3.3.2014

Oi Mars, mitä onkaan tullut tehtyä


Soturin arkkityyppiä kartallamme edustava Mars aloitti maaliskuun ensimmäisenä päivänä kahden kuukauden perääntymisvaiheen. Kuten aiemminkin olen todennut niin planeetat vain näyttävät Maasta katsottuna perääntyvän. Englanniksi perääntymistä tarkoittava sana 'retrograding' tarkoittaa Eläinradan 360 asteen geometrian mukaisessa ympyrässä 'asteissa taaksepäin menoa'.

Perääntyvää liikettä voisi myös kutsua 'takautuvaksi' koska usein joudumme kohdakkain planeetan symboliikkaa kuvaavien asioiden kanssa, joita olemme jolla tavoin laiminlyöneet tai  pohtimaan niitä koskevia menneitä ratkaisujamme. 'Takautuma' konkretisoituu usein sillä että joudumme päivittämään menneitä ratkaisujamme nykyhetkeen sopiviksi, puntaroimaan mitä tuli tehtyä ja ratkaisujemme soveltuvuutta nykyhetkeen.

Kaikki planeetat perääntyvät kukin oman rytminsä mukaisesti, ulkoplaneettojen viettäessä perääntyvässä liikkeessä melkein puolet vuodessa. Koemme kuitenkin varmaan selkeimmin yksilöinä Maata lähinnä kiertävien planeettojen (Merkurius, Venus ja Mars) lyhyet mutta intensiiviset perääntymisjaksot, jotka haastavat meitä puntaroimaan tapaamme ajatella (Merkurius), arvojamme ja ihmissuhteitamme (Venus) ja oman elämämme toimintatapoja (Mars).

Mars on siis arkkityyppisesti Soturi, toiminnan symboli. Mars symboloi aloitekykyä, rohkeutta, riskinottoa, päämäärätietoisuutta ja seksuaalista halua; se on myös sodan jumala, joten puolensa pitäminen ja myös aggressiot, väkivalta ja voimankäyttö kuuluvat Marsin symboliikkaan.

Arkkityypit läpäisevät eri elämän ja todellisuuden tasot ja esimerkiksi kehollisella tasolla astrologinen Mars symboloi lihaksia ja verta. Metalleista rauta kuuluu Marsin kategoriaan ja sitä kautta myös kaikki terävät, viiltävät, pistävät, tunkeutuvat tai polttavat esineet tai toiminnot, esim. kirurgia. Mars-energia karkeimmillaan on vain biologisten ja fyysisten voimien ja viettien tiedostamatonta käyttöä seuraamuksista välittämättä, hetken nautintoa.

Planeetat symboloivat siis erilaisia arkkityyppisiä energioita, jotka läpäisevät eri olemisen tasot – kasvikuntakin voidaan jakaa eri planeettojen ominaisuuksien mukaan. Mars pääsee toteuttamaan omaa missiotaan helpoiten hallitsemassaan merkissä Oinaassa (Tuli- merkki) - jossa vaeltaa nyt vallankumouksellinen Uranus. Marsin katsotaan traditionaalisten arvokkuuksien mukaan toimivan kaikkein hallituimmin ja rakentavimmin Kauriin merkissä (Maa-merkki) jossa sen toimintatarmoa hillitsee hyötyä ja sosiaalista järjestystä kunnioittava Hallitsijan arkkityyppi – jossa vaeltaa nyt syvien muutoksien ja salatun vallankäytön Pluto.

Nyt koemme 20. toukokuuta 2013 kestävän Soturin-Marsin perääntymisen sen omaa merkkiä Oinasta vastapäätä olevassa merkissä Vaa'assa. Perääntyminen tapahtuu mentaalisessa Ilman merkissä, jota rakkauden jumalattaren mukaan nimitetty planeetta Venus hallitsee, 27 Vaakaa - 9 Vaakaa.

Merkki ja sen vastamerkki = kolikon molemmat puolet

 

Olen usein miettinyt että eläinradan 12 merkkien polariteetti eli merkki ja sen vastamerkki tulisi ottaa enemmän huomioon tulkinnoissa niiden edustaessa saman asian toista puolta, Yiniä ja Yangia.

Oinas-Vaaka-merkkiparia voisi kuvata lyhyesti esimerkiksi oma-aloitteisuuden ja yhteistyön akseliksi. Ihanteellisessa tapauksessa energia virtaisi tällä akselilla tasapainoisesti silloin kuin jokainen tekee oman osuutensa (Oinas) ottaen samalla huomioon myös yhteistyön, yhteisönsä odotukset ja toiveet (Vaaka) ja samalla myös yhteisö (Vaaka) pyrkii toimimaan aktiivisesti (Oinas) yhdessä sovittujen (Vaaka) yhteisten visioiden edistämiseksi (Oinas). Minä (Oinas) joutuu kohtaamaan Muut (Vaaka).

Mars-energian katsotaan traditionaalisen astrologian mukaan joutuvan toimimaan arkkityypilleen täysin epäluonteenomaisessa ympäristössä (detrimenttimerkissä) sen ollessa Vaa'an merkissä. Marsin suorasukainen toiminta ei saakaan tukea toimintaympäristön sovittelevasta ja yhteisymmärrystä hakevasta ilmapiiristä. Huonoimmillaan aloitteellisuus (Mars) voi tukahtua liiallisen konsensuksen, yhteisymmärryksen hakemisen (Vaaka) vuoksi; ihminen tai yhteisö ei ehkä kykene tekemään ratkaisua lainkaan pyrkiessään miellyttää kaikkia ja välttämään vastakkainasettelua ja valintatilanteita.  Tai menee sieltä missä aita on matalin ja vastustus vähäisin.

Henkilö, jolla on Mars Vaa'assa syntymäkartallaan, joutuu opettelemaan tavallista työläämmin kuinka pitää omia puoliaan ja  kuinka puolustaa omia arvojaan. Oppimisprosessissa voi myös kehittyä taitavaksi strategikoksi joka pystyy löytämään molempia osapuolia tyydyttävät ratkaisut

Tämä planeetta + merkki-pari pakottaa meidät sitten perääntymisen ajanjaksona miettimään että mitä on tullut tehtyä ja miksi. Kuinka ja millä tasolla olemme toteuttaneet omaa Soturiamme, minkä puolesta olemme toimineet? Onko menneet toimintamallimme tuottaneet sellaisia tuloksia joihin olemme tyytyväisiä ja jotka vastaavat arvojamme (Venus, Vaaka-merkin hallitsija)? Onko jokin mihin olemme panostaneet, jonka eteen olemme toimineet nyt murrosvaiheessa ja meidän tulisi miettiä haluanko jatkaa tätä vai tehdä jotain muuta?

Perääntyvä planeetta tuo siis eteemme menneitä ratkaisuja joihin meidän tulisi tehdä jonkinlainen välitilinpäätös. Tämä toimii; tämä on jo nähty; tätä täytyy muuttaa jotta se toimisi entistä paremmin. Perääntyvä Mars toiminnan symbolina tuo tietoisuuteemme tarpeen toimia ja tehdä valintoja – joko oma-aloitteisesti (Oinas) tai muiden painostuksen tai muuttuneiden olosuhteiden (Vaaka) vuoksi.

Onko pakko jos ei halua?


Pakottavatko tähdet, kysytään usein. No, ei ne tähdet tai planeetat tai arkkityypit pakota. Ihminen voi valita ettei halua muuttua! Voi valita ettei halua muuttaa toimintamallejaan, arvojaan tai hiusmalliaan. Mutta aika etenee, ajan laatu muuttuu ja ympäristötekijät muuttuvat. Maailma muuttuu. Se, mikä toimi eilen, ei toimi ehkä huomenna. Ja mitäs sitten… Mitä tapahtuu jos ei muutu vaikka pitäisi?

Olen usein todennut läheisilleni että on vaikeata varmuudella tietää että milloin olisi viisainta luovuttaa ja milloin jatkaa taistelua, milloin mennä virran mukana ja milloin vastavirtaan. Luonnossa näemme kuinka joustavuus ja mukautuminen muuttuviin olosuhteisiin auttavat selviytymään, pysymään hengissä. Yksin on myös haavoittuvaisin ja lauma tai ryhmä antaa suojaa. Lauma vaatii myös jokaiselta oman panoksen lauman hyvinvoinnin takaamiseksi jotta se selviää hengissä. Jokaisella on jotain annettavaa.

Pääsen katselemaan aitiopaikalla oman perheeni Mars-transiittien sekä myös pitkäaikaisen Uranus-Pluto-neliön toimia karttojen olennaisiin kohtiin;  tuon Uranus-Pluto- neliön joka huhtikuussa muuttuu isoksi ristiksi Marsin ja Jupiterin liittyessä muodostelmaan. Joudun myös aitiopaikalta olemaan itsekin tuon näytelmän näyttömällä eli koko perheeni on "lauteilla" eli "tulessa" aikamme median muotitermejä käyttäen.

Olettaisin että tämä aika on itse kunkin hyvä aikaa miettiä minulla on annettavaa, kuinka edetä ja toimia tietoisesti ja intohimoisesti tärkeäksi kokemien arvojen suhteen ja ottaa vastuuta enemmän omasta elämästään ja valinnoistaan. Eniten tämä Marsin perääntyminen tuntuu varmasti kaikilla joilla on planeettoja tai akselit (AC-DC, MC-IC) aloitteellisissa merkeissä (Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris) 9-27 asteessa.

 Myönnän lykänneeni turvallisuushakuisena ja tutusta mielellään kiinni pitävänä ja itsepäisenä ihmisenä (Aurinko Rapu, Kuu Kauriissa, Askendentin hallitsija Härässä) joitain asioita ja nyt voi olla edessä jonkin asian loppu ja toisaalta uuden alku. Mars tulee minulla uran ja julkisen näkyvyyden pisteelle ja Uranus kodin ja elämänperustan pisteelle eli MC-IC-akselille keväällä ja Jupiter ja Pluto tekevät siihen toimintaa vaativaa neliötä. Muutoksen tuulet puhaltavat halusin tai en.

Jos itse ei tee tarvittavia muutoksia, niin muut tekevät ja silloin asiat eivät aina mene niin hallitusti kuin ne voisivat mennä. Toisaalta, haluan uskoa että elämä kantaa meitä ja maailmankaikkeus tietää mitä tekee jos minä tai sinä emme oikein tietäisikään ja ohjaa meitä siihen suuntaan mitä tarvitsemme – vaikka emme välttämättä olisikaan heti samaa mieltä - jos vain yritämme pysähtyä miettimään minne ja miksi haluamme edetä. Maailmassa on käynnissä monenlaisia valtakamppailuita ja muutosprosesseja. Jos riittävän moni haluaa muutosta, niin muutos yleensä tapahtuu.

Matka päämäärään voi olla toki pidempi jos ei ymmärrä jäädä oikealla pysäkillä pois tai vaihtaa oikealla asemalla oikeaan aikaan mutta pahinta on vain odottaa että väärät raiteet kuljettavat oikeaan paikkaan tekemättä itse mitään asialle. Jossain vaiheessa matkalipun aika vain loppuu ja reissusta tulee tosi kallis jos ei suostu tekemään tarvittavia päätöksiä…