7.8.2014

SCORCHIO vol.1 eli minäkuvasta
BONO ESTENTE!  
Astrobloggaukseni kesätauko alkaa olla nimensä veroinen: olen viimeksi kirjoittanut tänne Vappupäivänä ja nyt on jo elokuu!  Suomessa, jossa kesä on usein "muutama kuukausi hieman huonompaa rekikeliä" - jonkun irvileuan letkauksen mukaan - on menossa ilmeisesti pisin yhtäjaksoinen hellejakso puoleen vuosisataan. Helle jatkuu edelleen.

Bloggaukseni nimi SCORCHIO viittaa takavuosien brittikomediasarjaan Ruuvit löysällä (Chanel 9). Siinä näytettiin käsittämätöntä kieltä puhuvia uutisankkureita jossain kuvitteellisessa diktaattorin hallitsemassa maassa ja lähetys loppui aina naismeterologi Poule Fish (Kala) antamaan sääennustukseen joka oli (yhtä poikkeusta lukuun ottamatta) aina oli samanlainen Poulan yllätykseksi: paahtava helle eli SCORCHIO!

Olen pohtinut tämän blogitauon aikana erityisesti Aurinkoa, Jupiteria, Uranusta, Saturnusta ja niiden merkitystä minäkuvallemme ja yksilöitymisprosessissamme sekä ylipäätään yrittänyt hahmotella tarkemmin miten erilaiset syklit limittyvät toisiinsa ymmärtääkseni paremmin ihmisen minäkuvan kehittymistä (lue: itseäni). 

Olen siis miettinyt yksilöllisyyttä tai oikeastaan autenttisuutta – tämä sana 'autenttisuus' pyörii usein mielessäni - ja kuinka elämä paljastaa meille jotain olennaista meistä, haluamme tai emme, erityisesti ulkoplaneettojen (Uranus, Neptunus, Pluto) transiitien aikana.

Samaan aikaan olen pyöritellyt mielessäni hieman sosiaalistumisprosessia astrologisesta näkökulmasta – ja erityisesti Uranusta ja Saturnusta, jotka ovat omalla syntymäkartallani oppositiossa keskenään – kuten muillakin 1960-luvulla, erityisesti sen puolivälissä, syntyneillä.

Olen miettinyt tätä yksilöllisyyttä ja "oman elämän hallintaa" korostavaa aikaamme jossa Uranus (autonomian ja autenttisuuden tarve) kulkee Oinaassa taas yli 80 vuoden jälkeen. Jupiter (visioiden laajentamisen ja jakamisen tarve) on siirtynyt heinäkuussa Leijonan merkkiin vuodeksi. Karman herraksi kutsuttu Saturnus (todellisuuden kohtaamisen tarve) vaihtaa joulukuussa Jousimiehen merkkiin, jota Jupiter hallitsee, Skorpionin merkissä tapahtuneen 2,5 vuotta kestäneen kollektiivisen psyyken syväruoppauksen jälkeen.

Menneisyyden ja tämän hetken rajoitteiden symbolin Saturnuksen vastavoimanahan on kaksi tulevaisuuteen suuntautunutta planeetta: Jupiter ja Uranus joten vuoden 2015 aikana näemme nämä kaikki kolme tulevaisuuteen suuntautuneissa ja ihanteita etsivissä Tulen merkeissä (Jupiter Leijonassa, Saturnus Jousimiehessä ja Uranus Oinaassa).

Tulimerkkien energia purkautuu usein suurina sanoina ja elkeinä ja se näkyy positiivisesti suurina tekoja, lisääntyneenä tietoisuutena todellisesta itsestä ja sen mahdollisuuksista, visioita siitä miten asiat voisivat olla paremmin mahdollisimman rakentavalla tavalla.

Tulenmerkkien korostuminen kollektiivissa planeetoissa (Jupiter ja Saturnus) voi olla (kollektiivin) ylikorostunut usko omaan itseensä, kykyihinsä, omaan erityiseen arvoonsa ja jopa fanaattinen usko omaan näkemykseen ja valitsemiensa toimintamallien oikeutukseen – ja Uranuksen symbolikaan toteutumistahan olemme saaneet tuta kollektiivisesti jo jonkun vuoden erilaisina kansannousuina ja vallankumouksina, erilaisina uudistuksina ja vanhojen toimintamallien murtumisena.
'
Uranus käväisi Oinaan merkissä kesällä 2010, mutta siirtyi sinne vasta maaliskuussa 2011 ja viipyy kiihkeässä ja omapäisessä Oinaan merkissä toukokuun puoliväliin 2018 saakka. Olemme siis kollektiivisesti vasta aloittaneet heräämisen siihen että jotain täytyy uudistua perin pohjin - ja muutokset voivat olla rajuja, yllättäviäkin.

(ote bloggauksestani 16.4.2013 
Jos sen voi ennustaa, se ei ole Uranusta


Tämän kirjoitukseni pääpaino on kuitenkin yksilön muutoksista, minuuden muuttumista tai oikeastaan kai sen löytämisestä astrologisesta viitekehyksestä ja – maallikon silmin - kehityspsykologisesta näkökulmasta – ja näyttää siltä, jatkossa myös näiden teemojen avaamista oman elämänmuutosten kautta.

Olen kirjoittanut tätä bloggausta jo pari päivää ehtiessäni ja jaksaessani kesäflunssan kourissa – ja kuten aiemminkin tämä sairastuminen toimii ilmeisesti pakollisena paussina, jotta saisin tehdä rästissä olevia asioita, olkoon ne sitten pysähtymistä kuten meditaatiohetket tai heräämistä siihen että olen taas laiminlyönyt jotain asioita itsessäni.

Päätin tänään että teen tästä juttusarjan eli pilkon tämän alati paisuvan ja näkökulmaa vaihtavan kirjoitukseni pienempiin osiin jotta tämä joskus tulisi julkaistuakin. Aloitan tämän jonkinlaisella teoriaosuudella eli yleisestä yksityiseen. Kaipa tästä on jollekin jotain riemua.

AURINKO

Aurinkomerkkimme kuvastaa mm. elinvoimaamme, yksilöllisyyttämme, minkälainen elämän energia, perustarve, sykkii sisällämme etsien ilmaisukanavaa elämässämme – ja ihanteellisessa tapauksessa ilmaisemme sitä mahdollisimman tietoisesti. SCHORCIO!

Auringon symboli on ympyrä jonka keskellä on piste. Ympyrän merkitys on kaikissa kulttuurissa jonkinlainen alkutila, ikuinen kiertokulku ilman alkua ja loppua oleva, jatkuva prosessi. Sijoittamalla pisteen ympyrän sisälle olemme mielestäni prosessin sisällä ja voimme halutessamme tarkkailla meissä ja ympärillämme tapahtuvaa prosessia.

Ajattelen että Aurinkomerkissämme on jotain mitä meidän tulisi tietoisesti kultivoida itsessämme, mutta merkin merkityskin on vain symbolinen ja se voi toteutua eri tavoilla ja tasoilla. Ennen muinoin planeettojen ("vaeltajien") katsottiin olevan jumalia, nykypäivän astrologit puhuvat useimmiten kai erilaisista tarpeista tai sisäisistä voimista viitatessaan planeettojen symboloimiin vaikutuksiin.

Syntymämme hetkellä me aloitamme oman, yksilöllisen elämämme, ainakin teoriassa. Kehityspsykologiassa puhutaan käsittääkseni yksilöllistymisen prosessissa, jossa me opimme miten eroamme toisistamme ja luomme minäkuvan, tunteen siitä että on olemassa jonkin ainutkertainen ihminen, Minä, johon me identifioidumme.

Syntymäkarttamme kertoo siis alkuideasta, minäkuvamme raaka- aineksista ja niiden välisistä prosesseista.

KUU


Ihmisellä on kuitenkin erilaisia tarpeita ja kaikki vaativat jollain tasolla toteutumistaan tai niiden muuntamista, sublimaatiota tai tukahduttamista, repressiota. 

Esimerkiksi Kuumerkkimme ja sen aspektit kertovat varhaisista ihmissuhteistamme, kuinka olemme kokeneet saaneemme hoivaa ja kuinka olemme sisäistäneet että meidän tulee toimia – tai olla toimimatta! -  tietyllä tavalla saadaksemme hoivaa ja kokeaksemme turvallisuutta tai yhteyttä toisiin (joskin etsisin selitystä tähän myös 4. huoneen, IC:n kärjen merkistä). 

Meissä tapahtuvista sisäisistä muutoksista, hitaasta kypsymisprosessista suhteessa itseemme ja muihin ihmisiin kertoo mm. progressiivisen Kuun kierto jonka kiertoaika on n. 28 vuotta.

 

ASKENDANTTI

Ihmisellä vaikuttaa olevan erilaisia identiteettejä erilaisissa yhteyksissä mutta ihmisellä kuuluisi olla selkeä minäkuva, näkemys itsestään ja omista tarpeistaan, jotta ihminen oppisi tietämään mitä hän nimenomaan yksilönä tarvitsee voidakseen hyvin fyysisesti, mentaalisesti, psyykkisesti ja spirituaalisesti.

Sisäinen minäkuvamme voi kuitenkin poiketa siitä miten muut meidät kokevat. Sana 'persoonallisuus' tulee kreikankielisestä sanasta joka tarkoittaa naamiota, jota antiikin näyttelijät käyttivät aina näytelmissään. Astrologiassa persoonallisuudesta eniten kertovana yksittäisenä huoneena pidetään ensimmäistä huonetta ja nousumerkkiä, Askdendanttia (AC, Ask) joka määräytyy kellonajan ja syntymäpaikan mukaisesti.

Viime vuosikymmeninä jotkut astrologit ovat alkaneet tutkimaan myös erilaisia apuakseleita (Vertex-Antivertex, Itäpiste-Länsipiste, Ekvaattorin askendentti-deskendentti jne) mm. minuuden ja persoonallisen kokemuksen selittäjinä. Nämä ovat mielenkiintoisia tutkimuksen ja kokeilun kohteita mutta en todennäköisesti paneudu niihin tässä kirjoituksessani.
  

MINÄKUVAN KEHITTYMINEN

Tunne omasta minuudesta kehittyy eniten lapsuudessa läheisten ihmissuhteidemme kautta (Kuu) ja nuoruudessamme kontakteissa muihin ihmisiin ja ympäristöömme (Venus, Merkurius) jolloin opimme mistä pidämme ja mistä emme pidä- mutta näkemyksemme itsestämme muuttuu ja muovautuu elämämme aikana – tai ainakin näin usein tapahtuu jatkuvassa kanssakäymisessä ympäristömme kanssa.


Joskus syynä identiteettimme muutoksiin on meitä ravistelevat kriisit, sisäiset tai ulkoiset tapahtumat. Ihmisen minäkuvaa tulee muutoksia myös onnistumiskokemusten kautta joita saamme tarttumalla uusiin mahdollisuuksiin ja ylittämällä rajojamme, ottamalla haasteen vastaan! SCHORCHIO!
Kriisi sanana kuvaa vaaraa JA mahdollisuutta – kiinan kielessä sitä tarkoittava merkki koostuu nimenomaan noista kahdesta sanasta!

MARS

 "Arkkityyppien isä" eli psykoanalyytikko ja psykiatri C. G Jungin mukaan - mikäli olen oikein ymmärtänyt tai olen halunnut ymmärtää - yksilöitymisprosessista kertoo voimakkaasti Mars (jonka kiertoaika Auringon ympäri on 2,5 vuotta, sama aika minkä Saturnus puolestaan viettää yhdessä merkissä n. 29 kiertoajallaan).

Marsin tehtävänä on opettaa meille miten käyttää voimiamme ja kuinka pitää puolemme, jotta voisimme saada sen mitä haluamme. Merkki kertoo millainen on etenemistapamme ja toimintamallimme ja huone kertoo millä elämänalueellamme me koemme "taistelutantereeksemme" joka  parhaillaan stimuloi meitä.

Tai oikeastaan voisin ajatella Marsin toimittaa vain Aurinkomme agendaa, sitä mitä Aurinko, tuo elinvoimamme symboli ja kaiken maallisen elämän mahdollistavan voiman symboli, kenties haluaa meidän kehittävän itsessämme, omaksuvan osaksi itseämme jotta voisimme loistaa juuri sellaisena kuin me pohjimmiltamme olemme. SCORCHIO!


IKÄKAUSISYKLIT JA -KRIISIT

Astrologiassa viitekehyksestä ihmistä tarkasteltaessa näemme erilaisia ikäkausisyklejä, joita hahmotamme mm. Kuun progression (symbolinen kartan edistysmenetelmä) ja sosiaalisten planeettojen (Jupiter, Saturnus) ja ulkoplaneettojen (Uranus, Neptunus ja Pluto) kautta, niiden tekemien paluiden omaan "lähtöpisteeseensä" ja erityisesti neliöaspektien kautta niiden symboloidessa taitekohtia planeetan kierroksessa.
 
Kaikki ikäkausisyklit tai -kriisit voivat toimia kasvualustana uudelle ja jollain tasolla terveemmälle minäkuvalle.

Usein myös astrologiaa harrastavat voivat pelätä näitä syklejä ja niiden muutosvoimia, varsinkin Saturnuksen ja ulkoplaneettojen transiiteja – tai toivoa jotain ulkoa päin tulevaa ihmeellistä muutosta joka muuttaa tapahtumien kulkusuuntaa ilman omia ponnisteluita. Joskus toki näitä yllättäviä onnenkantamoisia tapahtuukin jotka muovaavat elämme suuntaan jättiharppauksilla eteenpäin mutta en luottaisi liikaa tällaiseen Deus ex machinaan…


Ulkoplaneettojen hidas liikkuminen tekee prosessista pitkäkestoisen jossa ihminen (tai yhteiskunta) vääntää itsensä kanssa kättä pyrkien usein vastustamaan muutosta, pyrkien ylläpitämään olemassa olevaa tilannetta..  Poikkeus joka vahvistaa säännön on Uranus,  joka usein yllättää äkkikäännöksillä kun syvyyksissä muhinut muutoksen tarve ottaa vallan, mutta oikeastaan tuokin poikkeus on näennäinen, koska prosessi on alkanut jo aiemmin.

Ikäkausisyklien kriisien - joita käsittelen seuraavissa kirjoituksissani tarkemmin lisäksi koemme myös jokainen oman syntymäkarttamme mukaisesti ajanjaksoja jotka tulevat syntymäkartamme osoittamina aikoina. Silloin nämä ed. mainitut planeetat tekevät aspekteja erityisesti henkilökohtaisiin planeettoihimme (Aurinko, Merkurius, Venus, Mars) ja akseleihimme (AC-DC ja MC-IC) ja löydämme itsestämme uusia ulottuvuuksia.

Tai meistä kuoriutuu jotain pois, joten epäolennaista tai aikansa elänyttä, joka ei enää palvele meitä, johon takertuminen estää meitä tulemasta tietoisemmaksi todellisuudesta ja itsestämme. 

Tai ehkä me olemme väline jonka kautta muut tulevat tietoisemmaksi kun katsovat meidän kamppailujamme tai kasvuprosessejamme.

Oma nousumerkkini on kaikesta syvempää merkitystä etsivä Tulen merkki, Jousimies, jota symbolinkin – puoliksi ihminen, puoliksi eläin – ja kohti taivasta osoittava nuoli kertoo siitä että tavoitteet ovat korkealla.  

Yksi syy astrologian tärkeydelle elämässäni on tunne siitä että se antaa minulle välineen kasvattaa itsetuntemustani ja luo minussa tunteen siitä että asioilla on syynsä ja tarkoituksena vaikka en sitä aina prosessin aikana tajuakaan.

Myös vieno toiveeni  että joskus voisin elää todeksi sitäkin että hyväksymällä itsemme juuri sellaisena kuin olemme ja arvostamalla sitä mitä olemme kaikkine puuteinemme ja vikoinemme voisimme olla levossa itsemme kanssa ja rauhassa ympäristömme kanssa. SCORCHIO!

Seuraava kirjoitukseni, joka ilmestyy (jos Jumala suo) lähipäivinä. käsittelee toista kollektiivista planeettaa, Jupiteria, ja sen  roolia sosiaalistumisen ja yksilöllistymisen tarpeiden tulkkina, Tai jotain siihen suuntaan. Siihen saakka:  BOUTROS-BOUTROS GHALI!

1 kommentti:

  1. Mielenkiintoinen artikkeli; Soile. Kiitos Schorciosta--helle jatkuu täällä Kanadan länsirannikollakin

    VastaaPoista