12.8.2014

SCORCHIO 2 eli itsetuntemuksesta


  

Olen joskus poiminut arkistojeni kätköihin tuon yllä olevan Marc Chagallin maalauksen "Vehnäpelto kesäisenä iltapäivänä" vuodelta 1942. En tiedä mikä symboliikka kätkeytyy tuohon napakymppiin Auringon vieressä mutta minulle tulee mieleen kuvasta mieleen että tuo keskikesän iltapäivällä soutelemaan lähtenyt hahmo on jättänyt hetkeksi työnsä paahteisella heinäpellolla nauttiakseen vapaudesta ja kesästä.

Pellolle on jäänyt viikate pystyyn pellolle kuin huutomerkki odottaen sadonkorjuun jatkumista ja mies vain soutelee ja nauttii tyynesti kesäpäivästä koska tajuaa että aikansa kutakin – ja käyttää vapauttaan valita jatkaako työntekoa hampaat irvessä vai ottaako rennosti hetken. Tekee itsenäisen päätöksen ja ottaa vastuun siitäkin.


Ihminen tarvitsee myös joutenoloa ja hiljentymistä kuullakseen itseään. Aikaa ajattelulle. Aikaa miettiä mitä todella tarvitsee ja mikä on tärkeätä, arvokasta tai viisasta. Tai vaikuttaa kokeilemisen arvoiselta. Kokemuksista oppii – ellei muuta niin ettei kannata tehdä jotain tietyllä tavalla.

Jupiterin symboli
Astrologiset symbolit koostuvat…noh, symboleista. Aurinkokuntamme suurin planeetta on Jupiter, tuo viides kivi Auringosta Jupiterin symboli  rakentuu rististä, joka kuvaa materiaa ja sirppikuusta joka kuvaa kehittyvää sielua tai mieltä. Ihmisen kuuluisi siis oppia kokemuksistaan ja nähdä niissä syvempi merkitys ja kasvaa kokemuksien kautta.

Jupiter hallitsee Jousimiehen merkkiä (ja Kaloja) ja sen kiertoaika on vajaa 12 vuotta. Jupiter viettää noin vuoden yhdessä Eläinradan merkissä.

Olen kirjoittanut aiemmin muutaman bloggauksen aiheesta eli Jupiterin opetukset (29.5.2013) ja  Jupiterin opetukset 2 (20.6.2013).
Jupiter siirtyi Auringon hallitsemaan Leijonan merkkiin 16.7.2014 ja viipyy siinä 11.8.2015 saakka. Kaipa tämä voisi olla loistavaa aikaa "napasentriselle" astrologialle, mutta ehtiihän tässä vielä (nolosti) avautumaan…
Näen itse aika ihanteellisesti että Jupiterin tehtävänä on levittää uutta näkemystä, jakaa tietoa, toivoa, viisautta, antaa jotain itsestään yhteisölle koska antaessaan saa. 

Jupiter kertoo myös siitä kuinka luotamme korkeampaan johdatukseen, elämän prosessiin, siihen että elämä kantaa. Jupiter kertoo itseluottamuksestamme, siitä kuinka avaudumme elämälle ja uskallamme ottaa riskejä.
Jupiter kertoo siis oppimiskokemuksistamme jotka muovaavat itsetuntemustamme.

Jupiter tuo toki usein konkreettisia mahdollisuuksia, ilon ja optimismin tunteita, luottamusta siihen että elämä kantaa. Usein ihminen saa uutta itseluottamusta ja uskallusta Jupiterin aktivoidessa karttaa.  En kuitenkaan odottaisi jonkinlaisen automaattisen kosmisen runsaudensarven avautumista.
Jupiter on myös anteliaisuutta, sosiaalista vastuuta ja myötätuntoa – sehän on Kalat-merkin traditionaalinen hallitsija. Ennen ulkoplaneettojen löytymistä astrologiassa se hallitsi myös Kalojen merkkiä, jonka moderni astrologia katsoo kuuluvan Neptunuksen valtapiiriin. 
Englanninkielessä muuten sana innostuneisuutta tarkoittava sana "enthusiasm" jolla viitataan astrologiassa usein Tulen luonteenomaiseen tapaan toimia  (Oinas, Leijona ja Jousimies) tulee kreikan kielestä "entheos", joka tarkoittaa ihmistä joka on jonkin jumalan innoittamana ja  jumalan vallassa (vrt. Pyhän Hengen täyttämä kristinuskossa).

Dionysos-jumalaa palvovat bakkanaatit olivat myös jumalansa vallassa repiessään  hurmiossa eläimiä paljain käsin riekaleiksi joten Jupiterillakin on varjopuolensa.

 Joskus Jupiterin "armolahja"  tulee vain hieman jälkikäteen kun Jupiter transiitti ensin laajentaa jotain joka sitten "puhkeaa"; luopumisen kautta tulee lopulta jotain uutta ja parempaa tilalle. Aina ei tapahdu mitään ulkoisesti merkittävää mutta jotain meissä muuttuu, avartuu ja antaa tilaa uudelle joka rikastuttaa meitä – tai meidän ympärillään olevia, ajan saatossa.

Jupiterin liittäminen vaurauteen, menestykseen ja onneen saa usein meidät väheksymään sitä että Jupiterin symboliikkaa kuuluu myös mm. etiikka, uskonto, papisto, oikeuslaitos joiden tehtävänä on osoittaa meille että vapauteen toteuttaa itseään kuuluu myös vastuulliset valinnat.


Eikä kukaan ole saari, erillään toisista, vaan tekomme ja tekemättä jättämisemme vaikuttavat aina muihin. Ja muut vaikuttavat meihin.


JUPITERIN PALUUT


Jupiterin kahdentoista vuoden kierron merkitystä voi miettiä ajattelemalla rinnastamalla sitä ihmisen ikäkausiin ja miettimällä mitä ihmisen elämässä niin ikäkausina yleensä tapahtuu psykososiaalisesti. Koemme siis Jupiterin paluun  noin 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 ja 96 vuoden ikäisenä.

Myönnän etten ole mitenkään systemaattisesti perehtynyt Jupiterin paluukarttoihin. En ole edes lukenut yhtään nimenomaan Jupiterin paluuseen liittyviä teoksia. Toivon lukijan ymmärtävän että nämä pohdinnat ovat vain minun näkemyksiäni ja työhypoteeseja.


Ensimmäinen Jupiterin kierto alkaa syntymästämme ja päättyy lapsuuden loppumiseen noin 12- vuotiaana ja nuoruusiän alkamiseen. Opimme tämän kierron aikana yhteisömme perusarvot, mikä on oikein ja suotavaa ja mikä taas on väärin tai muuten epäsuotavaa käytöstä meille yksilöinä, oman sukupuolemme ja sosiaalisen asemamme mukaisesti. 

Oppimista tapahtuu ensin lapsi-vanhempi-suhteissa, sitten perheen välisissä suhteissa, kontakteissa ikätovereihin. 

Kokemusten kehä laajenee, mutta tässä vaiheessa minäkuvamme perusta ja itseluottamuksemme luodaan. Miten koemme voivamme ilmaista itseämme ja tulla ymmärretyksi (Merkurius), miten meidän tulee tullaksemme huomatuksi tai tunteaksenne olevamme turvassa (Kuu), millaisia ominaisuuksia meissä arvostetaan (Venus) ja mitkä tuottavat meille mielihyvää (Venus).

Jupiterin merkkisijaintia pohtia suhteessa myös  vanhempien Jupiterin merkkisijanteihin ja yhteiseen arvopohjaan. Ylin auktoriteetti ja palvontamme kohde on vanhempamme, kouluiässä usein opettaja (koulu alkaa Jupiterin puolituksen aikaan, puolessa välissä kiertoa.).


Jupiterin ydinkysymyksiä
: kuinka suhtaudumme opiskeluun ja ylipäätään maan kykyymme oppia ja ajatella omilla aivoillamme?  Mikä on oikein ja väärin? Mitä minulta edellytetään?


Toinen kierto, Jupiterin ensimmäinen paluu, alkaa noin 12-vuotiaasta ja loppuu n. 24-vuotiaana jolloin olemme fyysisestikin täysikasvuisia – myös aivojen kehitys käsittääkseni nykytieteen mukaan jatkuu siihen ikään saakka.
Vertaisryhmän merkitys kasvaa ja usein merkittävämpi kuin vanhempien merkitys. Sosiaalinen paine tulla hyväksytyksi ja olla osa ryhmää muokkaa minäkuvamme ja arvojemme.

Seksuaalinen minäkuvamme kehittyy, alamme tiedostamaan seksuaalisen identiteettimme (Venus, Mars). Maailmankuvamme muovautuu. (Jupiter).


Ensimmäisen Jupiterin paluun kysymyksiä: kuinka koemme tulevamme hyväksytyksi sellaisena kuin olemme? Median merkitys minäkuvalle?

Jupiterin toisen paluun käynnistyttyä n. 24-vuotiaana alamme itsenäistyä: keräämme elämänkokemusta, opiskelemme, teemme töitä, perustamme ehkä perheen tai ainakin pyrimme löytämään itsellemme kumppanin.


Yleensä tämän ikävuodet 24-36 käsittävän ajan jakson aikana  opimme itsestämme  uusia puolia, huomaamme uusia valmiuksia ja tulemme tietoisemmaksi omista kyvyistämme – ja rajoitteistamme.

Testaamme sisäistämiämme arvoja toimivuutta käytännössä ja teemme hienosäätöä – tai isompaa korjausta. (Mars, Jupiter, Saturnus?)Jupiterin toisen paluun loputtua osaamme ehkä vastata seuraaviin kysymyksiin Kuinka koemme omat kykymme, arvomme? Mihin itsetuntomme ja minäkuvamme perustuu?

Jupiterin kolmas paluu 36-vuotiaana tapahtuu Saturnuksen ensimmäisen paluun jälkeen – tuon kolmenkympin kriisin tomun laskeuduttua – ja moni elää elämänsä tuotteliainta aikaa ikävuodet 36-48 ja vakiinnuttaa asemansa yhteiskunnassa.

Hedelmällisyys laskee ja naiset lähestyvät kierron lopulla vaihdevuosi-ikää (n. 50-vuotiaana Kheironin paluu, Saturnuksen sulkeutuva neliö). Sovellamme sisäistämiämme arvoja ja oppimaamme tehokkaasti – tai teemme äkkinäisiä korjausliikkeitä. Olemme osa sosiaalista verkostoa. Sosiaalinen laajentuminen ja vastuuntunto. (Jupiter, Saturnus, Uranus?).


Aiempina vuosisatoina ihmisen elinikäodote oli huomattavasti pienempi ja Uranuksen puolitus (eli Uranus oppositio Uranus) n. 42-vuotiaana oli usein elämän päättymisen ajankohta joten tämä Jupiterin paluu oli monille se viimeinen jakso.


Kysymys: Kuinka koemme elävämme arvojemme mukaisesti?

Jupiterin neljäs paluu alkaa noin 48-vuotiaana - koemme n. 60-vuotiaana Saturnuksen toisen paluun ja viides paluu alkaa n. 60-vuotiaana (ikävuodet 60-72).

Irtaudumme turhista sosiaalisista rajoitteista tai luomme uusia arvoja mikäli koemme vanhat arvot liian rajoittaviksi. Tietysti on mahdollista että keski-iän saavuttamisen jälkeisten Jupiterin paluiden aikana murehdimme vain menneitä mahdollisuuksia ja toteutumattomia toiveita emmekä edes yritä tuoda elämäämme niitä asioita joita olemme mielestämme jääneet vaille. Tai emme osaa olla kiitollisia siitä mitä olemme osaksemme saaneet.

Moni kuitenkin toteuttaa unelmiaan, elää täyttä elämää, tekee sitä minkä kokee nyt tärkeäksi, ilmaisee itseään ja sisintään ja nauttia elämän tarjoamista mahdollisuuksista. Moni tieteenharjoittaja tai taiteilija on luonut tässä iässä suurteoksena, antanut elämänsä aikansa kartuttamansa tietonsa helmen maailmalle (Kheiron, Uranus, Neptunus?)

Jupiterin seitsemäs paluu n. 72-vuotiaana ja Jupiterin kahdeksas paluu n. 84-vuotiaana aloittavat luopumisen prosessin.  (Uranuksen paluu, Neptunus, Pluto, Aurinko?)

Jupiterin ydinkysymys: Eletyn elämän mielekkääksi kokeminen?

Jatkoin nyt tuon Chagallin kuvan katselua ja soutajaa tuijotellessani aloin miettimään että kulkeeko soutuvene kuitenkin kohti rantaa! Mutta taulun nimikin viittaa iltapäivään. Miksi joku soutaa iltapäivälle pellolle jossa viikate odottaa – ja kypsä vilja leikattavaksi. Auts. No, onhan se järkevämpää tehdä raskasta fyysistä työtä illemmalla mutta maatalousyhteiskunnassa työt aloitetaan auringonnousun jälkeen eikä auringonlaskun odotellessa.

Maalauksesta kuitenkin henkii pitkään paahtaneen auringon lämpö, joka valmistanut korjuuvalmiin sadon ja raukea loppukesän tunnelma; eletyn lämpimän kesän viipyilevä nautinto ja kiihko sekä lupaus viileästä, vilvoittavasta vedestä ja levosta kuuman kesän jälkeen.


Leijonassa kulkeva Jupiter – joka hallitsee muuten joviaalia Jousimiehen merkkiä – tekee nyt jo avautuvaa kolmioaspektin (120 astetta) nousumerkkiini (Askendantti) Jousimieheen 3'47 astetta.

Tuon transiitin yksi tulkinta on nähdä se loistavana mahdollisuutena oppia uutta, aloittaa opiskelu ja siten avartaa omaa näkemystään ja suhtautumistaan maailmaan (Askendantti) ja/tai tuoda julki omia näkemyksiään muulle maailmalle.  Seuraavaksi yritän vähän avautua kertomaan mitä ne ovat minulle merkinneet.


PS.  Tämä on alun perin kirjoitettu 8-9.8 mutta jäi tänne blogiini luonnokseksi lisäkäsittelyä odottamaan - kesäflunssani jatkuu - mutta huomaisin tänään 12.8 The Mountain Astrologerin Facebook-sivuilla Anne Whitakerin kirjoituksen Jupiterin sykleistä päätin julkaista tämän tälläisenään mutta lukekaapa sieltä TMA:n blogista lisää aiheesta! 

PS2. Emelian Auringonpaluu-blogissa on myös käsitelty juuri Jupiterin paluita.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti