetoille (Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus, Mars), muita planeettoja ja asteroideja väheksymättä.


Mitä onkaan kehittymässä ja kuka kehittää mitäkin?
Pimennyksien merkitysten ja vaikutusten arviointi on kuitenkin kuin valokuvan kehittymisprosessin seuraamista
, on joku astrologi todennut mielestäni sangen osuvasti. Yksityiskohdat tarkentuvat ajan myötä – ja pimennyksien tarkastelu on vaikutuksiensa vuoksi hyvin ison kuvan tarkastelua.  Aina voi yrittää pohtia sitä vain suhteuttamalla sitä yhteen karttaan, tarkastella sen merkityksiä jollekin, suhteessa jonkun tai jonkin karttaan.

Toisaalta, samaa valokuva-analogiaa käyttäen, ehkä pimennyshetki, sen hetken kartta on samaan aikaan staattinen, pysähtynyt hetki ja dynaaminen, liikkeen hetki, juuri se hetki jolloin kuvaaja ottaa kuvan ja joku kenties liikahtaakin – ja lopputuloksesta tuleekin toisenlainen, moni yksityiskohta ei toteutunutkaan suunnitelmien mukaisesti eikä edes oletuksien mukaan. Valokuvasta ei tullut sitä mitä siitä odotettiin. Ehkä siitä tuli tärähtänyt, sumuisa tai jotain vallan viehkeätä tai kuvaavaa.

Kuvaushetki oli ehkä monelle siihen osallistuneelle silti ikimuistoinen, vaikkei kuvan kehittymistä tai valmista kuvaa koskaan nähnytkään saati pääsisi arvostelemaan tai ihastelemaan kuvaajan rajauksia, tarkentamista, asettelua, valotusta jotka kaikki vaikuttavat kuvauskohteen lisäksi siihen millaisen muiston, mielikuvan ja tunnelman kuvasta meille välittyy.Neptuaaninen astro-selfie?


Tavallaan me olemme kaikki – valokuvausanalogiaa jatkaakseni joka tuli mieleeni tätä kirjoittaessa astrologista tulkintaa tehdessämme  ja elämässä ylipäätään ihmisinä ja toimijoina, elämään osallisina - samaan aikaan kameran edessä objekteina, kohteena ja kameran takana, ottamassa  kuvaa subjekteina, etsimässä sopivaa kuvakulmaa, sopivaa valonlähdettä, säätämässä valoisuutta, rajaamassa jotain pois jotta saisimme mielestämme sopivan tai mieleisen lopputuloksen, luomme todellisuudesta muistoja. Ja muistoista sitten ajan myötä uutta todellisuutta, kertomusta mitä oli, mitä (muka) tapahtui.

Kertoessani omaa tulkintaani pimennyksestä luon tavallaan yhtä todellisuutta, yhtä todellisuuden tulkintaa josta tulee osa omaa totuuttani, omaa todellisuuttani, omaa tapaani katsoa maailmaan, otan valokuvan oman näkemykseni mukaisesti; kameran suu-aukko, joka rajaa jotain pois ja joka tarkentaa johonkin on oma mieli. Johonkin pitää vetää raja, johonkin tarkentaa - joko tietoisesti tai sitten antautua sille mitä mieleen nousee ja tarkastella sitä...valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon.

Kurkistus Karman sadonkorjuukuuhun

Kuunpimennys Kaloissa 24 Kalat, yhtymässä Kheiron, ”kivun kentauriin” lähellä Kuun alasolmua (11-12 astetta), pois oppimisen ja irtipäästämisen symboli yhtymässä Neptunukseen 10 Kalat tuo kieltämättä mieleeni kivuliaan, mutta parhaimmillaan (ja loppujen lopuksi) eheyttävän heräämisen jonkinlaisesta prinsessa Ruususen unesta inhorealistiseen todellisuuteen.

Kuunpimennyksen Aurinko (elämän energia) on vastapäisessä merkissä Neitsyessä (24 astetta) joka etsii täydellistymisen metodeja, etsii omaa eksistenssiä, valikoiden, pyrkien keskittymään olennaiseen ja tärkeään, jotta voi mielekkäästi palvella.
Kuu, tuo alitajunnan, vaistomaisen, vegetatiivisen olemisen ja elämisen, arkemme pyörittäjä, lohdun antajamme on Kaloissa. Sen merkin symboli kaksi kalaa kulkemassa elämän meressä eri suuntiin kertoo minusta kuinka merkki tuo eläinradan viimeinen merkki, 12. huoneen teemojen ”luonnollinen” hallitsija kertoo kertoo ikuisuuden syklistä, jossa aina jotain uutta alkaa vanhan loppuessa.

Siinä maksetaan velkaa, omaa tai yhteisöllisesti, itseaiheutettu tai perittyä, lunastetaan karmaa, tietoisesti tai tiedostamatta. Useimmiten tiedostamatta, kuuluuhan sen symboliikkaan nimenomaan alitajunta ja unet.

Kalat, massojen, syrjäytyneiden ja unohdettujen, marttyyrien ja profeettojen, hupsujen ja hullujen, pyhimysten ja parantajien, vankiloiden, sairaaloiden, kirjastojen, luostareiden, suljettujen ja esoteeristen yhteisöjen, kaiken melkein unohtuneen ja kadonneen merkki saa nyt osakseen joka vuotisen täydenkuunsa, valaistumisen hetkensä, Karman sadonkorjuun.

Aurinkoon ja Kuuhun ja Kheironiin on neliössä Mars  23 Jousimiehessä – taivaalla on siis t-risti jonka kärkenä on Mars.

Karma, syy ja seurauksen laki, on seurausta siitä mitä olemme tehneet  – ja siitä mitä olemme jättäneet tekemättä, syistä riippumatta. Astrologiassa Saturnus ja Mars yhdistetään Karmaan nimenomaan (mielestäni) niiden symboloidessa tekemistä ja toimintaa (Mars), vastuuta, työtä tai vastuun välttämistä (Saturnusta).

En näe karmaa hyvänä tai pahana itsessään, vaikka tiedän että karma sanana on monille hieman karmaiseva.  Sitä saa, mitä on tilannut. Oscar Wilde on sanonut että ”elämä on epäreilua. Ja useimmille meille se on vain onneksi.” Nyt kumpikin planeetta ovat Jousimiehessä, Mars 23 astetta ja Saturnus 10 astetta – ja neliössä Neptunukseen 10 Kalat.

Tuo maallisen maailman Saturnuksen (rakenteet) pitkäaikainen neliö transendenttiseen Neptunukseen tuo esille rakenteiden purkamisen ja uudelleen järjestäytymisen tarpeen, mahdollisten savijalkojen murentumisen – ja sitä kautta uuden alunkin mahdollisuuden, jos ja kun oireisiin ja toimeen puututaan ajoissa. Saturnuksen ja Neptunuksen neliö on terveysastrologiassa terveyden heikkenemisen indikaattori – jotain on murentumassa, liukenemassa ulottumattoomiin, kauas, ja vaatii toimenpiteitä jos halutaan poistaa häiriö ja palauttaa toimivat rakenteet.

Jousimiehen merkkiä, jossa sijaitsee nyt Mars 23 Jousimiestä - joka on siis t-ristin kärkenä-  ja Kalojen merkkiä jossa siis Kuu sijaitsee tässä pimennyksessä yhdistää Jupiter (Intiassa sitä kutsutaan nimellä Guru, opettaja)  joka juuri vaihtoi merkkiä Vaakaan!

Jousimiesten ja Kalojen traditionaalinen hallitsija Jupiter (Neptunus joka on myös aktiivinen nyt on Kalojen moderni hallitsija) on siirtynyt 9.9 13 kuukauden ajaksi työtä ja analysointia, virheiden korjaamista vaativasta Neitsyen energiasta toiseen laatuun (muuttuvasta aloitteelliseen) ja toiseen elementtiin (käytännöllisestä Maasta mentaaliseen Ilmaan).

Vaa’an merkissä kollektiivisesti koemme Jupiterin viisautta ja oppimiskokemuksia tarjoavan laajentava energian suuntautuvan Vaakamaisiin teemoihin; sosiaalisiin suhteisiin, yhteisöllisyyteen, tasapuolisuuteen, muodollisuuksia unohtamatta.  Koska Vaa’an merkissä on tärkeä status quon säilyttäminen, niin Jupiter Vaa’assa voi korostaa sitä mikä on sosiaalisesti hyväksyttyä, lisätä sosiaalisia yhdenmukaisuuden tarvetta – ja sosiaalisesti hyväksytyn ei tarvitse olla kaunista tai viisastakaan, ainoastaan vallalla oleva trendi.

Kalat-Neitsyt-merkkipari, polariteetti, hallitsee astrologisessa symboliikassa kriisien huoneita, 6. ja 12. huonetta ja kriisithän ovat aina mahdollisuus myös oppia, eheyttää ja luoda jotain parempaa.
Olennaista on tahto tarttua toimeen (Mars), halu toimia rakentavalla tavalla (Saturnus) vaikka sitten purkaen jo olemassa olevia rakenteita (neliö Neptunus) jos on pakko ja pohtia sitä mitä itsestä, omista syväänjuurtuneista toimintamalleista ehkä paljastuu, miten voisi toimia terveemmin (Kuu/Kheiron) ja suunnata mahdollinen kiukku, aggressiot ja toiminta (Mars) tietoisesti (Aurinko) eikä heijastella sitä muihin haavoittavasti (Kuu/Kheiron).

Auringon sijaitessa Neitsyessä kannattaa myös katsoa Neitsyen hallitsijaa Merkuriusta joka perääntyy omassa merkissään 17 Neitsyttä – uutta tietoa, uusia näkemyksiä ja tiukkaa itsetutkiskelua luvassa.


Kannattaa muistaa sekin että mundaanissa astrologiassa Kuu on kansan, kadunmiehen symboli (ja naisenkin symboli) ja Aurinko hallitsijan symboli ja Kheiron liittyy  mm. erilaisuuteen, kipuun, haavoittumiseen,  ihmisen kuolevaiseen kehoon ja seuraavalla tasolla holistisuuteen, eheytymiseen  (Kheiron kiertoaika on noin 50 vuotta ja naisten keskimääräinen vaihdevuosien alkamisikä on 51 vuotta)

Lukiessani uutisia kotimaasta mietin että vääntöä, kipuilua on luvassa ja pitkään mm. hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista

Suomen  valtion kartalle
tämä Kuunpimennys tulee Suomen Kheironille 25 Kalat, perääntyvä Merkurius tulee Suomen Marsille ja Mars Suomen DC:lle (minä-muut-akselille, valtiolla 7. huoneen teemaa ovat mm. suhteet ulkovaltioihin) – jos käyttää 6.12.1917 klo 15:18 karttaa, akselit muuttuvat kellonajan muuttuessa – ja Saturnus lähestyy Suomen Aurinkoa 13 Aurinkoa.
Kuunsolmu tulee Suomen Kuu/Lilith-yhtymään 13 Neitsyttä.


Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n blogi 14.9.2016:
Robotit töihin – olemmeko valmiit muutokseen?


Teemaan sopivasti vastaani tuli some-virrassa mielipidekirjoitus Pohjalaiset-lehdessä 15.9.2016: Hallituksen mielestä elämme liian pitkään


Hiukkasen Hillarysta
Ulkomaiden uutisista tulee mieleen (pakolaiskriisin lisäksi) USA:n demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaan Hillary Rodham Clintonin terveydentilan seuraaminen ja sitä koskevat huhupuheet - ja pitkään velloneet suoranaiset irvokkaat vihapuheet, 11.9 WTC-iskujen muistotilaisuudessa tapahtunut pyörtyminen ja kas, Hillaryn syntymäajaksi on ilmeisesti syntymätodistuksen mukaan (26.10.1947 02:08 Chicago, Illinois, USA) nousussa 12 Neitsyttä ja Kuu 19 Kalat 7. huoneessa, Kuunpimennys ja sitä edeltänyt Auringonpimennys (1.9.2016 9 Kalat) osui hänen nousulleen ja tämä hänen 1.-7. huoneeseen ja hänen Kuullensa Kaloissa.
Lisää Suomen valtion kartasta Astro LogoksessaJos Suomen valtion kartan astrologiset lähitulevaisuudenhaasteet kiinnostavat, niin Suomen Astrologisen Seuran jäsenet voivat lukea Astro Logos-lehdestä nro 99 Risto Vartiaisen artikkeli Suomen 2016-2017 auringonpaluuperiodin kohokohdat.

Lehti on tilattavissa hintaan 10 € + postikulut. Voit tilata aiemmin julkaistuja lehtiä edullisesti yhdistyksen sivuilla olevan tilauslomakkeen kautta sekä tutustua ainoan suomenkielisen astrologisen lehden sisällysluetteloon vuosilta 1995-2016 www.suomenastrologinenseura.fi/astro-logos

Voit tutustua Astro Logokseen myös Tampereen kaupunginkirjastossa (Kansat ja Kulttuurit, Lukutila) ja Turun Kaupunginkirjastossa (Linnankatu 2, Turku).

ASTRO LOGOSTEN HINNAT
• Numerot vuoteen 2007 saakka 4 €/kpl
• Numerot 2008-2014 5€/kpl
• Viime vuoden ja kuluvan vuoden lehdet 10 €/kpl
Huom. Hintoihin lisätään mahdolliset postikulut.

Katsokaapas lähipäivien uutisotsikoita "sillä silmällä" ja kuunnelkaa, katselkaa mitä ihmiset puhuvat, mitä on tekeillä, kehittymässä? Mitä ne mielestänne kertovat tämän kuunpimennyksen luonteesta, mitä on ilmassa, kuinka se näkyy tulevina kuukausina? Mistä olemme tulleet nyt tietoiseksi? Mikä on tullut tiensä päähän tai minkä täytyy muuttua?  Kenen matkaan lähdette vai teettekö irtiottoja?  Viekö virta vai tartutko itse airoihin?
Mihin suuntaan "todellisuuden valokuva" alkaa kehittyä? Miten sitä voisi vielä muokata?

PS: Suomen kartalla asteroidi Karma (3811) on 2 Vaakaa, johon Jupiter on juuri tulossa yhtymään.  Ja Karma-asteroidi on nyt 15 Leijonaa eli yhtymässä Suomen Saturnukseen 14 Leijonaa.

1.9.2016

Kosmiset veronpalautukset - tai mätkyt


[Tämä kirjoitus on alun perin kirjoitettu maaliskuussa 9.3.2016  päivänä mutta se jäi julkaisematta. Olen tänään 1.9 päivittänyt sen 9 Neitsyttä Auringonpimennyksen osalta, ks. alaotsikko Jopa kosmos sopan keitti. Otsikot keksin maaliskuussa. Koska eilen 31.8 sainkin verottajalta postia – ja mätkyt – niin otsikko lienee entistä ajankohtaisempi. Maailmankaikkeudella on huumorintajua.]


Saamme kokea maaliskuussa uudenkuun aikaan auringonpimennyksen 9.3.2016 Kaloissa 18 astetta ja kuunpimennyksen täydenkuun aikaan 23.3.2016 3 Vaakaa.

Olen aiemmissa bloggauksissa käsitellyt pimennyksiä useampaan kertaan. Tulkintojen  perusteista ja niiden teknisestä puolesta kiinnostunut voi verestää muistiaan tutustumalla kirjoituksiini. Ja kirjoitukseni lopussa löydätte linkit muutaman kollegan bloggaukseen aiheesta - joita voin lämpimästi suositella, siis bloggauksia ja kollegoita.

Taidan vääntää teille ensin rautalangasta rungon ja vasta sitten pohdin sanomaa eli siitä mieleeni tullutta jota tulkinnaksi kutsutaan - ja todennäköisesti nostan erille vähän toisenlaisen näkökulman tai tason kuin kollegat - kunhan tuli vain mieleen... (sanat jotka saavat usein läheiseni huokaisemaan hieman koska tietävät että taas meni tovi kuunnellessa...)

 

Rautalankamalliselitys pimennyksistä - ja vähän vinkkiä
Pimennykset ovat mahdollisia vain Auringon ja Kuun ratojen tullessa linjaan  maapallon kanssa. Näiden "valojen" ratojen leikkauspisteitä kutsutaan Kuun solmuiksi. Pimennykset tapahtuvat siis astrologista termistöä käyttämällä Kuun solmuilla. Solmujen ratoja verrataan maanpallon horisonttitasoon (päiväntasaajaan); alasolmu ja yläsolmu viittaavat pimennyksen suhdetta tähän horisonttitasoon. Tällä kolmiulotteisella tasolla katsotaan olevan astrologiassa yleensä myös tulkinnallisesta merkitystä.

Pimennykset ovat nähtävissä vain rajoitetusti - eri aikoina eri paikoissa - mutta niiden katsotaan astrologiassa olevan koko maapallomme koskevia kollektiivisia tapahtumia joilla on meillä kosminen meta-sanoma; tätä sanomaa tulkitaan astrologiassa astrologisten symbolien (planeetat, merkit, aspektit) kautta. Pimennyksiä tapahtuu joka vuosi, noin 4-6 pimennystä vuodessa.

Useimmat astrologian harrastajat eivät muista että pimennyksetkin kuuluvat omaan perheeseensä, astrominen termi on Saros-perheet ja niillekin voidaan etsiä matriarkka, se ensimmäinen alkupimennys johon pimennystä voidaan verrata. Saman pimennyssarjan "jälkeläiset" putkahtavat maailmaan eli tuottavat pimennyksen noin 18 vuoden välein. Edelliset saman Saroksen pimennykset koimme helmikuussa 1980 (27 Vesimiestä) ja helmikuussa 1998 (8 Kalat) ja tämä Auringonpimennys 9.3.2016  siis tapahtuu 18 Kalat. Tässä on yksi tulkinnan taso - ja liikkuva osa - mukaan astrologin tulkintapalettiin ja -työkaluihin.


Pimennyksen karttaa pyritään kohdistamaan siirtämällä (heijastamalla)  taivaalliset tapahtumat johonkin tiettyyn paikkaan (paikkakunta) - lue: tekemällä kartta esim. Suomen valtion pääkaupungin Helsingin koordinaateille - tai vertaamalla sitä johonkin tietylle taholle (esim. valtiolle) tai henkilölle tehtyyn karttaan.

Joku tai jokin voi kokea että sanoma on tavallista merkityksellisempi - jos ja kun pimennys aktivoi kohteen karttaa, kosmista käsikirjoitusta tai  oikeastaan blue printtiä, toimintasuunnitelmaa.  Tai sitten pimennys näkyy (tai pitäisi näkyä) siellä päin maailmaa missä ihminen asuu ja elää.

Pimennyksiä voi siis ajatella tulkinnallisesta olevan tavallista alleviivaampia transiitteja (niitä ajanlaatua ja -muutoksia kuvaavia planeettojen "osumia") - ja koska pimennykset tapahtuvat aina joko uudenkuun aikaan (auringonpimennys) tai täydenkuun aikaan (kuunpimennys) niin niiden tulkinnassa otetaan huomioon myös tämä "valojen" keskinäisen suhteen tulkinnallinen ero; uusikuu viittaa jo  sanana jo uuteen astumiseen, uuteen sykliin, kierrokseen ja täysikuu jonkun täyttymiseen, valon  (lue: tietoisuuden) lisääntymiseen. Mieleeni tuli sanaparit kuten tekeminen ja oleminen (doing and being) sekä yin ja yang (joka olisi toisin päin eli oleminen ja tekemin.)

...Nyt ymmärrätte miksi läheiseni huokailevat kuulessaan "minulle tuli mieleen että..."....

Yläsolmupimennys puolestaan vie jotain kohti, ylemmäs ja alasolmupimennys taas palauttaa takaisin "maan pinnalle", kertaamaan tai hoitamaan asioita loppuun. Maaliskuussa oli  Kuun alasolmulla tapahtuva pimennys  - ja nyt 1.9.2016 on Kuun Yläsolmulla tapahtuva Auringonpimennys 9 Neitsyttä.

Planeetat kertovat  - riippuu keneltä kysyt... -  tarpeista/energioista/sisäisistä voimista (humanistis-psykologisesti suuntautunut astrologi) ja niiden symboloivien asioiden, henkilöiden, tahojen voimista.

Merkit kertovat puolestaan arkkityyppisestä suhtautumis- ja kokemusmallista jolla asioihin reagoidaan.

Huoneet (kartta jaetaan 12. sektoriin) kertovat millä elämänalueella nämä voimat manifestoituvat  tai mihin ne vaikuttavat.  Tähän tarvitaan paikka ja aika. Maapallo pyörii akselinsa ympäri vastapäivään ja huoneet kulkevat sen suuntaisesti. Auringon sijainti huoneissa kertoo heti astrologille hänen katsoessaan jonkun  karttaa mihin aikaan vuorokaudesta ihminen on syntynyt; auringonpimennys oli  20.3.2016  klo 03:57 joten Aurinko sijaitsee kartan alaosassa - vaikka eri astrologit käyttävät eri huonejärjestelmää joissa huoneiden koko vaihtelee, niin kartan akselit pysyvät samoina – ja 1.9.2016 puolenpäivän aikaan eli kartan yläosassa.

Aspektit ovat planeettojen suhteita toisiinsa ja kartan akseleihin jotka muokkaavat energioita (tarpeita, voimia...) eri tavalla ja vaikuttavat kokemisen tapaan ja reaktiomalleihin. Tulkinnallisesti käytetään erityisesti (tai lähinnä) yhtymiä, neliöitä ja oppositioita.

Traditionaalisen astrologian puolella on erilaisia sääntöjä jonka mukaan pyritään etsimään pimennyksen hallitsevaa planeettaa ja määrittämään sen kestoa.  On myös erilaisia näkemyksiä kuinka kauan pimennyksen sanoma "purkautuu", on voimassa (minkä laatuisessa merkissä pimennys, nousumerkki jne - aloitteellinen, kiinteä, muuttuva). 

Helpointa on ajatella pimennys on voimassa vain seuraavaan noin puolen vuotta tulevaan pimennykseen.  Tämä maaliskuun pimennys kestää 4 min 15 sek. - ja siitä jotkut siis voisivat päätellä että juu, seuraavat neljä kuukautta ovat sanoman tykitystä... useimmat ovat kanssani samaa - tai minä olen samaa mieltä muiden kanssa - että pimennys on (niin kuin muutkin asiat astrologiassa) prosesseja. 1.9. pimennys taas kestää 3 min 10 sek eli kolmisen kuukautta.
Pimennys ei synny tyhjästä (ja Saros-Sarjan alkukin on vain yksi alku isossa prosessissa) - kuten me ihmisetkään emme synny "tyhjään" eikä se lopu kuin seinään, vaan se kaikki minkä syntyi, luotiin tai kehitettiin jatkaa prosessiputkessa - ja toki osa  aina karsiutuu ja päätyy kompostiaineeksi ruokkimaan uusia alkuja jossain muualla, jossain muusssa ajasssa, ehkä  jopa jollekin muulle.

Työjärjestykseen, huutaa kenties joku sitkeä lukija joka on jaksanut tähän asti mutta perustelen pitkää vääntöäni aiheesta. (Tänään on - taas- Suomen Astrologisen Seuran kirjastolla uudenkuun iltamat jäsenille ja kuulin juuri että jotkut jäsenet odottavat esitelmää aiheesta…)

Useimmat astrologiaa harrastaneet ovat sitä mieltä että he hallitsevat alkeet ja tajuavat perusasiat mutta valitettavan usein käy ilmi ettei näin ole.  Ja kun mikä tahansa "perusasia" on jo olemuspuolensa vuoksi - symboli- jo itsessään vailla lopullista ja viimeistä valmista mallia johon sen voi kiteyttää on hyvä välillä miettiä sitäkin että ymmärtääkö mitä näyttää tapahtuvan ennen kuin menee siihen miten sitä tulkita - jos ja kun se mikä näyttää tapahtuvan kuitenkin on osa sitä mihin se tulkinta perustuu.

Jos siis haluaa yrittää todella ymmärtää - vaikka en usko siihenkään, siis lopulliseen ymmärtämiseen - vain ainoastaan siihen että voimme yrittää ja kysellä itseltämme mitä merkityssisältöä haluan tälle kaikelle antaa - ja sitten yrittää toteuttaa aktiivisesti itsekin sitä miten haluamme olla omaa elämäämme kanssaluomassa - kuulostellen sitä kosmista sanomaa, kuinka kokee korjausliikkeen, liikkeen tai pysähtymisen tarvetta ollakseen linjassa itsensä ja maailman kanssa... tai jotain.

Ojdå. Näinkö kalastellaan asiakkaita tulkintaan? No ei... Oletan että tätä blogiani lähinnä lukee astrologian harrastajat tai siitä kiinnostuneet. Paras tapa hankkia asiakkaita on varmaan tarjota tätä tämä tarkoittaa teille Oinaille, Härille, Kaksosille jne vaan se vasta vaatii asioiden yksinkertaistamista ja tiivistämistä muutamaan yleiseen huomioon - ja mielellään mahdollisemman koukuttavasti jättäen ilmaan kysymyksiä - johon astrologilla on  tod.näk. Vastauksia. (Jaa, mitenköhän tuo pitäisi tulkita, sanoo minulle varmaan jälkeen päin yksi kollega.) Se on oma lahjakkuuden lajinsa - ja mitä enemmän aikoo aidosti sanoa vähemmillä kirjoitusmerkeillä, sen vaikeampaa se on. Ja toisaalta, hyvin tiivistetty teksti ei usein avaudu lukijalle - ja pitkää ei jakseta lukea.


Maaliskuun 2016 auringonpimennyksestäKalojen merkissä, tuossa Eläinradan viimeisessä merkissä, on kasautunut stelliumi, rypäs ja Kalojen moderni hallitsija Neptunus on  9 Kalat yhtymässä Merkuriukseen  ja perinteinen hallitsija Jupiter on oppositiossa Aurinkoon ja Kuuhun 18 asteessa Jupiterin sijaitessa sen vastamerkissä Neitsyessä ja perääntyessä. Jupiter tekee myös kolmiota Plutoon Kauriissa ja kvinkunssia Uranukseen Vesimiehessä.  Saturnus tekee näihin "valoihin" neliötä Jupiterin hallitsemasta merkistä Jousimiestä (16 Jousimiestä) sekä Jupiteriin.

Niinpä. Revi tuosta sitten helppo, kaiken kattava, selkokielinen selitys - ja mikä se Saros-sarja olikaan... ja tarjoile se niin että jokainen lukija luulee ymmärtävänsä mitä astrologi luulee tarkoittavan ja sitten anna eväitä tulkita mitä se lukijalle itselleen voisi tarkoittaa. Ja ilmaise se eri tavalla, omaperäisesti,  kuin muut tuhannet astrologit eri puolilla maailmaan tarkoittaen kuitenkin aika tavalla samaa. Ojdå. Jos siis hahmotit sanoman rungon. Edes.


Missä on pihvi?Uranus-Pluto-neliö (josta olen kirjoittanut useasti täällä) on mukana sopassa - se on perusaine, johon tulevat sopat pitkään perustuu - pidämme sen mausta tai emme.  Sopan alkuresepti on 1960-luvun  teknologian kehittymisen ja sitä seuranneen työn muutosten ja yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien purkamisen keittiössä (yhtymä Neitsyessä) synnytetty. Tämä "soppaliha" jäi marinoitumaan eli ihmisten työstettäväksi ja nyt sitten voi jo ajatella sen ehdittyä neliöön eli ympäristön, maailman ja karmamme meille tarjoamat palkinnot tai kosmiset veronpalautukset - tai mätkyt alkavat langeta maksettavaksi - tai tulevat maksuun. Miten meni niin kuin omasta mielestä, ihmiskunta?


Mundaanisti Aurinko on hallitsija ja Kuu edustaa kansaa ja nämä ”valot” ovat siis oppositiossa perääntyvään Jupiteriin Neitsyen merkissä jossa se on vahva, mutta enemmänkin haasteellisella tavalla. Jupiterin laajentava vaikutus-  mm. uusien kokemuksien kautta oppiminen– voi näkyä Neitsyen merkkissä ja stressiaspekteissa yksityiskohtiin takertumisena, nillittämisenä ja pilkun viilauksena, ”ei nähdä metsää puilta”,  touhutaan  kovasti muttei välttämättä  tule tuloksia koska kokonaiskuva voi olla kadoksissa.  Maaliskuussa  2016 ”valoihin” ja Jupiteriin teki neliötä Saturnus Jousimiehestä  jolloin taivaalle muodostui niistä t-risti, jonka kärkenä oli tuo ”kosminen opettaja” Saturnus.

Saturnus on enää yhden merkin päässä omasta hallitsemastaan merkistä, Kauriista (ja sitä seuraavasta Vesimiehestä jonka katson myös olevan Saturnuksen hallitsema planeetta, yhdessä Uranuksen kanssa) - se viettää noin 2,5 vuotta per merkki. Olen leikitellyt ajatuksella että jokainen merkki ennen tuloaan kotimerkkiinsä käy läpi jonkinlaisen kiirastulen tai ainakin puhdistavan suihkun, itsereflektoinnin - tai tarjoten siihen mahdollisuuden. Saturnukseen liittyy rajoitukset, velvollisuudet, struktuuri - yksinkertaistaen: vastuu.

Saturnus on Jousimiehessä kovin julistavassa ja kantaa ottavassa merkissä  joka ei varmastikaan helpota opposition aspektin vaatimaa tietoiseksi tulemisen ja yhteensovittamisen ja –sovittelun teemaa mutta varmastikin tuo tietoisuuteen vastakkainasetteluja joista täytyisi löytyä jonkinlainen yhteinen arvopohja josta ponnistaa eteenpäin. Aika näyttää miten tässäkin onnistutaan…Jopa kosmos sopan keitti...Toivottavasti koukuttavaksi tarkoitettu väliotsikko viimeistään houkuttelee teitä lukemaan.
Ja ennen kaikkea: toivottavasti tuo alustus edes jotenkin tätä miten nämä astrologiset tulkinnat syntyvät teknisesti. Ainakin minulla.


Tänään 1.9.2016 on siis Auringonpimennys 9 Neitsyttä ja taivaalla on taas t-risti. Nyt Aurinkoon ja Kuuhun on oppositiossa vuorostaan Neptunus ja Kuun alasolmu Kaloissa  ja t-ristin kärkenä on Jousimiehessä Saturnus ja sen seurana myös Mars.

Taivaalla oleva t-risti kuvastaa aikaa jossa todellisuudentaju on monella koetuksella ja maadoittuminen on tarpeen mutta  frustaatioilta (turhautumilta) ei voi välttyä mutta joskus vaan on yritettävä pysyä edes pinnalla vaikkei mikään tuntuisikaan etenevän tai päämäärät tuntuu katoavan yhä kauemmaksi.  

Turhautumat (Saturnus/Mars) on helppo projisoida muihin (neliö Neptunus/Kuun alasolmu) ja populistisille  ”lopullisten ratkaisujen”  tarjoajille on tavallista enemmän kysyntää. Epävarmat ajat luovat markkinoita varmojen ratkaisujen tarjoajille.

Neptunuksen pitkä pieti Kaloissa ja Kuun alasolmun yhtymä siihen kuvastavat Neptunuksen passivoivia ja eskapistisia voimia, todellisuuden pakoa, halua uskoa ulkopuoliseen ratkaisijaan, suurempien voimien väliintuloon.

Myös luonnonvoimat, erityisesti veteen liittyvät haasteet ja maanvajoamat, virukset, masokistinen  ja passiisivis-aggressiivinen marttyyrikruunun etsintä ovat osa Neptunuksen symboliikkaa joista saamme varmaan tuta kollektiivisesti. Ilmastonmuutoksen nopeutuminen, napajäätikoiden sulaminen, Golf-virran hidastuminen ja mahdollinen pysähtyminen... siinä jotain yhteisiä, globaaleja haasteita, joita voisi ihmiskunta pohtia kun vielä on aikaa..kai.

Tämä Auringonpimennys kuuluu Saros-sarjaan 19 N, joka alkoi vuonna 1331 20 Rapua. Itselleni tuo Saros-sarjan juurikartta tulee oppositioon Kuuni Kauriissa kanssa ja syntymäkarttani 8. huoneeseen (yhteiset varat ja hankkeet).  Juurikartalla Neptunus oli yhtymässä alasolmuun – kuten nytkin syyskuun Auringonpimennyksessä – ja siinäkin oli t-risti (Venus-Jupiter-Saturnus) –ja siinäkin t-ristin kärkenä oli Saturnus.  

Ja kas, Bernadette Brady toteaa kirjassaan ”Predictive Astrology -The Eagle and the Lark” tuosta Saros 19 N juurikartasta

“Tämä Saros-sarja käsittelee realismia, maan pinnalle palaamista. Yksilö tulee tietoiseksi vanhasta tilanteesta ja näkee sen kuten se on eikä niin kuin hän ajatteli sen olevan. Tämä voi olla hyvinkin rakentavaa aikaa hyväksyä tosiasiat ja käydä niihin käsiksi”

”This Saros Series is about realism, a coming down to earth.
The individual will become aware of an old situation, and see it for what it is than what he or she thought it was. This can be a constructive time for tackling the truth.”

Sama pimennysperhe tuotti auringonpimennyksen elokuussa vuonna 1998, silloin pimennys tapahtui 29 Leijonaa.  Syyskuussa 1997 oli toisen Saros-perheen (18 N) tuottama pimennys mutta jokseenkin samassa asteesssa eli 10 Neitsyttä.

Aika mennyt ei koskaan palaa ja haasteet eivät koskaan toteudu samalla tavalla, mutta pohtimalla mitä noin 18 vuotta sitten tapahtui ja mitä siitä opit, voi auttaa sinua hahmottaa tämän erityisesti muuttuvia merkkejä (Kaksoset, Neitsyt, Jousimies, Kalat) omaavien henkilöiden (maiden ja instituutioiden) haasteita, varsinkin jos kartalta löytyy 4-15 astetta muuttuvia merkkejä.
Joku voittaa aina, ja joku maksaa velkaa, jotkut jopa toisten puolesta, ainakin jonkin aikaa - mutta jossain vaiheessa Kosminen Verottaja ottaa yhteyttä. Ratkaisuja tehtäessä voisi  itsekukin miettiä myötätuntoa (Neptunus) ja vastuuta (Saturnus) sekä omia arvojaan (Jupiter, Venus) - ja toimia niiden mukaisesti (Mars) - ja lopputulos on Korkeimman kädessä.

Buddha on kuulemma sanonut että "myötätunto joka ei käsitä sinua itseäsi, ei ole myötätuntoa". Sekin kannattaa muistaa. Muttei se poista vastuuta yrittää tehdä oikein.

PS. Lisään pimennyskartat tähän illalla ja linkit blogikirjoituksiin.

31.10.2015

Miten meni niin kuin omasta mielestä


Ylen Kainuun toimittajat urakoivat Halloweenin kunniaksi tälle pyhäinpäivän aaton iloksi peräti kolme (3) astrologiaa käsittelevää artikkelia ja yhden Skepsis ry:tä koskevan jutun -  ja minunkin tynkähaastatteluni on julkaistujen joukossa.

Yle Kainuun toimituksesta on otettu minuun viikon aikana yhteyttä kahteen otteseen; ensin haluttiin tehdä nettijuttua horoskoopeista

"Mikä on teidän näkemyksenne, miksi niitä luetaan, vaikka moni silti ei niihin uskokaan? Mistä lehdet saavat/ostavat horoskoopit? Miten muutokset taivaalla vaikuttavat horoskooppeihin."

Annoin linkkivinkin Suomen ammattiastrologien sivuille Maarit Laurennon blogiin jossa käsitellään viikkohoroskooppien historiaa ja ehdotin yhteydenottoa kahteen ko. palveluita antaneisiin ammattiastrologeihin, (Tästä vinkistä Yle Kainuun toimitus teki toisen nettiartikkelin.)

Kuluu viikko ja toinen toimittaja soittaa (samasta toimituksesta, huomaan sen vasta myöhemmin) ottaa yhteyttä ja haluaa tehdä nettijutun Suomen Astrologisesta Seurasta ja sen toiminnasta.  Sovimme puhelinhaastattelun samalle päivälle. Haastattelu alkoi 28.10.2015 klo 13:58. 

Lähetin palautetta  artikkelin kirjoittajalle ennen sen julkaisemista luettuani raakaversion seuraavana päivänä.

…Eipä tuossa taaskaan annettu tilaa esim. maailmankuvan selittämiselle…
Mainitsin nimenomaan median käsittelytavan pinnallisuuden, tarkoitushakuisuuden ja sen ettemme koe saavamme tilaa ja mahdollisuutta selittää maailman- ja ihmiskuvaamme. Ainakaan tuossa ei mitenkään kuvattu astrologista maailmankuvaa muuten kuin negaation kautta, eli se poikkeaa tieteenmaailman kuvasta mutta ei kuvattu miten.

Yritin selittää ed. asioita ja mitä astrologiassa tutkitaan ja tarkastellaan mielestäni aika tavalla perusteellisemmin mutta näinhän tämä yleensä menee.
En kyllä oikein ymmärrä miksi näitä juttuja tehdään astrologiasta jos ei haluta edes siteerata niitä kohtia jotka voisivat selittää mistä se hakemasi vastakkainsettelu oikein loppujen lopuksi syntyy. Kosmologisista näkemyserosta.

Muutama toimittajan epätarkka siteeraus löytyy artikkelissa mutta olennaista on etten oikein ”kuule” omaa ääntäni tuosta artikkelista. Omasta puolestani moinen informaatioltaan "nolla-artikkeli"  epäkiinnostavana täytejuttuna olisi saanut jäädä julkaisematta. Haastattelun piti käsitellä ennen kaikkea yhdistystoimintaa ja miksi ihmiset harrastavat astrologiaa ja sen sellaista  mutta I should have known better...

Unohdin että on tulossa oli  - ei aprillipäivä - vaan halloween....

Toimittajalta tuli muuten vastaus palautteeseeni ennen julkaisua:
"Palataan mielellään aiheeseen, kun uutta kerrottavaa löytyy."

Jäin kyllä miettimään että uskotaanko kumpikaan että se kannattaa kun vanhatkin sanomiset menivät vähän niin kuin vesi hanhen selästä. Olen toki jäävi tässä asiassani, päätelkää itse. Artikkeli kainalojuttuineen ja sitten minun editoimaton haastatteluni. Kaipa saan oman haastatteluni julkaista ilman toimittajan lupaa, ihan vertailun vuoksi - ja osoittaakseni kuinka väitteeni siitä ettemme tule kuulluksi voi jopa pitää paikkansa.

LISÄYS: 1.11.2015
Jos haluat tutustua näkemyksiini astrologian harjoittamisesta niin tässä muutama vinkkilinkki kirjoituksiini
Näkökulmia ja avautumisia (bloggaukseni 5.4.2014) ja Helppoa ja (hauskaa) rahaa astrologian kautta? (bloggaukseni 7..5.2013)  


13.10.2015

Änkyrä uusikuu Vaaka-kupissaLänsimainen astrologian perusta on vuodenaikojen vaihtelu (trooppinen eläinrata). Syyspäivän tasaus oli 23.9.2015 jolloin Aurinko siirtyy astrologisesti katsottuna Vaa’an merkkin. Vaaka-merkkiin yhdistämme tarpeen pohtia mm. yhteisiä sopimuksia ja löytää yksimielisyys. Johtavana, aloitteellisena merkkinä ratkaisukeskeisyys ja toiminta leimaavat tätä merkkiä – kuten muitakin johtavia merkkejä (Oinas, Rapu ja Kauris).


Tuo Vaa’an hallitsema ajanjakso on maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa tarkoittanut kasvukauden viimeisen sadonkorjuun ajanjaksoa. Pimeä saapuu yhä aikaisemmin, päivä lyhenee ja yö pitenee. Tietoisuus tulevasta kylmästä vuodenajasta ja siitä selviytymisestä nousi mieliin.


Juutalaisten suuri sovitusjuhla (jom kippur) ajoittuu tuohon jaksoon. Suomessa syyskuun ensimmäinen tai toisen sunnuntai oli pestuuviikko, jolloin renkien ja piikojen sopivat alustavasti uusista työpaikoista joissa aloittavat marraskuun alussa - tai jatkosta vanhassa työpaikassa.  Sopimuksia syntyy ja sopimuksia puretaan.

Vaakamainen tapa toimia on parhaimmillaan neuvottelua, yhteisen arvopohjan etsimistä ja löytämistä kunnioittavassa ja korrektissa hengessä joka mahdollistaa etenemisen. Se vahvistaa yksimielisyyden tarvetta, kykyä kompromisseihinkin – kielteisimmillään se väistää erimielisyyksiä, pyrkii sosiaalisen paheksunnan kautta yhdenmukaisuuteen ja kokee erilaisuuden uhkana harmonialle.Änkyrä uusikuu  Joka päivä on armo uus’”, lauletaan virsikirjan virressä 547 – ja joka kuukausi koemme uudenkuun, uuden kierroksen käynnistymisen. Viime yönä 13.10.2015 klo 3:05 Helsingin aikaa oli uusikuu.  Astrologisesti uusikuu (Auringon ja Kuun yhtymä) tapahtui 19 astetta Vaakaa – ja Uranus, tuo uudistavan murrosvoiman symboli, on siihen oppositiossa Oinaan merkissä.Vaa’an symboliikkaan kuuluu nimenomaan sopimukset, yhteistyö, kumppanuudet. Vaakaa hallitsee Venus, tuo arvojen, harmonian, ihmissuhteiden, rakkauden, taiteiden, elämän mukavuuksien ja nautintojen etsinnän symboli.


Uranuksen taas liitämme astrologiassa äkilliset, hallitsemattomiltakin tuntuvat muutokset, vapauden, uudistumisen ja riippumattomuuden tarpeet sekä juurettomuuden, irrallisuuden ja kapinallisuuden, auktoriteettien uhmaamisen.


Tämä uusikuu vaikuttaa siis keikuttavan kollektiivistä venettämme  tarkoituksenaan ehkä kirkastaa arvomaailmaamme vastakkainasettelun ja muutospaineiden aaltojen kautta.


"Nyt on lokakuu ja minusta näkee sen"Itselläni on usein tähän aikaan vuodesta tapahtunut merkittäviä liittoutumia, sopimuksia – ja irtiottoja niistä. Kartan pystyakseli MC-IC eli  sisäistä minuutta ja perhettä kuvaava IC on minulla 14 Oinasta ja sen vastapäinen puoli MC, uran ja julkisen statuksen huone on minulla 14 Vaakaa.  Olen siis mennyt kerran naimisiin, ja toisen kerran kihloihin, minut on irtisanottu tuotannollista ja taloudellisista syistä elämäni pisimmästä työsuhteesta, olen perustanut oman yrityksen, olen eronnut yhdistyksen hallituksista, riidellyt railakkaasti julkisesti useaan kertaan ja laittanut asioita halki poikki ja pinoon – ja kääntänyt uuden sivun.

 Muutoksen tuulen alkuperä on toki se syntymäkartan Uranus karttani korkeimmalla kohdalla (zeniitillä) 6 Neitsyttä 9. huoneessa, elämänkatsomuksen huoneessa. Elämänkulku tietysti aktivoi karttaa ja sen kulku transiittina aikuisiälläni kartan ensimmäisellä neljänneksellä: Uranus ylitti kartan horisonttiakselin, minä-muut-akselin (AC-DC) askendentin ollessani 18-vuotias ja kartan pysty-akselin IC:n kohdalta ollessani 50-vuotias.Missä sinulla tuntuu ja tuulee?Mihin huoneeseen eli elämänalueelle sinulla sijoittuu yksimielisyyttä vaaliva Vaaka-Uusikuu 19 astetta?

Mihin tuo tasapainoa järkyttävä ja konsensusta ravisteleva, perusydintä etsivä Uranus Oinaassa sijoittuu?  Mikä elämänalue haluaa uudistusta ja uutta alkua usein tähän aikaan?  Mistä on tuntunut uudistuksen ja irtiottojen tuuli lähtevän liikkelle?


 Soimaamme, SuomiSuomen valtion kartalla (6.12.1917 klo 15:18 Helsinki) tuo tämän aamuyön uudenkuun ja Uranuksen oppositio menee Placidiuksen karttajärjestelmää käyttäessä kriisien huoneisiin, 6. ja 12. huoneeseen joita itse nykyään kuvailen muutostarpeiden huomaamiseksi ja muutostarpeiden hyväksymiseksi.


Lisää kuvateksti


 Kuudennen huoneen symboliikka on hyvin Neitsymäistä symboliikkaa ja 12. huoneen symboliikka on taas on hyvin Kalamaista. Neitsymäisyys tarkoittaa minulle parhaimmillaan asioiden hiomista ja jalostamista, yksityiskohtiin paneutumista ja analysointia. Kielteisimmällään se on haluttomuutta ja kyvyttömyyttä nähdä asioita isommasta perspektiivistä, takertumista epäolennaisiin yksityiskohtiin ja valittamista valittamisen vuoksi.

 Kuudennen huoneen merkitys sairauden ja terveyden huoneena (elämänalueena) taas aukeaa ehkä ajattelemalla sanaa ’analyysi’. Analysointi sanan etymologinen tausta on ilmaisussa 'avata auki'. Antiikin filosofi Aristoteles käytti sanaa "lysis" siitä tapahtumasta, jossa jokin solmu avataan dramaattisella tavalla.


 Kuudennen huoneen vanha nimitys ”Orjuuden huone” kattaa myös kaikki alisteisesa asemassa olevat elolliset (orjat, palvelusväki, armeija, poliisi, sosiaali- ja terveysalan työntekijät, ammattiyhdistysliike; pienet kotieläimet) joiden tehtävä on pitää arjen rattaat pyörimässä.


Kartan viimeisen huoneen eli 12. huoneen symboliikkaan taas kuuluu mm.  ’kosminen kompostointi’. Sinne säilömme muistomme, pelkomme, traumamme. Sieltä löytää paikkansa perinnöksi saadut, esi-isiemme traumat ja pelot, kollektiivin piilotajunta. Sieltä löytyy ihmiskunnan ja yksilön myös kyky kestää, jaksaa, löytää merkitystä ja tarkoitusta jostain itseään suuremmasta ja antautua sille.


Sen vanha nimitys on ”Itseään vastaan toimimisen huone” kertonee tuon huoneen haasteista. Astrologiasta kiinnostunut psykiatri Carl Gustav Jung on puolestaan todennut että ”siitä, mitä ihminen ei tiedosta, tulee hänen kohtalonsa.


Vaaka-uudenkuun sijoittuu Suomen kartalla tähän  ”orjuuden huoneeseen”, jossa huomaamme muutostarpeet ja joudumme analysoinnin jälkeen tarttumaan toimeen ja korjaamaan asioita palauttaaksemme tasapainon.


 Tuo Uranuksen oppositio  ”Itseään vastaan toimimisen huoneesta” uuteenkuuhun voidaan tulkinta niin, asioiden analysointi ja korjaustarpeiden tajuaminen ja hyväksyminen sekä yhteisen arvopohjan etsintä johtaa parhaimmillaan uusien suhteiden luomiseen ja kehittymiseen – tai kansan, sen ihmisten ja valtion voimistuvaan tarpeeseen tehdä pesäeroa ja irtiottoja monilla eri tasoilla rakentavalla tai vähemmän rakentavalla tavalla.


 Saabiset symbolit Uudenkuun Saabinen symboli ”Juutalainen rabbi” kertoo lakien ja ikivanhan viisauden kunnioittamisen tarpeesta ja Uranuksen taas ”Lentävä matto” kertoo perspektiivin ja henkisten arvojen tarpeesta samalla painottaen samalla ettei tule aliarvioida maallisten asioiden voimaa.


 Uudenkuun karttaa hallitsee siis arvoistamme ja harmonian tarpeestamme kertova Venus, joka nyt 3 astetta Neitsyttä. Sen Saabinen symboli on ”Musta lapsi leikkimässä valkoisten lasten kanssa”. Sen selityksenä tarjotaan mm. maailmanlaajuinen veljeyden aate, ennakkoluulojen voittaminen. Kielteisenä - toimimista yleisen mielipiteen luoman moraalin varjolla. Kyvyttömyyttä toimia joustavasti tilanteissa, jotka vaativat luovuutta.


 Elämme siis aikoja jolloin jokaisen tulee pohtia omaa arvopohjaansa kunnioittamalla myös lakia ja meille kaikille yhteistä ihmisyyttä sen moninaisissa ilmenemismuodoissaan tai joudumme voimistuvaan ja hallitsemattomaan syöksykierteeseen. Talvi on tulossa -  ja yhteistyössä on voimaa.  Ja aivot on annettu ajattelemista varten. 

13.9.2015

Pimeää valoa

Jos kysyt astrologeilta mikä symboloi globaalisia tapahtumia saat todennäköisesti vastaukseksi: Oinas-piste (Aries Point) joka on kevätpäivätasauksen piste, jolloin valoisan ja pimeän ajan pituus on hetken yhtä pitkä – ja pohjoisella päivänpuoliskolla päivä alkaa pitenemään ja kasvukausi käynnistymään.  Oinaspisteellä - ylipäätään johtavien merkkien (Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris) 0-asteella, tulemme ihmiskuntana tietoiseksi jostain meistä kaikkia koskevista muutoksista – ellei muuta niin vuodenaikojen vaihtumisesta.

Todennäköisesti astrologi ehdottaisi myös auringon- ja kuunpimennyksiä globaalisten vaikutusten kuvaajana. Auringon- ja kuunpimennykset tapahtuvat vain ja ainoastaan Kuun ja Auringon ratojen leikkauspisteiden lähellä (Kuun solmujen lähellä ”valojen” ollessa myös samalla avaruudellisella tasolla). Pimennykset vaihtavat merkkiä 1,5 vuoden välein.

Sunnuntaina 13.9.2015 on uusikuu (Aurinko ja Kuu ovat yhtymässä) joka on samalla myös Auringonpimennys. Kyseessä on Kuun yläsolmun lähellä tapahtuva Auringonpimennys Neitsyen merkissä, 20 astetta Neitsyttä – ja Kuun yläsolmu on 0 Vaakaa ja alasolmu on 0 Oinasta. Vaikuttaako teistä siltä että jotain pyrkii globaaliin tietoisuuteen ehdottaen uutta alkua, uudenlaista näkökulmaa?

Pimennyksissä on aina mahdollisuus hypätä seuraavalle tasolle tiedostamisprosessissa (uusikuu) tai laajentaen näkökulmaa etsien samalla synteesiä (kuunpimennys).

Astrologiassa voi etsiä merkityseroja myös siitä onko kyseessä alasolmulla vai yläsolmulla tapahtuva pimennys. Tämä pimennys tapahtuu siis kuun yläsolmulla, 0 Vaakaa ja alasolmun ollessa 0 Oinasta, tuon maailmantietoisuuden mittariksikin kutsutussa asteessa. 

Mielestäni yläsolmupimennyksen symbolinen merkitys on tuoda elämäämme asioita ja ihmisiä kohdattavaksi ja käsiteltäväksi, astua seuraavalle tasolle, kohti jotain.

Ja viittasin muuten myös pakolaismäärien kasvamiseen tuossa parin vuoden takaisessa bloggauksessani:

” Pakolaisten määrä tulee kasvamaan - tämä pimennys näkyy hyvin mm. Afrikan mantereella – ja tulemme varmaan näkemään jonkinlaisen uuden kansainvaelluksen ihmisten siirtyessä kuten ekokatastrofien ja konfliktien runtelemista maista yhä suurenevissa määrin kohti Eurooppaa ja muita länsimaita aivan kuten 1930-luvun Pluto Ravussa neliö Uranus Oinaassa näimme Uranuksen irrottavan ihmisiä juuriltaan esim. USA:ssa ” (Paljastusten aika, marraskuu 2013)

Pakolaisvirran kasvu ei ole voinut tulla yllätyksenä Euroopan hallituksille. Asiatilan tiedostaminen ei vaadi eikä ole vaatinut astrologista tietämystä. En myöskään väitä että tapahtumat alkoivat kaksi vuotta sitten pimennyksestä, mutta esim. Syyrian sisällissota alkoi leviämään isoihin kaupunkeihin kesällä 2013 ja -Arabikevät alkoi Uranus-Pluto-neliön tarkentuessa ensimmäistä kertaa.  Syyrian sisällisodan aikajana Wikipediassa

Syyskuun auringonpimennyksen ominaispiirteitä


Maailmassa tapahtuu toki muutakin, koko ajan ja kaikkialla, mutta astrologisesti ajatellen kollektiivina tajuntaamme herkistellään kriisitietouteen.

Katsoessani sunnuntain auringonpimennyskarttaa Helsingin koordinaateilla katseeni kiinnittyy ensiksi kahteen, kolmeen tekijään:

-        uusikuu on Neitsyen merkissä oppositiossa Kheironiin Kaloissa
-        Jupiter Neitsyessä oppositiossa Neptunukseen Kaloissa
-        uusikuu Neitsyessä  kvinkunssiaspektissa Uranukseen Oinaassa


Eläinradan merkkipari Neitsyt-Kalat korostuu tässä pimennyksessä.

Neitsyt-Kalat liittyvät kriisien kautta tapahtuvaan kehitykseen.

Ihanteellisimmallaan se johtaa puhdistautumiseen ja syvemmän ymmärryksen ja myötätunnon kehittymiseen.


Toisessa ääripäässä: takertuminen lillukan varsiin, detaljeihin, pikkuasioihin näkemättä isompaa kokonaisuutta, yhä kauemmksi karkaavan täydellisen ratkaisun hakemista (Neitsyt) ja toisaalta uhriutumista ja uhrautumista, epärealistista asennoitumista, haavemaailmassa elämistä, pakoa todellisuudesta, haluttomuutta tunnustaa tosiasioita.

Ajattelen mielelläni 12 Eläinradan merkkiä merkkiparina ja olen antanut niille omasta mielestäni kuvailevia nimiä. Tätä merkkiparia kutsun ihanteellisimmillaan Täyttymyksen akseliksi – ja yleensä kai sen ajatellaan olevan nimenomaan kriisiytymisen ja palvelun akseli.

Astrologinen kartta jaetaan 12 eri sektoriin, elämänalueeseen, jota kutsutaan ’huoneiksi’.  Eri astrologit käytättävät hieman erilaisia huonejakoja, yksinkertaisimmillaan voi kartan jakaa 12 yhtä suureen huoneeseen, jossa jokainen huone on yhden merkin kokoinen.

Neitsyt on 6. huoneen luonnollinen hallitsija (sairaus, terveys, alisteiset asemat, palvelusektori; tämä on myös ammattiyhdistysliikettä symboloiva huone).

Kalat viimeisen 12. huoneen hallitsija johon liitämme mm. kollektiiviset voimat, kollektiviisen alitajunnan, massaliikkeet, nimettömyyden, uhrautumisen, uhriutumisen sekä hyväntekeväisyyden.

Tulemme siis tietoiseksi 6. huoneessa tietoiseksi jostain joka rajoittaa elämäämme (muutostarpeiden huomaaminen). 12. huoneessa joudumme hyväksymään senkin mitä emme voi muuttaa ja yrittää hyväksyä sen mitä on.

Helsingin koordinaateilla tuo uusikuu Neitsyessä tulee kartan viimeisiin, kollektiivisiin huoneisiin. Uusikuu tekee oppositiota Kheironiin, astronomisesti planetoidiin, joka löydettiin vuonna 1977 (Star Warsin syntyvuonna) joka sijaitsee sitten yksilöllisen itseilmaisun huoneessa (5. huone) tai merkkihuoneissa, tuohon 6. huoneeseen johon liittyy mm. alisteiset asemat ja ay-liike.  

Oppositioaspekti kertoo aina tarpeesta yrittää nähdä asioiden molemmat puolet, löytää mahdollinen synteesi jottei asiat kärjistyisi vastakkain asetteluun.

Kheironin symbolikkaa liitetään konkreettisella tasolla vaihtoehtoiset, holistiset hoitomuodot, mentorointi, jonkinlaisen perustrauman aktivoituminen.  Kheironin symboliikan psykologinen merkitys on mielestäni erilaisuuden, hyljeksinnän, hylkäämisen ja epätäydellisyyden kautta haavoittumiseen -  ja siitä eheytymiseen, oman kokemuksellisesti saavutetun tiedon jalostumista yleisinhimilliseksi ymmärrykseksi. Tämä voi johtaa muita auttavan parantajan ja mentorin syntymiseen tai toimia kanavana yhteisön, kollektiivinen eheytymiseen kipuilujen kautta.

Kovin paljon mielikuvitusta ei tarvitse että tämä voi tulkita somessa, mediassa ja työpaikoilla ylikierroksillakin  vellovaan pakolaiskeskusteluun sekä Eurooppaan ja Suomeen suuntautuvan pakolaisten ja turvapaikkahakijoiden kansaa kahtia jakavaan vaikutukseen.  

Helsingin Sanomat julkaisi tänään esseen ”Saksa on löytämässä uuden identiteetin, Suomi etsii vielä – Mitä suhtautuminen pakolaisiin kertoo maiden henkisestä tilasta?” En ole lukenut tuota esseetä vielä, mutta minulle tuo otsikko resonoi nimenomaan tuon auringonpimennyskartan symboliikan kanssa.  Nyt pitäisi varmaan ryhtyä vertailemaan Suomen valtion karttaa, Saksan karttaa, EU:n karttaa, mutta...Mikäli teitä kiinnostaa mundaaniastrologia ja osaatte maailman valtakieliä (englanti, ranska, saksa) löytänette kiinnostavia astrologisia artikkeleita Internetistä.

Itse en ole ehtinyt enkä  jaksanutkaan lukea ajankohtaisista astrologisista tapahtumista koko kesän ja alkusyksyn aikana. Blogini viimeisimmästä päivityksestä on kulunut lähes vuosi. Aloitin tämän bloggauksen aihion kirjoittamista lähinnä velvollisuudesta – ja vähän uteliaisuudesta.  Velvollisuuden tunne johtuu siitä että olen luvannut vapaamuotoisen keskustelun avaamiseksi lyhyen alustuksen ajankohtaisesta auringonpimennyksestä sunnuntaiseen Uudenkuun Iltamat-yhdistystapahtumaan.


Toinen ajankohtainen aspekti koskee kahta korkeampaan ymmärrykseen, etiikkaan ja henkisyyteen liittyviin planeettoihin eli Jupiteriin (alennusmerkissään) Neitsyessä oppositiossa Neptunukseen Kaloissa. 

Jupiterin laajentava vaikutus analyyttisessa ja pikkutarkassa Neitsyessä voisi näkyä ajassamme tarpeena yrittää noudattaa sääntöjä pilkulleen, pyrkiä pohtimaan ja analysoimaan asioita loputtomiin löytääkseen täydellisen ratkaisun joka katoaa yhä kauemmaksi yksityiskohtien ja huomioon otettavien asioiden lisääntyessä – vaarana on vanhan sanonnan mukaan että  ”lapsi menee pesuveden mukana”. 

Ja toisaalta, Neptunus Kaloissa (nyt perääntyvänä) kertoo kasvavasta halusta kokea yli rajat, rodun, uskonnon ylittävästä yhteisöllisyyden tunteesta, ”yhdessä veneessä” olemisesta.

Robert Indianan (s. 13.9.1928) postimerkkiin päässyt ikoninen kuva Wikipediasta


Kolmas aspekti jonka rekisteröin mielessäni karttaa katsoessa oli uudenkuun eli Auringon ja Kuun haasteellinen, sopeutumista vaativa kvinkunssiaspekti huolellisesta ja hyötynäkökulmat punnitsevasta Neitsyestä rajoja rikkovaan ja yllätykselliseen Uranukseen Oinaassa.

Kvinkunssin viesti aspektina on minusta ”et voi saada kumpaakin vaikka kaipaatkin ja tarvitset niitä molempia – yritä keksiä ratkaisu joka kunnioittaa molempia, edes jotenkin, kokeile vuorottelua. Kumman vuoro on nyt, juuri nyt?”

Saros-sarja eli historian havinaa

 

Jos katsomme tätä pimennystä isommasta mittakaavasta, kauempaa, niin voimme ottaa käyttöön mm. Saros-sarjan tutkimisen (astronominen termi, mutta tulkinta on astrologinen). Tämä pimennys kuuluu vuonna 1060 alkaneeseen Saros-sarjaan 18 N(orth) joka loppuu vuonna 2305.

Sen juurikartan (4.2.1060) Auringonpimennys oli asteessa 21 Vesimiestä, kollektiviisessa merkissä, joka kertoo yhteiskunnallisten uusien aatevirtausten noususta. Alkukartalla on voimakas halu vaikuttaa mentaalisesti, jopa pakkomielteisesti (Pluto/Merkurius yhtymä 26-27 Vesimiehessä). Muutosta ja uudistumista vaativa Uranus on Marsin (aggressiot, toiminta) ja Saturnuksen (rakenteet, rajat. velvoitteet) keskipisteessä 1 Jousimiestä (UR=MA/SA) luoden vahvoja jännitteitä jotka näkyvät todennäköisesti rajustikin konkreettisella tavalla.

Tällä vuosisadalla olemme saaneet tähän Saros-sarjaan noin 18 vuoden välein pimennyksen, ensin Leijonan ja sitten Neitsyen merkeissä.

-        10.7.1907
-        20.7.1925
-        1.8. 1943
-        11.8.1961
-        22.8.1979
-        1.9.1997

Mikäli sinua kiinnostaa auringonpimennysten Saros-perheet, kysy Suomen Astrologisesta Seurasta Raimo A. Nikulan kirjasta aiheesta.

Ai niin, juurikartan (vuoden 1060), sydänkeskiajan, aikaisia tapahtumia voi katsoa esim. Wikipediasta. Vuonna 1070 katsotaan alkaneen 1100-luvun renessanssi, jota kutsutaan myös sydänkeskiajan renessanssiksi. Ei paha.

PS: Kirjoitin 3.11.2013 Paljastusten aika-bloggauksen yhteydessä tarkemmin mm. kuinka astrologisesti tulkita pimennyksiä.  Ihminen kuulemma arvostaa enemmän sellaista, minkä eteen on nähnyt vaivaa...

24.10.2014

Oli synkkä ja myrskyinen yö
Skorpionin merkissä tapahtuvasta uudesta kuusta joka on samalla auringonpimennys piti kirjoittamani vaan tuntuu siltä että olkoot…samassa merkkiparissa on ollut jo vuoden pimennyksiä joten vaikka joka päivä ja hetki on ainutlaatuinen, niin tuntuu kuin tarjoilen lähinnä vanhaa viiniä uusissa leileissä.  (Note to myself: masokistinen aloitus, nyt sinua lukee enää itsensä piinajat…onnittelut!)

Koska yrittäjänä tulee edes yrittää, niin yritetään…ja tiedän kyllä että lukijakuntaa saa vain kirjoittamalla (hyvin) – ja vieläpä kirjoittamalla usein, niin täytyy siis ryhtyä toimeen. Huomaan miettiväni että nyt joku satunnainen lukija ehkä miettii että miksi bloggaaja edes vaivautuu jos ei kerran kiinnosta kirjoittaminen tai lukijakunnan kasvattaminen – ja jättää lukemisen sikseen. Yksi menetetty lukija lisää, ehkä.

Koen kyllä ahdistavaksi jos minun pitää kirjoittaa koko ajan miettien että tavoitteena olisi vain saada mahdollisimman paljon lukijoita (ja sitä kautta asiakkaita). En halua valjastaa tätä blogiani puhtaaksi markkinointivälineeksi ja toisaalta, en oikeastaan enää tiedä millaisena haluan tätä jatkaa.

Haluan kertoa astrologiasta (omilla ehdoillani), ajatuksiani ilmiöitä.ja jakaa kokemuksianikin.  Pitääkö ryhtyä pitämään eri tyyppisiä astroblogeja, yleisempää ja yksityisempää. Valintoja, valintoja…Kaivoin jo arkistojen naftaliinista elokuisen hyvin henkilökohtaisen blogin aihion julkaistavaksi. Pois mukavuusaluelta, hus, ja heikoille jäille.

Luin eilen illalla vanhoja blogikirjoituksiani pimennyksistä ja koska tämäkin pimennys osuu samoihin merkkeihin  niin moni teema jatkuu vain eri muunnelmina. 

Kirjoitin eilen pitkästi, aluksi vähän niin kuin velvollisuudesta – ja toisaalta, nautin kirjoittamisesta -  ja nyt yön yli nukuttuani päätinkin muuttaa suunnitelmiani. Ja olen vielä kerran muuttanut niitä. Tai ehkä päätökseni vain ovat murtautuneet tietoisuuteni. There’s something in the air… (Huomasin äsken että samaa on pohtinut yksi toinenkin kollega tämän päivän postauksessaan.)

Aiemmat kirjoitukseni Skorpioni Yläsolmupimennyksestä (ja muista pimennyksistä) sisältävät edelleen relevanttia tietoa jos pimennykset kiinnostavat. Ja voin suositella muutamaa kollegan suomenkielistä blogia.  (Sillä lailla…ohjaan ’luvan kanssa’ lukijat toisten blogeihin…)


Uusi Kuu ja auringonpimennys


Kirjoitin eilen illalla (23.10.2014): Huomasin äsken että yksi kollega oli kirjoittanut yleisen jutun pimennyksistä ja niiden tulkitsemisesta. Ja sitten muistin yhden toisen kollegan bloggauksen pimennysten astrologisesta tulkinnasta.

Luettuani tuon tuoreemman bloggauksen ajattelin että niinpä… Skorpioni-Kuun aikaan näkee usein ihmisten etsivän revanssia, hakevan hyvitystä tai pureutuvan kipeisiinkin asioihin itsessä ja muissa. Tunteet ovat pakottavia, ehdottomia, syvältä möyhiviä muutoksen agentteja.

Uusikuu kertoo aina halusta uudistua, päästää irti jostain ja hapuilla kohti jotain uutta, jotain ideaa, näkemystä. Skorpioniin merkkiin kuuluu ehdottomuus ja syvällinen kokeminen. Kun jotain on ohi, se ON ohi. Joskus matka siihen on pitkä ja raskas, mutta matkan myötä muutos on muuttunut todellisuudeksi.Vajaa kaksi päivää tämän pimennyksen jälkeen Merkurius, kommunikaatiota ja tiedonhankkimistarpeitamme symboloiva planeetta seisahtaa (merkitään S, stationary planeettojen asemalistauksissa) lauantai-iltana 25.10 Vaa’an merkissä 16 astetta (edellinen Kuunpimennys tapahtui 8.10.2014 15 Vaakaa) ja jatkaa sitten vähitellen etenemistään 4.10.2014 alkaneen perääntymisjaksonsa jälkeen.

Kenties moni joita tämä pimennys ja Merkuriuksen perääntyminen koskettaa ovat saaneet tai tulevat saamaan lähipäivinä uutta tietoa tai oivalluksia joka muuttavat olennaisesti näkemyksiä ja auttavat pesäeron tekemisestä vanhaan joka ei enää palvele meitä  tai – uudenkuun hengessä – alkavat kokea innostusta ja tarvetta olla mukana luomassa jotain uutta itselleen mielekkäällä tavalla.

Tämä koskee tietysti eniten niitä ihmisiä joilla löytyy planeettoja ja akseleita kiinteiden merkkien alussa (Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies) siellä tapahtuvan pimennysasteen  vuoksi. Toinen ryhmä on ne joilla on ”tavaraa” kardinaalimerkkien puolivälissä (Oinas, Rapu, Vaaka, Kauris) nyt pysähtyvän Merkuriuksen ja viiden vuoden pituisen Uranus-Pluto-neliön joulukuussa 2014 lähestyvän  semifinaalin vuoksi.

Pimennysten sanoma usein avautuu pidemmän ajanjakson aikana mutta tuo Merkuriuksen pysähtyminen näin lähellä ja sen perääntymisjakson alkaminen pimennysjakson alussa vaikuttaa merkittävältä asialta myös pimennysten tulkinnan kannalta.Welcome to the other side…

Uudenkuun valo on himmeätä. Ilmassa on enemmän halua, pakottavaa halua, ja tunnetta siitä että jotain uutta täytyy etsiä, jotain uutta täytyy olla ja tulla. Siis enemmän tunnetta kuin tietoa siitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. ’Mitä tulevaisuus tuo tullessaan’… niin, se tuo tullessaan jotain mitä me olemme synnyttäneet ja luoneet jo pitkään itsessämme, sanoillamme, teoillamme ja ajatuksillamme. Teoillamme. Ajatuksillamme.

Olen aina ihaillut ihmisiä jotka osaavat ja pysyvät toiveikkaina, tyyninä ja tasapainoisina vastoinkäymisten aikana. Ihmisyyteen kuuluu toki ne epämiellyttävämmätkin tunteet ja tuntemukset, mutta antaako niiden tehdä itseemme kodin vai käväisevätkö ne vain meissä ja lähtevät kuten vieraat jotka ovat kuin jo aika mennä… jotkut vieraat vaan laittavat vastaan ja ryhtyvät eläteiksi jos ei pidä varaansa…”vanhat tavat kuolevat hitaasti”, sanovat engelsmannitkin. Hush, nyt siivotaan…

Joku aika sitten totesin yhdelle kollegalleni että olenpa löytänyt taas itsestäni uusia, ei niin mukavia piirteitä – tai hienommin sanottuna: tiedostanut niitä. Ei mitään maailmoja mullistavaa, mutta muistutus omasta inhimillisestä olemuksesta. Ruopattavaa löytyy itse kussakin eikä se työ lopu koskaan. Mitä uutta auringona alla..

Kauneimmillaan Skorpionikuun aikaan me sukellamme itseemme ja mietimme yhteistä ihmisyyttämme, jaamme syviä kokemuksia keskenämme ja koemme kathariksen puhdistavaa voimaa ja aloitamme uuden luvun elämissämme – yksin tai yhdessä - entistä tietoisempina.

Tämän Suomessa ei-näkyvän auringonpimennykseen on yhtymässä myös Venus, joten ihmissuhteet, sosiaaliset suhteet ja niiden arvo elämässämme ovat puntarissa. 

Venus on myös elämäniloa, elämästä ja sen rikkauksista nauttimista. Venus kertoo arvoistamme ja Skorpionissa annetaan täydesti ja halutaan myös jakaa syvästi.

’Elämän rikkaudet’ ovat laaja käsite ja jokainen ymmärtää mitä haluaa tai pystyy käsittämään. Mieleeni tulee sanontoja kuten ”hänellä on rikas henkinen elämä”, ”hän meni henkisesti rikkaisiin naimisiin” tai ”rahattomuus on tila, köyhyys on asenne.” 

Ote bloggauksestani Paljastusten aika:

... Härkä-Skorpioni-akselin pimennykset vievät meidät mielestäni pimennyskriisin olemisemme kiinteälle, kaikille yhteiselle primitiiviselle perustasolle.'Primitiivinen' ei tässä tarkoita mitään kehittymätöntä tai huonoa vaan sitä yhteistä ihmisyyden vaistonvaraista alkukokemustamme joka haluaa samaan aikaan vakautta, jatkuvuutta, taata oma selviytymisensä, jatkaa elämää ja toisaalta syvää halua myös kokea jotain syvempää kuin tämä maallinen taso, halua kokea olevansa yhtä toisen kanssa, sulautua johonkin itseään suurempaan, etsiä syvempää merkitystä ilmiöstä ja asioista elämän ja kuoleman kierrossa joka tarjoaisi sen pysyvyyden tunteen jota kaipaamme. Tämä on myös luomisvoiman ja elämän syklisyyden, transformaation tarpeiden akseli.

Kirjoittaminen selkeyttää ajatuksia ja se on hauskaa. Jos tämä antaa jollekin muullekin jotain, niin hyvä. Siinä on riittävästi syytä kirjoittaa. Viis muusta. Pahat kielet väittävät että Jousimiehet (nousu-merkkini) ovat enemmän kiinnostuneita määrästä kuin laadusta.Minä olen kyllä alati huolissani molemmista…mutta nyt alkaa riittämään. Jo on aikakin. Henget ovat puhuneet, heh.
Terveisiä vaan haudan takaa Fernandilta ja hyvää Samhainia kaikille!