21.2.2014

Retro-Merkurius kartan hallitsijana

 


perääntyvä merkurius
Miehen seuratessa olympialaisten Suomi-Ruotsi-jääkiekko-ottelua televisiosta päätin katselin erään ikätoverin astrologista karttaa. Otin tarkasteluun yhden planeetan, nyt ajankohtaisen perääntyvän Merkuriuksen juurikartalla tarkoituksena hieman zoomata oppimistarkoituksessa Merkuriusta aikani kuluksi.

Kartan persoonallisuutta kuvaava askendentti (AC) ja julkisuuskuvasta ja elämän tavoitteista kertova MC ovat kummatkin mentaalisissa merkeissä (AC Neitsyt ja MC Kaksoset). Näitä vaikutuksille altista ja joustavaa kahta muuttuvaa merkkiä yhdistää sama hallitsijaplaneetta, Merkurius.  Merkurius on siis jo tästäkin syystä avainplaneetta pohtiessani sen vaikutuksia sisäisen motivaation ja tietoisuuden kasvamisen (MC) ja persoonallisen ilmaisun ja "lihallistumisen" (AC, nousumerkki) lähteenä.  Merkurius kertoo jotain olennaista myös tavasta kommunikoida ja ottaa kontaktia muihin ihmisiin ja ulkomaailmaan, tavasta jäsenellä maailmaa.

Viestinnän planeetta Merkurius on tässä juurikartassa (syntymäkartan yksi nimitys) varmuutta ja pysyvyyttä arvostavassa Härän merkissä. Merkuriuksen sijainti kaikkein hitaimmassa kiinteässä merkissä voisi ajatella tuovan ajattelu- ja viestintämalleihin tiettyä pysyvyyttä, helposti urautumista toimia tietyllä tavalla ja haluttomuutta muuttua. Sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin ja viestintäympäristöihin ei ole tämän yhdistelmän vahvuuksia.

Sitkeys, halu toimia tietyllä tavalla ('härkäpäisesti') on varmasti myös voimavara joka auttaa kartan haltijaa selviytymään oman persoonansa (AC) ja missionsa (MC) toteuttamisessa elämän vastoinkäymisten aikaan, mutta ongelmana voi olla joustamattomuus, haluttomuus ja sopeutumattomuus välttämättömiinkin muutoksiin, muutosvastarinta joka johtaa asenteiden muuttumiseen pahimmillaan vain kriisiytymisen kautta. Usein tällaisen asetelman omaava oppii kantapään kautta. 

Tällaisen yhdistelmän omaava voi olla parhaimmillaan oppiessaan käytännössä asioita, töitä tehdessään. Usko ja varmuus omaan osaamiseen ja viestintään tulee yleensä oman kokemuksen kautta, empiirisesti.  Ongelmaksi voi muodostua tuo haluttomuus toistaa olosuhteiden muuttuessa ilmeisen toimimatonta mallia uudestaan ja uudestaan, ihan varmuuden vuoksi, turhan kauan…Toisaalta, muuttuvan merkit kartan olennaisissa kohdissa (AC- ja MC-akselit) omaavalle tämä antaa sitkeyttä pitää oma linja joka ei muuttuvan merkin painotuksen (Kaksonen, Neitsyt, Jousimies, Kalat) omaaville ole aina helppoa. Asioilla on aina puolensa.

Merkuriuksen huonesijainti ja aspektit


Kartta jaetaan 12 huoneeseen, elämänalueeseen, joita voidaan tutkia sisäisinä prosesseina mutta myös ulkoisina, konkreettisina elämän tapahtumien näyttämöinä.  Merkurius Härässä hallitsee siis nousumerkkiä ja ensimmäistä huonetta ja 10. huonetta (MC) kartan yhdeksännestä huoneesta käsin.

Yhdeksäs huone on mentaalinen huone; siihen liittyy elämänkatsomuksen ja aatteen levittäminen, markkinointi, julkaisutoiminta, siis oman näkemyksen jakaminen muille. Yhdeksännen huoneen vanha nimitys on 'Jumalan huone' (House of God) ja se teemoja ovat eettiset valinnat ja ohjeet, joita saamme meitä korkeammilta voimilta tai tahoilta (papisto, tuomarit, gurut).  Itse ajattelen että yhdeksäs huone kertoo myös siitä kuinka oma sisäinen auktoriteettimme, äänemme, omatuntomme puhuu meille ja kuinka me sitä kuuntelemme. Vaarana voi olla tässä näkemysten lukkoon lyöminen, 'näin on ollut ja näin on aina oleva'.

Merkurius Härässä on tällä kartalla myös perääntyvä (retrograding, rx) ja elämme nyt siis Merkuriuksen perääntymisen aikaan. Tuo tiedonhankkimisen, analysoimisen ja jakamisen planeetta lähti peruuttamaan Kalojen merkistä -  tuon kartan haltijan kuudesta, työn ja palvelun huoneesta  ja on nyt kiinteässä Ilman merkissä Vesimiehessä kartan haltijan itseilmaisun ja luovuuden huoneessa (viides huone.)

Jotkut väittävät että jos omaa syntymäkartallaan perääntyvän Merkuriuksen niin, kolme-neljä kertaa vuodessa tapahtuvat Merkuriuksen kolmisen viikkoa kestävän Merkuriuksen perääntymisen aika on helpompaa kuin niille joilla ei ole omalla syntymäkartallaan perääntyvää Merkuriusta. Perusteluina on se että nyt muidenkin kommunikaatio vaikuttaa olevan tavallista vaikeampaa, tulee yllättäviä informaatiokatkoksia ja asioiden eteneminen vaikuttaa hidastuvan ja asioita joudutaan korjailemaan joten perääntyvän Merkuriuksen omaava kokee ilmapiirin jotenkin kotoisena. Oletetaan siis ettei sen haasteet tunnu heidän elämässään kovinkaan vahvasti.  Itse sanoisin tähän väitteeseen 'se vähän riippuu..'

On totta että jos ihminen, kasvi, eläin tai organisaatio aikoo pysyä hengissä, täytyy oppia ja sopeutua, vahvistua kokemuksista ja oppia virheistä.  Ihminen on sosiaalinen eläin ja joudumme päivittäin tekemisiin toistemme kanssa joten saamme omasta ilmaisu- ja ajattelutavastamme palautetta. Jos saamme usein tietyntyyppistä korjausehdotuksiin keskittyvää palautetta, niin useimmat meistä pyrkivät korjaamaan ja hienosäätämään toimintojaan.

Abstraktia ajattelua ja passiivista kuuntelua edelleenkin korostavan koulujärjestelmämme "erilaisen oppijan" nimityksen omaavilla oppilailla on usein haasteellisia Merkuriuksen aspekteja tai sijainteja. Voisi kai ajatella että perääntyvän Merkuriuksen omaavat ovatkin tavallista enemmän joutuneet lapsuudessaan ja nuoruudessaan miettimään kuinka ilmaista itseään jotta tulisi ymmärretyksi. Oppimiskokemusten myötä kehittyy ja jalostuu; siitä mikä on ollut vaikeata on voinut tulla jopa vahvuus jatkuvan tietoisen harjoituksen myötä!

Katsoessani tätä merkin (Härkä) ja planeetan perääntymistilan vuoksi runsaasti oppimiskokemuksia tarjoavan Merkuriuksen tekevän yhdeksännestä huoneesta aspekteja huomaan sen tarkimman aspektin olevan kolmion (120 astetta) Plutoon Neitsyessä 12. huoneessa alle asteen orbilla.  12. huoneen vanha nimitys on 'Itseään vastaan tekemisen huone' (House of Self-undoing).  

Psykonalyytikko Carl Gustav Jung on sanonut että "se mitä emme tiedosta muodostuu kohtaloksemme". Tuo Jungin sitaatti tiedostamattoman merkityksestä kuvaa mielestä hyvin sitä neljän "kriisien huoneiden" (toinen, kuudes, kahdeksas ja kahdestoista huone) merkitystä kartalla psykologisessa mielessä. 12. huone edustaa alitajuntaa, nimenomaan kollektiivista alitajuntaa. Itse näkisin sen edustavan nimenomaan sellaista karmaa joka yhdistää meidät toisiimme ja josta meidän tulisi tulla tietoiseksi.

Kartan hallitsija Merkurius siis tekee tarkkaa kolmiota transformatiiviseen Plutoon Neitsyessä ja kolmion katsovan olevan mentaalinen aspekti joka tarjoaa meille helposti mahdollisuuksia kasvuun.

Kyseisen kartan haltija onkin syvästi kiinnostunut ja sitoutunut ihmisyyden ja elämän salaisuuksista, ihmisenä kasvusta ja elämän mysteereistä ja pyrkii myös konkreettisesti tutkimaan niitä (Pluto ja Merkurius käytännöllisissä Maan merkeissä), vaikka yhteiskunnan asenteet ja ympäristö eivät kiinnostuksen kohteita tue tai arvosta. (12. huone on myös salassa, kulissien takana, yksinäisyydessä tehtäviä toimia.)

Merkurius tekee myös väljempää  kolmiota Uranukseen Neitsyessä 12. huoneessa ja se näkynee epätavallisina kiinnostuksen kohteina ja haluna ajatella omintakeisesti, eri tavalla kuin ympäröivä yhteiskunta.

12. huoneen haasteellisuutta ei suinkaan helpota Pluton sijainti siellä ja kartan omaava onkin kokenut aika ajoin suuria kommunikaatiokriisejä (kiinteässä merkissä oleva Merkurius 9. huone) jotka tuntuvat pulpahtavan pinnalle ehkä yllättäen (Pluto ja myös Merkurius kolmio Uranus Neitsyessä 12. huoneessa) mutta muhittuaan ehkä jo pitkään pinnan alla (Pluto) tarkoituksena tarjota mahdollisuutta uudistumiseen ja asioiden ja asenteiden korjaamiseen (Neitsyt).

12. huoneen teemoihin luetaan myös salaiset viholliset ja tietysti voi ajatella että kartan haltijaa kiusaavat vastaan juonittelevat tahot (Pluton teemaa) – ja useinhan pyrimme ulkoistamaan käsittelemättömät ongelmanne muiden syyksi – mutta 12. huoneen teemat vaativat myös halua katsoa peiliin ja peilin taaksekin eli myöntää että ehkä syytä voisi olla itsessäkin, jossain mitä tekee tai on jättänyt tekemättä.

Perääntyvä Merkurius Härässä elämänkatsomuksen muodostumisen ja julkituomisen huoneessa (yhdeksäs huone) tekee myös oppositiota perääntyvään Neptunukseen kommunikaation huoneessa (kolmas huone) intensiivisessä Skorpionin merkissä.

Oppositio on vastakkainasettelun aspekti jonka on tarkoitus opettaa meidät näkemään asian toinenkin puoli. Usein työstämme oppositioita nimenomaan toisten ihmisten kohtaamisten kautta.

Tällä kartalla myös Neptunus perääntyy ja perääntyvät planeetat yleensä saavat meidät vetäytymään omaan itseemme, sulkeutumaan ja mielestäni nämä kiinteissä merkeissä oleva oppositio eli perääntyvä Härkä-Merkurius oppositio perääntyvä Skorpioni-Neptunus nimenomaan mentaalisissa huoneissa (yhdeksäs ja kolmas huone) korostaa ja alleviivaa epämukavuusalueelle menon tärkeyttä kriisien ehkäisyssä ja hallinnassa. Siis: avoimuuden merkitystä, joustavuuden ja uusien näkökulmien huomioonottamisen tärkeyttä ja asemasodan välttämistä!

Progressiiivinen eli edistetty kartta


Jos omaat perääntyvän Merkuriuksen, sen kulku suoristuu ihmisen sisäistä kasvuprosessia kuvaavassa edistetyssä kartassa (progressiivinen kartta) viimeistään 31-vuotiaana eteneväksi. Toisaalta, me voimme saada edistetylle kartallemme perääntyvän progressiivisen Merkuriuksen!

Esimerkin kartan haltijan perääntyvä Merkurius on oikaissut suuntansa progressioissa mutta viipyy edelleenkin vielä Härän merkissä vielä runsaan vuoden. Sitten edistetyllä kartalla alkaa tapahtua!  Tällä symbolisesti edistetyllä kartalla tapahtuu merkittäviä muutoksia mm. progressiivisen Auringon noustessa kartan MC:lle Kaksosiin, progressiivisen Kuunkin ollessa Kaksosissa ja tuon syntymäkartan Merkuriuksen vihdoin ja viimein vaihtaessa merkkiä yli 50 vuoden pestin jälkeen omaan merkkiinsä Kaksosiin!

Odotettavissa on progressiivinen Uusikuu, yhden ajan loppu ja uusi alku kahden vuoden sisään. Nyt edistetyn kartan mukaan eletään vanhan kuun aikaan eli vanhasta luopumisen aikaan, jossa pitäisi miettiä on oppinut, mitä ottaa mukaan uuteen kiertoon ja mistä aika on jo ajanut ohi.

Merkuriuksen perääntyminen ja vaikutukset eri merkkeihin


Tämä perääntyvä Merkurius Kaloissa transiitti siis koskee meitä kaikkia. Tällä esimerkkikartalla se perääntyy kuudennessa huoneessa. Olen usein kutsunut kuudetta huonetta ("House of Slaves")
'mut ku'-huoneeksi koska siellä siellä joudumme alistumaan sille että asioita, tapoja, elämämme arkea, työtapojamme täytyy korjata jos haluamme tervehtyä ja kokonaisvaltaisesti eheytyä.

Onko sitten perääntyvän Merkuriuksen omaavalle helpompaa kuin Merkurius perääntyy, kyselin aikaisemmin ja annoin epämääräisen vastauksen 'se vähän riippuu'... Omasta mielestäni ainakin täytyy miettiä myös millainen on oman juurikartan (syntymäkartan) Merkurius ja miten se reagoi tuohon perääntyvään merkkiin.

Merkuriuksen perääntyessä kaikkien herkimmässä, mukautuvimmassa ja helposti maastoutuvassa Kalojen merkissä se voi olla kuin vettä hanhen selkään kiinteiden merkkien (Härkä, Leijona, Skorpioni, Vesimies) Merkuriuksen omaaville sen hienovaraisten viestien vuoksi, poikkeuksena Skorpionin merkki (Veden merkki) joka saa Kaloissa vaeltavalta Merkuriukselta kolmion ja käyvät samaan aikaan läpi Saturnuksen kosmista röntgentutkimista.

Muuttuvat merkit (Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat) varmaan havaitsevat parhaiten muutospaineet ja prosessin voi hyvinkin kokea tunnepitoisena monologina josta ei enää itsekään ota selvää – tai sitten selvyys tulee ajan kanssa. Kalat pitävät monologinsa sisäisenä mutta muut muuttuvat merkit varmaan keskustelevat hämmennyksestään.

Aloitteelliset merkit (Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris) ovat olleet jo pari vuotta Uranuksen ja Pluton twist 'n' shout-kieputuksessa joka ei vielä ole kuin puolivälissä joten tämä Merkuriuksen perääntyminen vain alleviivaa sitä ettei mikään ole niin varmaa kuin epävarmuus.

Toivon että tämä pikainen case-study perääntyvästä Merkuriuksesta anonyymista kartasta antoi blogin lukijoille lisää ajateltavaa perääntyvästä Merkuriuksesta. Merkurius tarjoaa mahdollisuuksia haastaa mielemme ja ajattelutapamme, tulla niistä tietoisemmaksi, monta kertaa vuodessa. Jatketaan siis harjoituksia!

16.2.2014

Kevään kosmiset kertausharjoitukset


Vuosi 2014 alkoi uutta alkua symbolisoivan uudenkuun syntyessä taivaalla.  Uusikuu 1.1.2014 tapahtui Auringon ja Kuun yhtyessä kollektiivisen vastuunkantajan Kauriin merkeissä 11 asteessa. "Taivaan valot" olivat yhtymässä Plutoon (syvälliset ja peruuttamattomat muutokset) 11 astetta ja Merkurius (tiedostaminen) sijaitessa 12 astetta Kaurista. Vuoden ensimmäisen päivän uusikuu ja Merkurius ja Pluto olivat myös tarkassa neliössä Marsiin (toiminnan tarve) 12 yhteistä kosketuspintaa hakevassa Vaa'an merkissä. Alkuvuoden uutisointi kertoo kollektiivisesti koettelemuksista joissa luonnonvoimat ja markkinavoimat – ja valitettavasti myös sotaisammat voimat - ottavat mittaa pienestä ihmisestä.

Kevään aikana tuo  'Back to Sixties, Part 2'  Uranuksen-Pluton-neliö Oinaasta Kauriiseen täydentyy isoksi kardinaaliristiksi  Jupiterin kulkiessa Ravussa  ja Marsin Vaa'an merkissä huhtikuussa 2014 – merkittävä ja käänteentekevä aika jota käsittelen myöhemmin blogissani.
Ennen kevään suurristiä saamme kuitenkin kosmiset kertausharjoitukset jossa voimme/saamme/joudumme pohtimaan mitä kenties voisi tehdä toisin.

' Planeetan perääntymiset tuntuvat eniten niillä henkilöillä joiden kartalla perääntyvä planeetta tekee aspektikontakteja toisiin planeettoihin tai kartan akseleihin tai syntymäkartalla kyseinen planeetta on merkittävässä asemassa mutta perääntyvän planeetan fyysinen läheisyys maapallon kanssa tuntuu tuovan tuon perääntyvän jakson planeetan symboliikan ja energioiden kyseenalaistamisen ja uudelleenarvioinnin kollektiiviseksi kokemukseksi.'
(ote bloggauksestani Merkuriaanisia tajunnanmuutoksia)

Arvot puntarissa?


Elämämme rikkauksia ja arvojamme symboloiva rakkauden planeetta Venus aloitti perääntymisen rajoitukset kipeästikin tuntevassa Kauriin merkissä 21.12.2013. Tätä kirjoittaessa Venus on jo lopettanut perääntymisensä (31.1.2014) mutta on vielä varjoalueellaan eli ei ole vielä päässyt siihen asteeseen mistä alkoi perääntymisensä -  eikä Venus ole vielä eroon merkistäkään jossa sen kosmiset lahjat joutuvat Kauriin tarkan katseen ja hyötynäkökulmien pohdintojen puntaroitavaksi.

Tammikuussa moni on joutunut miettimään omia perimmäisiä arvojaan, mikä on olennaista ja tärkeää ja minkä hinnan on valmis maksamaan siitä että seuraa arvojaan, tunteitaan ja kuka, ketkä tai mikä on se josta haluaa ottaa vastuun ja osaksi elämääsi rikastuttamaan.

Missä huoneessa Venus kartallasi nyt vaeltaa kertoo millä elämänalueella pohdintoja käydään. Venuksen sijainti syntymäkartallasi sijaitsee kertoo mihin elämänalueeseen Venuksen transiitti tulee lopulta vaikuttamaan. Kauris on merkkinä kova opettaja mutta jos tietää mitä tahtoo ja tekee töitä sen eteen, niin sen usein myös saavuttaa! Mitä mietitkään tammikuussa kun ajattelit että haluaisit tämän vuoden tuovan elämääsi tai oikeastaan mitä luulet että elämä haluaa sinulta? Jos olit tosissasi tai koet että tiedät miten voit tuoda jotain yhteiseen pesämunaan (mikä se sinulle sitten onkaan) niin kenties nyt alkaa olla aika ryhtyä arvostamaan sitä mitä sinulla jo on ja tehdä jotain sen eteen mitä koet arvokkaaksi ja säilyttämisen arvoiseksi.


Mistä tiedän etten vain luule?


Tiedonkäsittelyn ja viestinnän planeetta Merkurius aloitti ensimmäisen vuoden kolmesta kolmen viikon perääntymisjaksostaan 6.2.2014 Kalojen merkeissä ja jatkaa sitä helmikuun loppuun saakka. Merkuriuksen perääntymiset tapahtuvat kuten viime vuonnakin kaikki Veden merkeissä (Rapu, Skorpioni, Kalat) mutta niin että Merkurius perääntyy nyt niitä edeltävään rationaalisuutta ja yhteistä kokemusta etsivään Ilman (Vesimies, Kaksoset, Vaaka) merkkeihin.

Merkuriuksen katsotaan toimivan itselleen epäedullisessa (detrimenttimerkissä) ollessaan Kaloissa koska Merkuriuksen parhaat ominaisuudet (analyyttisyys, tiedonkeruu, yksityiskohtien hahmottaminen, tiedostaminen) ja niiden hyödyntäminen joutuvat toimimaan ympäristössä jossa tietoa kerätään usein osmoottisesti, vaikutteita imien samanaikaisesti eri lähteistä usein tiedostamatta niiden alkuperää tai keskinäisiä syy-seuraus-suhteita. 

Helmikuussa Merkuriuksen perääntyessä nyt Kalojen merkissä voi aika olla hyvinkin hedelmällinen kaikille jotka haluavat tuntea kokonaisvaltaista kokemista, laajentaa omaa tajuntaansa ja uppoutua omaan mieleensä, alitajuntaansa tai johonkin itseään suurempaan ja ammentaa sieltä.

Kuitenkin asioiden selkeä hahmottaminen ja yksityiskohtien huomaaminen ja arvioiminen voi olla tämän perääntymisjakson aikana todella haasteellista, varsinkin jos Merkurius tekee haasteellisia aspekteja transiittina tai syntymäkartalla, mutta yrittänyttä ei laiteta. Merkuriuksen kulun suoristuminen tapahtuukin mentaalisessa Ilman merkissä Vesimiehessä jossa pyrkimyksenä on miettiä miten tietoisuuteen noussutta tietoa voisi kollektiivisesti hyödyntää ja miten sitä voisi levittää muille.

Helmikuun hämmennysviikkojen teemat voi sitten itse kukin katsoa omalta kartaltaan samalla periaatteella kuin mitä kuvailin tuossa Venuksen perääntymisjakson kuvauksessa aiemmin ja kysyä että missä on uudelleen arvioinnin tarvetta ja miksi…

No more Mr Nice Guy?


Maaliskuu alkaa sitten toiminnan, halun, ja sodan jumalan symbolin Marsin peruutuksella ja Karman herran Saturnuksen peruutuksella Marsin traditionaalisesti hallitsemassa intensiivisessä Skorpionissa!

 Mars perääntyy sosiaalisesti korrektissa Vaa'an merkissä jossa pyritään löytämään yhteinen sävel, yhteinen kosketuspinta. Harmoniasta ollaan valmiit maksamaan myös sen vaatima hinta ja unohtamaan joskus omat tarpeet mutta usein Marsin perääntymisjakson loppuessa (peruuttakoon se missä merkissä tahansa) turhautumat, pidätellyt tunteet ja tarpeet purkautuvat. Mundaanissa astrologiassa on huomattu sotatoimien käynnistymisen Marsin perääntymisjakson jälkeen, erikoisesti jos valtion kartalla transitoiva Mars tekee aspekteja.

Mars voi oppi Vaa'an merkeissä kulkiessaan yhteistyön tarpeellisuutta ja toisen huomioimista mutta samalla se pyrkii toteuttamaan omaa agendaansa: lopputulos voi olla puhdistavaa ja rakentavaa keskustelua ongelmien ratkaisemiseksi yhteisen päämäärän hyväksi, kirurgisen tarkkaa täsmätoimintaa, tai sapen maun korventaessa keinohymyn takana jonkun mitan täyttymistä ja ylivuotoa vähemmän sisäsiistillä tavalla, varsinkin kun maaliskuussa perääntyy myös Saturnus Skorpionissa. Marsin perääntyminen kestää 19. toukokuuta saakka ja sitten se viipyy varjoalueellaan vielä xx saakka.

Katso missä huoneissa Mars perääntyy ja kysyy onko valitsemassasi toimintamallissa jotain korjattavaa rakentavalla tavalla ja sitten vain menoksi eli Just do it! Lopputuloksen arvuuttelussa auttaa kun katsot oman karttasi Marsia ja sen aspekteja. Nyt opetellaan martiaalisia taitoja sivistyneellä tavalla. Tai ainakin toivoa sopii…


Likapyykit likoamaan ja lantaa luomaan?


Rakenteiden ja rajoitteidemme symbolin, Karman herran Saturnuksen perääntyminen alkaa 2.3 ja jatkuu heinäkuulle, 20.7.2014 saakka Skorpionin intensiivisessä, jopa pakkomielteisessä merkissä jonka sanakirjassa ei ole sanaa ehkä. Asiat ovat 'kyllä' tai 'ei'. Nyt Skorpionissa perääntyessään Saturnus joutuu ehkä tutustumaan tuohon sanaan ja sen merkitykseen skorpionimaisesta näkökulmasta venyttäen kummankin rajoja.

Ehkä jokin on jo aikansa elänyttä? Ehkä joitain rakenteita täytyisi muuttaa? Ehkä pitää sietää sitäkin ettei ehkä tiedäkään mikä on oikea tapa rakentaa? Ehkä jotain malleja täytyisi purkaa? Ehkä se, mikä ei ollutkaan muka arvokasta, voisikin olla sitä? Ehkä luulo ei ollutkaan tiedon väärti? Ehkä toimintamalleissa onkin purkamista?

Koska Saturnus on konkretiaa, reaalimaailmaa ja sen rajoitteita joudumme nyt kohtaamaan ehkä itsemme, mielemme ja maailmamme rajat ja löytää itsestämme, mielestämme ja maailmastamme myös jotain sellaista jota voisi ja täytyy, pakon edessäkin, kierrättää, ajatella uudestaan, hyödyntää sittenkin, vastoin ennakkoluulojamme -   kuten maanviljelijäkin levittäessään lantaa pelloilleen.  Jos lantaa ei luo, niin siihen hukkuu…

Missä huoneessa sinulla on likaistakin luomistyötä odottamassa? Mitä luulet sen kasvattavan, loppujen lopuksi, kenties? Likapyykitkin on pestävä tai ne rupeavat haisemaan perääntymisjakson aikaan.


Voimalla on aina vastavoimansa?


Huhtikuussa koemme siis johtavissa, kardinaalimerkeissä ison ristin ja siinä yhtenä neljästä ristin muodostavasta planeetasta on 14. huhtikuuta perääntymisensä Kauriissa aloittava Pluto, tuo pinnanalaisten rikkauksien, tuhon ja uhon, voiman ja vallan symboli. Pluton matka suoristuu 22. syyskuuta 2014.

Kollektiivina olemme nyt suurissa muutospaineissa mutta aivan kuin vesi joka löytää uomansa, niin kriisien keskellä me yleensä löydämme jostain ulospääsyn tai ratkaisun. Tai ehkä ratkaisu löytää meidät. Ehkä meidän pitää vain hyväksyä se mitä meille paljastuu ja toimia sen mukaan. Ehkä.

Mieleeni tulvii merkillisiä ajatuksia mutta päätin etsiä mielestäni sopivan sitaatin koska en kykene muuta kuin arvailemaan mitä Pluton perääntyminen ison ristin aikaan – ja sekin prosessi on kesken - enkä halua kuulostaa liian synkältä tai muka-tietävältä ja koen että tässä Eckhardt Tollen sitaatissa on ainakin itselleni se suuri oppiläksy.

"Hyväksy – sitten toimi. Mitä tahansa nykyhetki sisältää, hyväksy se kuin olisit valinnut sen. Toimi aina sen kanssa, älä sitä vastaan. Tee siitä ystäväsi ja liittolaisesi, älä vihollistasi. Tämä tulee ihmeellisesti muuttamaan täysin koko elämäsi."


Opetellaan, kyseenalaistetaan, ihmetellään mutta hyväksytään sekin että nyt on näin ja sitten mietitään että mitä tästä eteenpäin. 'Oppia ikä kaikki'. Sitä kai nämä tämän kevään kosmiset kertausharjoitukset ovat. Mieleen palauttamista.