20.10.2013

Merkuriaanisia tajunnanmuutoksia

Astrologiassa puhutaan usein perääntyvistä planeetoista, mutta termiä ei kannata ottaa liian kirjaimellisesti; planeetat eivät peräänny, vaan kyse on enemmänkin optisesta harhasta, näkökulman vaihtumisesta. Planeettojen peruutukset tapahtuvat aina planeetan tullessa kiertoradallaan lähelle maapalloa jolloin näyttää maasta katsottuna kuin planeetta kääntyisi taivaalla vastakkaiseen suuntaan ja maapallon pyöriessä itsensä ympäri vastapäivään (syy sille miksi maakeskeisen, geosentrisen, astrologisen kartan huoneet 1-12 kulkevat vastapäivään eikä myötäpäivään) saa aikaan tämän näköharhan että planeetta perääntyy aivan kuten nopeasti liikkuvan junan ohittaessa hitaammin liikkuvan juna näyttää siltä kuin hitaampi juna peruuttaisi. 

Merkurius perääntyy

 

Kommunikaation ja tiedonkäsittelyn planeetan Merkuriuksen perääntyminen kolmesti vuodessa kolmen viikon ajanjakson kerrallaan saa yleensä suurta huomiota astrologisissa piireissä ja erilaiset keskustelupalstat täyttyvät ikävistä esimerkeistä ja ennakoivista huolenilmaisuista tiedonkulun, opiskelun, matkustamisen, kaupankäynnin odottamattomista esteistä ja ongelmista, kommunikointi- ja kuljetusvälineiden rikkoutumisista. Yleensä keskusteluissa painotetaan että viimeistään nyt varmuuskopiot kaikesta sekä välttää sopimusten ja erityisesti Merkuriukseen symboliikkaan liittyvien hyödykkeiden ostamista ettei tarvitse myöhemmin katua – tai ainakin lukea erityiseen tarkkaan kaikki sopimustekstit.

Merkuriuksen kaikki kolme perääntymisjaksoa tapahtuvat vuonna 2013 kaikki tunnevaltaisissa Veden merkeissä.  Helmi-maaliskuussa Merkurius perääntyi kollektiivisessa Kalojen merkeissä, kesä-heinäkuussa perhe-keskeisessä Ravun merkissä ja nyt 21.10.2013 alkaen se aloittaa kolmen viikon perääntymisen psyyken pohjamutia ruoppaavassa Skorpionin merkissä. Ensi vuonnakin (2014) perääntymisjaksot alkavat samoista Veden merkeistä mutta Merkurius perääntyy niitä edeltävään rationaalisuutta ja yhteistä kokemusta hakemusta etsivään Ilman (Vesimies, Kaksoset, Vaaka) merkkeihin ja vuonna 2015 perääntymiset tapahtuvat kaikki tulevaisuuteen suuntautuvissa Tulen merkeissä (Oinas, Leijona, Jousimies) joissa visioita rakennetaan.

Planeetan perääntymiset tuntuvat eniten niillä henkilöillä joiden kartalla perääntyvä planeetta tekee aspektikontakteja toisiin planeettoihin tai kartan akseleihin tai syntymäkartalla kyseinen planeetta on merkittävässä asemassa mutta perääntyvän planeetan fyysinen läheisyys maapallon kanssa tuntuu tuovan tuon perääntyvän jakson planeetan symboliikan ja energioiden kyseenalaistamisen ja uudelleenarvioinnin kollektiiviseksi kokemukseksi.

Merkillinen Merkurius & perspektiivi

 

Merkurius tehtävänä on tuoda aistiemme kautta aineksia mielemme ja maailmamme rakentamiseksi. Merkurius toimii siis välittäjänä meidän ja maailmamme välillä, mutta myös maailmamme ja muiden todellisuuksien välisen tiedon välittäjänä. Antiikin mytologiassa Merkurius (Hermes) oli ainoa jumalista joka voi ilman rajoituksia liikkua Manalan (Hades), ihmisten ja jumalien maailman välillä. Sana 'meedio' onkin vain yksi johdannainen välittäjää ja välitilaa, keskellä oloa tarkoittavasta sanasta. Merkurius hallitsee astrologiassa aisteja, dualistisista, kaksipuoleisuutta eli raajojamme, erityisesti käsiä, aivojamme (vrt. käsitteellisyys, abstraktivisuus), keuhkojamme. Merkuriuksen tehtävänä on liikuttaa meitä, fyysisesti ja henkisesti, kaikilla tasoilla ja kaikkiin tasoihin, auttaa meitä saamaan perspektiiviä asioihin ja ilmiöihin.

Hassua, kuinka itsestään selvänä pidämme tietynlaista todellisuuden hahmottamista. Käsittääkseni perspektiivi, kolmiulotteisuus, kyky maalata ja piirtää kaksiulotteiselle pinnalle kolmiulotteisia kuvia on yleistynyt vasta renessanssin aikana! Ja perspektiivikin on vain ihmisen kehittämä sääntö, sopimus siitä, miten jäljittelemme kolmiulotteisuuden vaikutelmaa. Renessanssin aika oli antiikin kulttuurien tutkimuksen aikana, sanahan tarkoittaa 'uudelleensyntymistä' ja tuo aikakausi synnytti modernin individualistisen maailmankuvamme.
                    
Luultavasti viime keväänä näin televisiosta dokumenttiohjelman jossa tutkittiin kuinka eri kulttuureissa ihminen hahmottaa ja havaitsee värejä. Ällistyttävää oli mielestäni se kuinka eri kulttuureissa kasvaneet ihmisryhmät eivät havainneet erilaisten värisävyjen kylläisyyseroja tai nimesivät värit aivan erilaisen luokittelun kautta.

Värihavannointi kehittyy ympäristön tarpeisiin ja eri kulttuureissa eri tavalla. Länsimaissa värit ajatellaan (havaitaan) usein perussävyinä, joiden kontrastisuus ja tummuusaste vaihtelevat. Ukrainassa puolestaan vaaleansinistä pidetään eri sävynä kuin tummansinistä - molemmille väreille on olemassa omat sanansa. Eskimot nimeävät 17 eri valkoisen sävyä (ja 17 eri lumityyppiä), joillakin aavikkojen paimentolaiskansoilla puolestaan saattaa olla useampia nimityksiä ruskealle tai beigelle.

1990-luvun loppupuolella huomattiin, että on ainakin kaksi erilaista geeniä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka punasävyisenä maailman havaitsee: jotkut yksinkertaisesti näkevät maailman punaisempana kuin muut. Siten voidaan olettaa, että on mahdollista, että eri kansat ja kulttuurit eri aikakausilla todellakin havaitsevat värit eri tavalla geeniperimästään johtuen. (Lähde:
http://www.coloria.net/yleis/havainnointi.htm)Ihmisen tapa havainnoida ja hahmottaa ympäristöön on siis muuttunut ja tulee muuttumaan. Ja toisaalta, mitä enemmän asiat muuttuvat, sen enemmän ne pysyvät samoina. Joka aikakausi vannoo oman aikakautensa perspektiivin oikeellisuuden nimeen, kuinka maailmaa tulee havainnoida ja mitkä ovat oikeat välineet tavoitella tietoa ja laajentaa näkemystään itsestään ja maailmasta. Länsimäisen mekanistis-fysikaalisen näkemyksen omaava katsoo olevansa ainoa rationaalinen, luottaa tämänhetkisen tietämyksensä ja näkemyksensä oikeellisuuteen ja kieltää toisenlaiset tavat hahmottaa todellisuutta, maailmaa ja itseään epätodellisena vaikka samaan hengenvetoon myöntää ettei tiede osaa tällä hetkellä selittää kaikkea, että tiede osaa selittää mitä tapahtuu, muttei osaa selittää miksi niin tapahtuu, että tieteen tekeminen on hypoteesin, olettamuksien testausta ja testauksista oppimista.  Ja kuinka tutkija vaikuttaa aina myös tutkimustulokseen.

Astrologian monet vaiheet länsimaisen kulttuurin osana todistavat vääjäämättömästi, että kymmenet sukupolvien "parhaat aivot" tekivät töitä sen parissa. Astrologia oli osa korkeakulttuuria, oleellinen osa tiedettä ja filosofiaa, ja se sivusi myös uskontoa ja estetiikkaa…Sen merkitystä sisäisenä opastajan ja maailmanykseyden opastajana ei voida arvioida ulkoisin perustein.  Tässä suhteessa se on sukua niin uskonnolle kuin monille esoteerisille opeille. Kokonaisuudesta alkaen astrologia on huikean deduktiivista ja analogista punoen esitasoisia merkityksen verkkoja. Tässä suhteessa se on tieteen kannalta "kuritonta", siinä ei ole yhtä raudanlujaa lakia, joka olisi voitu formuloida matemaattis-fyysiselle kielelle. Mutta onko maailmankaikkeudessa tällaisia lakeja viime kädessä yhtään vai ovatko luonnonlait ihmismielen lakeja? Tämä on vanha kysymys. joka on yhä pätevää kysymystä vailla. (Raimo A. Nikula: Astrologian historia, 1993 Like)


Merkurius, tuo jumalten sanansaattaja joka on kuuluisa kepposistaan teki sen taas. Minun piti kirjoittaa jotain yleispätevää 'miten koet Merkuriuksen perääntymisen Skorpionissa' ja huomaan taustalla vaikuttavan Helsingin Sanomissa 19.10.2013 julkaistun kirjailija, filosofian ja psykologian opettaja Arno Kotron astrologiaa suomivan kolumnin Vau, sä olet Härkä - ' siitä oli suositellut muuten yli 1500 ihmistä -  sekä Suomen Ammattiastrologit ry:n tämän kuukauden (julkaistu 13.10.2013) blogikirjoituksen Kirsi Halla-Seppälän Psykologia, astrologia ja psykologinen astrologia.

Olemme pitkään kokeneet nämä Merkuriuksen perääntymiset nimenomaan Veden merkeissä jonka katson kertovan siitä että meidän tulisi pohtia enemmän kuinka paljon pidämme kiinni kollektiivisesti ajattelumalleistamme koska ne tuntuvat tutuilta ja turvallisilta; aika on nyt erityisen otollista näkökulmien laajentamiseen ja syventymiseen, senkin myöntämiseen ettemme aina ymmärrä tai osaa selittää kaikkea mitä kohtaamme ja koemme. Merkuriuksen perääntymisen aika Skorpionissa on hyvä aika kaivautua mielen pohjamutiin, etsiä yhteistä, kaikille inhimillistä kokemuspohjaa jolle rakentaa tulevaisuutta uusien näkemysten valossa.

Skorpionin merkissä – Härän vastamerkissä - kommunikaatio muuttuu usein mustavalkoiseksi, pakottavaksi ja painostavaksi jossa omaa todellisuutta ja kokemusta tarjotaan muille – ja epäillään toisten tarkoitusperiä ja epäillään toisten näkemysten kestävyyttä ja keskusteluista voi tulla juupas-eipäs-väittelyitä.

Perääntyvän Merkuriuksen aikana voi olla viisainta vain hakea lisää omakohtaista kokemusperäistä tietoa ja tehdä sitä uudelleen arviointia.  Merkuriuksen sykli on toki vain yksi sykli muiden joukossa – ja astrologia on toki paljon muuta kuin se aurinkomerkki ja siitä mahdollisesti jonkun tekemät pikaiset johtopäätökset – ja siitä tehdyt johtopäätelmät.

Merkuriuksen perääntyminen intensiivisessä Skorpionissa ja tämä eilen alkanut Kuun- ja Auringonpimennyskausi – jossa toiminnan planeetta Mars ja transsendentaalinen Neptunus ovat oppositiossa keskenään – mahdollistaa ehkä sellaisen sisäsyntyisenkin tiedon ja näkemyksen laajentumista ja hahmottamista joka auttaa ihmisiä yksilöinä ja kollektiivina prosessoimaan ja reflektoimaan itseään ja elämänsä tehokkaammin. Ainakin sellainen herkistävä aika tulisi tarpeeseen, eikö.

18.10.2013

Uudelleen orientoitumisen aikaaIhminen on aina mitannut ajankulumista, mutta vuodenkierron alkamis- ja loppumisajankohdat ovat vaihdelleet eri aikakausina ja eri kulttuureissa. Astrologisen vuoden katsotaan alkavan kevätpäiväntasauksesta jolloin Aurinko tulee 0 astetta Oinaaseen. Aurinko tuli 0 astetta Vaakaan nelisen viikkoa (22.9 syyspäiväntasauksena) ja olemme nyt siis astrologisen vuosikierron puolessa välissä. Maatalousyhteiskunnissa tämä vuodenaika oli työvuoden loppumisen aikaa.

Auringon kierron tasaus- ja seisausajanjaksot ovat myös mahdollista Kuun- ja Auringonpimennysten aikaa. Lauantaiyöllä 19.10 on alkaa syksyn pimennysjakso kuunpimennyksellä. Kuunpimennys tapahtuu Auringon sijaitessa sopusointua, kumppanuuksia ja harmoniaa arvostavassa Vaa'an merkissä 25 astetta Kuun ollessa sitä vastapäätä impulsiivisessa ja itseohjautuvassa Oinaassa 25 astetta. Kuunpimennys on osittainen, kuunsolmut sijaitsevat edellisessä merkkiparissa eli Skorpionin ja Härän merkeissä joka laimentaa pimennyksen latausta. Pimennys näkyy parhaiten Euroopassa ja Afrikassa, Amerikoissa se näkyy lähinnä pimennyksen loppuvaiheissa ja Aasiassa sen alkaessa.

Olen kirjoittanut aiemmin 'Puhdistavaa pimennyspäivää'-bloggauksessani:

Kuunpimennyksessä on vaakamainen teema; se seikka että tässä vaiheessa kuunkiertoa vastakkaisasetteluista tullaan tietoiseksi ei välttämättä tarkoita sitä että mahdolliset näkemyserot ratkeaisivat vaakamaisen sopuisasti - mikä on tietysti ihanne -  vaan vaakamaisuus  kertoo kahdesta osapuolesta (Auringon ja Kuun oppositioasema) joista tullaan tietoiseksi "Meistä" korostaen sosiaalisia suhteita…

Usein kuunpimennysten aikaan tarkastellaan sosiaalisia suhteita, kumppanuuksia; suhteita päättyy tai muuttuu nimenomaan tuon tiedostamisprosessin myötä. Itse menin naimisiin kuunpimennyksen aikaan…. "deadlinet paukkuu" mutta korostan että kyse on ennen kaikkea jonkin prosessin kulminaatiosta, huipentumasta. Voidaksemme arvioida mitä tuo pimennys voisi kuvastaa tulee meidän pohtia mm. merkkiä tai merkkejä jossa pimennys tapahtuu ja "Taivaan valojen" mahdollisia muita planeettakontakteja.


Lokakuun kuutamo on toki yleensä Oinashenkinen Auringon sijaitessa suurimman osan kuukautta parisuhteiden ja liittoutumien solmimisen merkissä Vaa'assa. Monien eläinten paritteluaika on syksyisin ja syntymät ajoittuivat alkukevääseen. Ennen ihmisetkin viettivät syksyisin sadonkorjuun jälkeen elämäniloisia juhlia, Suomessa kekriä. Sana kekri tarkoitti kansankielessä viimeiseksi jäämistä tai jonkin päättymistä, ja kekri merkitsi siis myös vuoden vaihtumista maatalousyhteisössä. Amerikan intiaanit kutsuivat lokakuun täysikuuta Metsästäjän kuuksi (Hunter's moon), joilloin valmistauduttiin tulevaan talveen metsästämällä.

Auringon omavaloinen energia ja itsensä toteutus suodattuu nyt muut huomioon ottavampaan muotoon Vaa'assa. Kuunpimennys tapahtuu kuitenkin omapäisessä Oinaassa jossa Kuun edustamana hoivaavuus ja perustarpeista huolehtiminen tapahtuu itseriittoisen ja intensiivisen näkökulman kautta. Kun kyseessä on kuitenkin vaakamainen, me-henkinen pimennys ja se tapahtuu Vaa'an vastamerkissä Oinaassa nähdään siis tietoiseksi tulemisen aika, kuunpimennys, jossa me-henkeä haetaan omien tarpeiden tunnistamisen ja ilmaisemisen kautta.

Nyt Auringon ja Kuun laskennallisessa keskipisteessä 25 Kaurista on myös kahden hyvin vastakkaisen voiman eli konservatiivisen Saturnuksen ja edistyksellisen Uranuksen keskipiste. Saammeko Saturnukselta  raippaa ja rajoituksia ja Uranukselta uhoa ja uhmaa toimintaamme? Kenties Saturnus tarjoaa vakautta ja Uranus innostavia innovaatioita, uusia aluevaltauksia?  Vakautta ja rajoja turvaavan Saturnuksen ja riippumattomuutta ja autonomiaa korostavan, tulevaisuuteen suuntautuvan radikaalin Uranuksen energioiden keskipisteessä joudutaan sovittelemaan kurinalaisuuden ja uudistumistarpeen ristiriitaa. Törmäyskursseilta voi olla vaikea välttyä kun tämä keskipiste on sama kuin Auringon ja Kuun keskipiste (SO/MO=SA/UR) sosiaalis-ekonomisia rakenteita symboloivassa Kauriin merkissä.

USA:n viikkoja kestänyt velkakriisi sai päätöksensä juuri ennen pimennystä. Voisi kai ajatella että Jupiterin, tuon laajentumisen ja viisauden planeetan, ollessa nyt elämää ylläpitävässä Ravussa ja muodostaessa Auringon ja Kuun kanssa väljän t-ristin Jupiterin toimineen energioiden maadoittajana rakentavalla tavalla.

Kuun pimennyksen Saabinen symboli on mielenkiintoinen: Henkilö ei pysty käyttämään kaikkia lahjojaan. Mielestäni se viittaa siihen että me helposti alisuoriudumme tai emme kykene välttämättä heti hyödyntämään kaikkia kykyjämme ja voimavarojamme. Kielteisenä se voisi näkyä niin ettei ihminen osaa sopeutua muuttuviin olosuhteisiin vaan juuttuu vanhentuneisiin toiminta- ja ajattelumalleihin.

Toiminnan planeetan Marsin kulkiessa nyt mentaalisesti valppaassa, toimeliaassa ja analyyttisessä kehon ja mielen puhtautta vaalivassa Neitsyessä (15.10-7.12.2013) ja kommunikaation planeetan Merkuriuksen aloittaessa maanantaina kolme viikkoa kestävän (21.10-10.11.2013) perääntymisjakson intensiivisesti kipeisiinkin asioihin ja tunteisiin paneutuvassa Skorpionissa aika tulee suosimaan, jopa pakottamaan omien vanhojen toiminta- ja ajattelumallien uudelleen arviointiin, mielen ja kehon suursiivoukseen ja uudelleen orientoitumiseen kaikilla elämän tasoilla. Marsin ja Neptunuksen välinen oppositio, joka alkaa pikkuhiljaa purkautua ensi viikon alussa, on varmaan näkynyt ja näkyy voimakkaina oman aatteen liputtamisena, don quijotemaisen näkemyksenä ja toimintana – tuo Jeanne D'Arcin aspektiksikin nimitetty aspekti on muuten perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erotetulla – ja koko puolueesta eronneelta-  kansanedustajalla James Hirvisaarella.

Takanamme on kukoistava kesä ja syksy alkaa kohta kääntyä talveksi. Aivan kuten syksyllä puut pudottavat lehtensä imettyään niistä lehtivihreän ravinnokseen voimme tulla tietoiseksi kuinka voimme voimistaa itseämme luopumalla turhasta, oppimalla menneistä kokemuksistamme ja vetäytyä tutkimaan itseämme voidaksemme taas löytää itsestämme uusia kasvunkohteita ja ilon lähteitä elvyttyämme kaikesta tekemisestä.

Ihmisen tarvitsee hyväksyä perustarpeensa, levontarpeensa, päästää irti aikansa eläneestä ja suuntautua tietoisesti uuteen jotta voi hyödyntää koko potentiaaliaan  sillä 'talvi on tulossa' jälleen kerran – mutta sekin loppuu aikanaan. On hyvä aloittaa valmistautuminen luopumalla turhista taakoista ja miettimällä mikä on ollut elämisen ja kokemisen arvoista, kiittää siitä, päästää irti ja jatkaa matkaansa eteenpäin. Kuunpimennyshän on paljastumisen aikaa joten nyt on hyvä tiedostaa mikä on olennaista ja tärkeätä juuri minulle juuri nyt tässä hetkessä ja imeä siitä iloa ja voimaa itseensä ja arkeensa ja jakaa sitä läheisilleenkin..

9.10.2013

Saturnista seksiä
Olen miettinyt viime aikoina myös mikä onkaan Saturnuksen, tuon Karman herran ja Kosmisen Ankaran Opettajan sanoma tällä kierroksellaan intensiivisessä, jopa pakkomielteisessä, mutta parhaimmillaan syvällisesti oivaltavassa Skorpionin merkeissä. Kirjoitin toukokuussa 2013 blogissani Pluto-Uranus=Pakottava Muutos mm.
Mielestäni yksi tämän varjoista nousevan kapinan ja epäkohtien purskahtaminen kollektiiviseen tietoisuuteemme ilmentyvä on naisten asema ja seksuaalinen riisto joka nivoutuu mielestäni myös nyt Saturnukseen kulkuun Skorpionissa (josta kirjoitan varmaan seuraavaksi blogissani – viimeksi sen toi tietoisuuteemme Aidsin.)
Viime aikoina ympäri maailmaa tapahtuneet joukkoraiskaukset (Intiassa, Egyptissä, Somaliassa), pedofiilirinkien paljastuminen (USA:ssa, Englannissa), kaapattujen tyttöjen ja naisten tapaukset (Cleveland, USA), jalkavaimokulttuurin palaaminen Kiinaan (yhden lapsen-politiikan ja poikalasten suosimisen vuoksi tyttöjä kaapataan ja myydään kotimaassa ja naapurimaista poikien seksitarpeita tyydyttämään) tuovat silmiemme eteen sen mitä emme ole halunneet nähdä. Suloisessa Suomessakin on annettu tuomioita ihmiskaupasta myös seksikaupan yhteydessä.
(Kuten ehkä tarkkasilmäinen ja hyvämuistinen lukija havaitsi niin viittaan tuossa mahdolliseen tulevaan, jopa seuraavaan kirjoitukseeni tästä aiheesta jota ei ole sitten ilmestynytkään. Kaivoin arkistojen kätköistä tuon aloittamani bloggauksen ja tarjoilen sen tässä, medium done eli vähän raakana. Ei tämä tästä säilömällä parane ja juuri nyt ei ole energiaa tätä hiokaan joten tässä pureskeltavaa.)
Saturnushan kiertää eläinradan ympäri n. 29 vuoden välein – se kuuluisa kolmenkympin kriisi ja 7 vuoden kriisit ovat Karman herra Saturnuksen ”tarkistuspisteitä”.  Sen ollessa viimeksi intensiivisessä ja sulautumista kaipaavassa Skorpionin merkissä (ja Pluton ollessa Skorpionissa samaan aikaan) jouduimme kokemaan kollektiivisesti lähinnä sukupuoliyhdynnässä ja huumeneulojen kautta tarttuvan immuunipuutostaudin Aidsin ja sen aiheuttamat ahdistukset ja kuolemanpelon.  Moni pelkäsi silloin ettei seksi koskaan palaa entiselleen: ilon ja nautinnon on korvannut pelko.  Ennen pelättiin ehkä raskautta ja nyt tauteja, ajattelee moni, mutta mitä enemmän asiat muuttuvat, sen enemmän ne pysyvät samoina… E-pillerit on viime kuukausina näyttävästi yhdistetty nuorten naisten äkillisiin kuolemantapauksiin ja monet e-pillerien käyttäjät ovat luopuneet tai harkinneet niistä luopumista. [lisäys alkuperäiseen blogitekstiin 10.10.2013]
Moni yhdistää seksuaalisen vapautumisen ja seksuaalisen itseilmaisun e-pillerin markkinoille tuloon v. 1961 mutta tammikuussa 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan seksuaalinen vallankumous ei olekaan e-pillerin vaan 1950-luvulla yleistyneen penisilliinin ansiota!
Penisilliini keksittiin jo vuonna 1928 mutta laajemmin se otettiin käyttöön vasta vuonna 1941. Kupan on kuvailtu olleen "1930-luvun AIDS" Yhdysvalloissa - vuonna 1939 kuppaan kuoli maassa yli 20 000 ihmistä. Kun penisilliini yleistyi, putosi kuppaan kuolleiden määrä kymmenessä vuodessa 74 prosenttia ja sairastuneiden määrä peräti 95 prosenttia. Francisin mukaan penisilliinin käyttö vähensi suojaamattoman seksin riskejä talouden lakien mukaisesti: jos tuotteen hinta laskee, sen kysyntä kasvaa…Nykyisen Aids-epidemiaan liittyvät tilastosta ovat samankaltaisia Francisin ensisijaisesti tutkimien kuppatapausten kanssa. (lähde: Tekniikka & Talous 28.1.2013)
Nyt, kolmekymmentä vuotta myöhemmin, voi todeta että aikamme on entisestään seksualisoitunut, seksi on arkipäiväistynyt. Seksillä myydään kaikkea, siitä puhutaan arkisesti, sitä ”pitää saada”. Lehdet ovat täynnä seksuaalirikoksia jotka kohdistuvat yhä nuorempiin – ja usein monin tavoin alisteisissa asemassa oleviin. (Vallankäyttö on Saturnusta – ja myös sen kohteeksi joutuminen.) Toisaalta tutkimusten mukaan yhä useampi länsimainen pariskunta ei jaksa edes harjoittaa seksiä uuvutettuaan itsensä töissä (työ on Saturnusta). Huomattava osa, jopa enemmistö länsimaisten kaupunkien talouksista alkaa olla yhden hengen sinkkutalouksia (yksinäisyys, yksin olo on myös Saturnuksen symboliikkaa.) Merkillistä…
Teknologian aikakauden markkinataloudella on ratkaisu tähänkin: virtuaalinen nettiseksi  joko ostopalveluina tai silkasta keskinäisestä kiinnostuksesta. Siihen saatavilla olevat ”aitoa fyysistä aistimusta” avustavia laitteita on käsittääkseni markkinoilla, suutelemista matkivista keinohuulista alkaen. Tammikuussa 2010 markkinoille lanseerattiin peräti ensimmäinen seksirobotti, ”pumpattavan barbaran” teknisempi versio Roxxxy, jolle saa valita oman luonteen viidestä eri vaihtoehdosta. 
Seksirobotit ovat myös joidenkin tutkijoiden mukaan ratkaisu moniin yhteiskunnallisiinkin ongelmiin: ….voitaisiin välttää prostituution kielteiset puolet, kuten ihmiskauppa ja sukupuolitaudit. Lisäksi robotit voisivat opettaa ihmisiä paremmiksi rakastajiksi. (lähde: Tekniikka & Talous 27.4.2012)
Itselleni tulee kyllä mieleen että unohtuiko tuossa robottihypetyksessä jotain olennaista ihmisenä olemisesta, ihmisen kohtaamisesta ihmisenä – aidosta itsensäkin kohtaamisesta ja hyväksytyksi tulemisesta sellaisena kuin on. En usko että joku voi kasvaa ja kehittyä terveeksi, täysipainoiseksi ja eheäksi epätodellisissa, epäinhimillisissä kontakteissa joissa puuttuu aito vuorovaikutus tai pyrkimys siihen. Ei seksuaalisuus voi olla tässä suhteessa poikkeus, eihän.  Ja mekaaniselta tuntuvaa seksiä voi toki harrastaa ihmisenkin kanssa…
Teknologian kehitys ja innovaatiot ovat toki usein parannusta, mutta täytyykö sitä joka elämän alueella hyödyntää vain taloudellisista syistä? Kohta voimme pukea tarvittaessa pukea päällemme robottipuvun monimutkaisia raskaita töitä varten – jos robotti jostain syystä ei siihen kykene. Onkohan seuraava keksintö keinokeho, jonka voi pukea päälleen, jos kehonmuokkaus plastiikkakirurgilla ei enää riitä.  Robottilemmikkieläimiä on jo nyt markkinoilla ja Japanissa – maassa jossa taitaa olla suhteessa eniten sata vuotta täyttäneitä ihmisiä – robotteja käytetään jo vanhusten huollossa.
Kukat & mehiläinen-rintamalla on luvassa muitakin muutoksia. Mehiläiskadon jatkuessa ja elämämme perustan (Saturnus) vaarantuessa lienee vain hyvä että tekniikka mahdollistaa tulevaisuudessa myös RoboBeen, lentävän hyönteisten kasvien pölytystä varten – ihmiskunnan ravinnosta ainakin 1/3 on pölyttäjistä riippuvaisia. Mutta se varsinainen, perimmäinen syy tulisi myös selvittää ja pyrkiä korjaamaan, eikö.
Saturnukseen liittyy siis rajat, tietoisuus rajoista mutta myös rajoitteista ja niiden tarpeellisuudesta. Saturnuksen energia saa meidät pitämään kiinni rajoituksistamme, sisäisistä ja ulkoisista mutta se auttaa meitä myös pyrkimään sitkeästi päämääriimme, olemaan antamatta periksi.. Se testaa meitä, meidän toimiemme ja motiiviemme kestävyyttä ja oikeellisuutta. Saturnuksen transiitit ovat työnteon aikaa uurastuksen palkinnon tullessa myöhemmin – jos ja kun työn laatu kestää ajan testin.
Saturnukseen liittyy myös kitsaus, puute ja pula ja ahneus! Ahneelle ei koskaan ole mikään tarpeeksi – ja väittävät että ahneella on paskainen loppu. Saturnuksen kulkiessa Skorpionissa tammikuuhun 2015 saakka näemme ihmismielen rakenteiden pohjamutien myllerrystä ja joudumme jokainen kohtamaan omat pakkomielteemme, ahneutemme ja pelkomme näinä kollektiivisesti myrskyisinä aikoina.
Uutisten mukaan robottitekniikka kehittyy, tuntoaistia myöten mutta kuka kehittäisi sellaisen tunnon kuin omatunnon meille ihmisille joka auttaisi hahmottamaan mitä saa ja voi tehdä jottei jokainen vain ahneuksissaan ota sitä mitä haluaa vahvemman oikeudella tai silkasta pelosta ja ahneudesta että jää paitsi – ennen kuin on liian myöhäistä ja maailma ajautuu totaaliseen kaaokseen.
Kirjoituksen loppuun saattamisessa (ja ajatuksen kulkuun) vaikutti tämä aamuna lukemani HS:ssa  Johanna Korhosen kolumni jossa käytettiin näinä päivinä kuullun  hyvin saturnisen termin, ’kestävyysvajeen’ sijasta termiä ’myötätuntovaje’.  

6.10.2013

Haikuisia haasteitaViisaat sanovat:
muutos on uusi alku.
Tervemenoa!

Astrologian harrastajat puhuvat usein synkronisiteetista. Käsitteen on luonut astrologiasta kiinnostunut sveitsiläinen psykiatri C. G. Jung  Sillä tarkoitetaan symbolisesti merkittävää yhteensattumaa joissa kaksi tai useampi toisiinsa näennäisesti liittymätön asia tapahtuu rinnakkain ja tapahtuman kokija kokee niiden liittyvän toisiinsa, toistavan samaa teemaa ja sanomaa joka on jollain tapaa merkityksellinen viesti alitajunnasta. 

Kesäkuussa syntymäpäivänäni huomasin Facebookissa Charter of Compassionin statuspäivityksessä mahdollisuuden yhden päivän ajan ladata ilmaiseksi Karl Grassin englanninkielisen e-kirjan Compassion Haiku. 


Kirjassa on vuoden jokaiselle päivälle haiku (japanilainen 5-7-5-tavuinen runomitta) ja ajatelma kuinka kehittää myötätuntoa itseään ja muita kohtaan. E-kirja ehdotti [elokuussa]että teen oman haikun aiheesta mitä opin tänään myötätunnosta ja otin haasteen vastaan. Tuo ensimmäinen haiku on siis haasteen tulos. Jospa haasteet olisivat vain haikujen kirjoittamista...

Seuraavan päivän Compassion Haiku e-kirjan haiku puhui samasta asiasta, uusien kokemusten meitä elvyttävästä voimasta. Yritin tavoittaa sen sanoman hengen haiku-mittaan tehdyssä suomennoksessa.

Unaware and dazed
New experiences unfold
We are more alive

(Hiirenkorvilla
kokemukset avautuu
Elämä sykkii)

Tuo elokuinen bloggaukseni on siis tässä - tai oikeastaan sen alku kun itsekritiikki iski. Myös nopeasti etenevät tapahtumat ovat seuranneet toisiaan hitaiden planeettojen transiittien tykittäessä karttaani jolloin pitkään muhineet ratkaisut ja tekojen seuraamukset alkavat konkretisoitua tarjoten jonkun vaiheen loppumista ja uuden alkamista.

Uranuksen tinkimätön uudistusenergia on puhaltanut kodin ja elämän perustan huoneen kynnyksellä ja jatkaa taas IC-akselin ylittämistä keväästä 2014 alkaen. Kotona asuvien määrä pienenee ja muutimme elokuussa pienempään asuntoon pienkerrostaloon (Uranuksen transiitit usein tuntuvat hieman etuajassa - ja kerrostalot ja kaupungit ovat sitä nykyaikaa..) Asunnon vaihto tulee vapauttamaan myös rahallista pääomaa ja mahdollistaa myös ammattillisen lisäkoulutuksen töiden ohessa jota nousu-Jousimies-minäni odottaa innolla.

Neptunuksen mieltä ja materiaa liottava, hämmentävä, hajottava ja herkistävä energia on saanut miettimään todellisuuden liukuvia rajoja, mikä on totta ja todellista eri ihmisille – ja miten eri tavalla samat asiat voi kohdata. Olen kokeillut regressioterapiaa, EFT-tekniikkaa (Emotional Freedom Techniques), erilaisia äänitajuuksia, musiikkia – ja yrittänyt vain olla ja hiljentyä vain olemaan tässä ja nyt. On kyllä merkillistä kuinka ihminen pitää kiinni käyttäytymismalleista ja ajattelutavoista jotka eivät auta kehittymään vaan pitävät meitä kiinni itseämme rajoittavissa ja ahdistavissa uskomuksissa.

Neptunuksen energiat liottavat vanhoja uskomuksia, tapoja, rakenteita ja auttavat hämmenyksen sumun hälvennettyä näkemään maailman, muut ihmiset ja itsensä ehkä hieman avarammasta, suvaitsevaisemmasta ja rakkaudellisemmasta näkökulmasta.

Neptunuksen aktivoi oman syntymäkarttani Marsin (toiminta) Kaksosissa (kommunikaatio), Saturnuksen (rakenteiden luominen, rajoitukset) Kaloissa (myötätunto) ja Uranuksen (uudistaminen ja riippumattomuus) Neitsyessä (palvelu) muodostaman muuttuvan t-ristin.  Koen olevani vielä muotoaan etsivän uudelleen arvioimisen ja uudenlaisen ymmärryksen ajan kynnyksellä.

Samalla Neptunus tekee myös neliötä tuohon t-ristin ”puuttuvaan tuolinjalkaan” joka on askendenttini, tuo nousu-Jousimies, kartan aloituspiste, oma persoonallisuus ja kuinka kohtaamme maailman.  Kuvion apex- eli kärkiplaneetta Mars DC:llä Kaksosissa eli toiminnan planeetta minä ja muut-akselin toisella puolella.

Samaan aikaan Neptunus tarjoaa minulle ja muille kesäkuun lopulla syntyneille Ravuille herkistävää ja henkistävää energiaa helpommin omaksuttavammassa muodossa eli tehden kolmiota Aurinkooni (ego) ja Merkuriukseen (tiedon hankinta- ja käsittely) omakohtaisessa ja emotionaalisessa Ravun merkissä. Myös muut Veden merkit eli Kalat ja Skorpioni saavat aimo annoksen tuosta Neptunuksen kosmisesta liotushoidosta.

Astrokollegani ihmetteli aloittaessani bloggaamisen kuinka en kirjoitakaan omakohtaisia kokemuksia täällä ja yhdessä tuumasimme joku viikko sitten että ehkä minun täytyisi ryhtyä proustailemaan, kirjoittamaan astrologiaa tiukasti  omakohtaisesta näkokulmasta viis veisaten ammatillisesta katu-uskottavuudesta tarjoten palasen elävää elämää astrologisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Olkoon tämä pieni maistiainen niistä muutoksen tuulista joita elämässäni puhaltaa mutta kuten viisaammat ovat sanoneet ”ei tyyni meri tee hyvää merimiestä!”

Kuulaan kauniita ja voimauttavia syyspäiviä kaikille – ja olkaamme myötätuntoisia myös itsellemme. Äiti Amma on tänään Helsingissä halaamassa ihmisiä mutta minä lähden nyt mieheni ja koiriemme kanssa ulos halailemaan puita!