16.9.2016

Sukellus kuunpimennykseen


Ensi yönä on kuutamo, syyskuun täysikuu jota myös ”Sadonkorjuukuuksi” (Harvest moon) kutsutaan – ja Kuunpimennys Kaloissa. Kuun ja Auringon välisessä kierrossa tullaan oppositioasemiin, vastakkainasetteluun jossa erilaiset näkökulmat ja vaihtoehdot vaikuttavat näkyvän selkeämmin.
Kuutamo, täydenkuun aika, on ajateltu olevan hyvä aika tulla esille, nostaa asioita esille, edistää suunnitelmiaan, tiedottaa ja tiedostaa asioita. Se on ollut klassinen varkauksien tai hyökkäyksien hetki, kuutamolla näkee tehdä "kuutamokeikkaa".Yleisesti kuunpimennyksistäJos Auringonpimennyksissä on uuden alun teemaa,  irtiottoa vanhasta, autonomian tarvetta, Oinasmaisuutta, niin kuunpimennyksissä saavutaan syklin kulminaatiopisteeseen, jossa on nousee teemaksi miten tästä eteenpäin, mihin suuntaan, kenen kanssa ja mitenKuunpimennyksille ominaisen Vaakamaisen teeman mukaisesti.

Olen aiemmin blogissani kirjoittanut ”se seikka että tässä vaiheessa kuunkiertoa vastakkaisasetteluista tullaan tietoiseksi ei välttämättä tarkoita sitä että mahdolliset näkemyserot ratkeaisivat vaakamaisen sopuisasti - mikä on tietysti ihanne -  vaan vaakamaisuus  kertoo kahdesta osapuolesta (Auringon ja Kuun oppositioasema) joista tullaan tietoiseksi "Meistä" korostaen sosiaalisia suhteita… suhteita päättyy tai muuttuu nimenomaan tuon tiedostamisprosessin myötä ”.

Suhteita syntyy, suhteita loppuu ja ihmiset tiedostavat ja tulevat tietoiseksi koko ajan ympärillämme mutta nämä ”lähinnä tavallista voimakkaammat täysikuut” (kuten joku astrologi on kokenut) vaikuttavat kuitenkin kollektiivisesti nostavan esille niitä teemoja käsittelyyn joista pimennys kulloinkin kertoo – ja erityisesti jos kuunpimennys henkilön, maan tai instituution astrologisella kartalla tekee yhtymää, oppositiota tai neliötä kartan akseleille tai ”persoonallisille” planeetoille (Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus, Mars), muita planeettoja ja asteroideja väheksymättä.


Mitä onkaan kehittymässä ja kuka kehittää mitäkin?
Pimennyksien merkitysten ja vaikutusten arviointi on kuitenkin kuin valokuvan kehittymisprosessin seuraamista
, on joku astrologi todennut mielestäni sangen osuvasti. Yksityiskohdat tarkentuvat ajan myötä – ja pimennyksien tarkastelu on vaikutuksiensa vuoksi hyvin ison kuvan tarkastelua.  Aina voi yrittää pohtia sitä vain suhteuttamalla sitä yhteen karttaan, tarkastella sen merkityksiä jollekin, suhteessa jonkun tai jonkin karttaan.

Toisaalta, samaa valokuva-analogiaa käyttäen, ehkä pimennyshetki, sen hetken kartta on samaan aikaan staattinen, pysähtynyt hetki ja dynaaminen, liikkeen hetki, juuri se hetki jolloin kuvaaja ottaa kuvan ja joku kenties liikahtaakin – ja lopputuloksesta tuleekin toisenlainen, moni yksityiskohta ei toteutunutkaan suunnitelmien mukaisesti eikä edes oletuksien mukaan. Valokuvasta ei tullut sitä mitä siitä odotettiin. Ehkä siitä tuli tärähtänyt, sumuisa tai jotain vallan viehkeätä tai kuvaavaa.

Kuvaushetki oli ehkä monelle siihen osallistuneelle silti ikimuistoinen, vaikkei kuvan kehittymistä tai valmista kuvaa koskaan nähnytkään saati pääsisi arvostelemaan tai ihastelemaan kuvaajan rajauksia, tarkentamista, asettelua, valotusta jotka kaikki vaikuttavat kuvauskohteen lisäksi siihen millaisen muiston, mielikuvan ja tunnelman kuvasta meille välittyy.Neptuaaninen astro-selfie?


Tavallaan me olemme kaikki – valokuvausanalogiaa jatkaakseni joka tuli mieleeni tätä kirjoittaessa astrologista tulkintaa tehdessämme  ja elämässä ylipäätään ihmisinä ja toimijoina, elämään osallisina - samaan aikaan kameran edessä objekteina, kohteena ja kameran takana, ottamassa  kuvaa subjekteina, etsimässä sopivaa kuvakulmaa, sopivaa valonlähdettä, säätämässä valoisuutta, rajaamassa jotain pois jotta saisimme mielestämme sopivan tai mieleisen lopputuloksen, luomme todellisuudesta muistoja. Ja muistoista sitten ajan myötä uutta todellisuutta, kertomusta mitä oli, mitä (muka) tapahtui.

Kertoessani omaa tulkintaani pimennyksestä luon tavallaan yhtä todellisuutta, yhtä todellisuuden tulkintaa josta tulee osa omaa totuuttani, omaa todellisuuttani, omaa tapaani katsoa maailmaan, otan valokuvan oman näkemykseni mukaisesti; kameran suu-aukko, joka rajaa jotain pois ja joka tarkentaa johonkin on oma mieli. Johonkin pitää vetää raja, johonkin tarkentaa - joko tietoisesti tai sitten antautua sille mitä mieleen nousee ja tarkastella sitä...valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon.

Kurkistus Karman sadonkorjuukuuhun

Kuunpimennys Kaloissa 24 Kalat, yhtymässä Kheiron, ”kivun kentauriin” lähellä Kuun alasolmua (11-12 astetta), pois oppimisen ja irtipäästämisen symboli yhtymässä Neptunukseen 10 Kalat tuo kieltämättä mieleeni kivuliaan, mutta parhaimmillaan (ja loppujen lopuksi) eheyttävän heräämisen jonkinlaisesta prinsessa Ruususen unesta inhorealistiseen todellisuuteen.

Kuunpimennyksen Aurinko (elämän energia) on vastapäisessä merkissä Neitsyessä (24 astetta) joka etsii täydellistymisen metodeja, etsii omaa eksistenssiä, valikoiden, pyrkien keskittymään olennaiseen ja tärkeään, jotta voi mielekkäästi palvella.
Kuu, tuo alitajunnan, vaistomaisen, vegetatiivisen olemisen ja elämisen, arkemme pyörittäjä, lohdun antajamme on Kaloissa. Sen merkin symboli kaksi kalaa kulkemassa elämän meressä eri suuntiin kertoo minusta kuinka merkki tuo eläinradan viimeinen merkki, 12. huoneen teemojen ”luonnollinen” hallitsija kertoo kertoo ikuisuuden syklistä, jossa aina jotain uutta alkaa vanhan loppuessa.

Siinä maksetaan velkaa, omaa tai yhteisöllisesti, itseaiheutettu tai perittyä, lunastetaan karmaa, tietoisesti tai tiedostamatta. Useimmiten tiedostamatta, kuuluuhan sen symboliikkaan nimenomaan alitajunta ja unet.

Kalat, massojen, syrjäytyneiden ja unohdettujen, marttyyrien ja profeettojen, hupsujen ja hullujen, pyhimysten ja parantajien, vankiloiden, sairaaloiden, kirjastojen, luostareiden, suljettujen ja esoteeristen yhteisöjen, kaiken melkein unohtuneen ja kadonneen merkki saa nyt osakseen joka vuotisen täydenkuunsa, valaistumisen hetkensä, Karman sadonkorjuun.

Aurinkoon ja Kuuhun ja Kheironiin on neliössä Mars  23 Jousimiehessä – taivaalla on siis t-risti jonka kärkenä on Mars.

Karma, syy ja seurauksen laki, on seurausta siitä mitä olemme tehneet  – ja siitä mitä olemme jättäneet tekemättä, syistä riippumatta. Astrologiassa Saturnus ja Mars yhdistetään Karmaan nimenomaan (mielestäni) niiden symboloidessa tekemistä ja toimintaa (Mars), vastuuta, työtä tai vastuun välttämistä (Saturnusta).

En näe karmaa hyvänä tai pahana itsessään, vaikka tiedän että karma sanana on monille hieman karmaiseva.  Sitä saa, mitä on tilannut. Oscar Wilde on sanonut että ”elämä on epäreilua. Ja useimmille meille se on vain onneksi.” Nyt kumpikin planeetta ovat Jousimiehessä, Mars 23 astetta ja Saturnus 10 astetta – ja neliössä Neptunukseen 10 Kalat.

Tuo maallisen maailman Saturnuksen (rakenteet) pitkäaikainen neliö transendenttiseen Neptunukseen tuo esille rakenteiden purkamisen ja uudelleen järjestäytymisen tarpeen, mahdollisten savijalkojen murentumisen – ja sitä kautta uuden alunkin mahdollisuuden, jos ja kun oireisiin ja toimeen puututaan ajoissa. Saturnuksen ja Neptunuksen neliö on terveysastrologiassa terveyden heikkenemisen indikaattori – jotain on murentumassa, liukenemassa ulottumattoomiin, kauas, ja vaatii toimenpiteitä jos halutaan poistaa häiriö ja palauttaa toimivat rakenteet.

Jousimiehen merkkiä, jossa sijaitsee nyt Mars 23 Jousimiestä - joka on siis t-ristin kärkenä-  ja Kalojen merkkiä jossa siis Kuu sijaitsee tässä pimennyksessä yhdistää Jupiter (Intiassa sitä kutsutaan nimellä Guru, opettaja)  joka juuri vaihtoi merkkiä Vaakaan!

Jousimiesten ja Kalojen traditionaalinen hallitsija Jupiter (Neptunus joka on myös aktiivinen nyt on Kalojen moderni hallitsija) on siirtynyt 9.9 13 kuukauden ajaksi työtä ja analysointia, virheiden korjaamista vaativasta Neitsyen energiasta toiseen laatuun (muuttuvasta aloitteelliseen) ja toiseen elementtiin (käytännöllisestä Maasta mentaaliseen Ilmaan).

Vaa’an merkissä kollektiivisesti koemme Jupiterin viisautta ja oppimiskokemuksia tarjoavan laajentava energian suuntautuvan Vaakamaisiin teemoihin; sosiaalisiin suhteisiin, yhteisöllisyyteen, tasapuolisuuteen, muodollisuuksia unohtamatta.  Koska Vaa’an merkissä on tärkeä status quon säilyttäminen, niin Jupiter Vaa’assa voi korostaa sitä mikä on sosiaalisesti hyväksyttyä, lisätä sosiaalisia yhdenmukaisuuden tarvetta – ja sosiaalisesti hyväksytyn ei tarvitse olla kaunista tai viisastakaan, ainoastaan vallalla oleva trendi.

Kalat-Neitsyt-merkkipari, polariteetti, hallitsee astrologisessa symboliikassa kriisien huoneita, 6. ja 12. huonetta ja kriisithän ovat aina mahdollisuus myös oppia, eheyttää ja luoda jotain parempaa.
Olennaista on tahto tarttua toimeen (Mars), halu toimia rakentavalla tavalla (Saturnus) vaikka sitten purkaen jo olemassa olevia rakenteita (neliö Neptunus) jos on pakko ja pohtia sitä mitä itsestä, omista syväänjuurtuneista toimintamalleista ehkä paljastuu, miten voisi toimia terveemmin (Kuu/Kheiron) ja suunnata mahdollinen kiukku, aggressiot ja toiminta (Mars) tietoisesti (Aurinko) eikä heijastella sitä muihin haavoittavasti (Kuu/Kheiron).

Auringon sijaitessa Neitsyessä kannattaa myös katsoa Neitsyen hallitsijaa Merkuriusta joka perääntyy omassa merkissään 17 Neitsyttä – uutta tietoa, uusia näkemyksiä ja tiukkaa itsetutkiskelua luvassa.


Kannattaa muistaa sekin että mundaanissa astrologiassa Kuu on kansan, kadunmiehen symboli (ja naisenkin symboli) ja Aurinko hallitsijan symboli ja Kheiron liittyy  mm. erilaisuuteen, kipuun, haavoittumiseen,  ihmisen kuolevaiseen kehoon ja seuraavalla tasolla holistisuuteen, eheytymiseen  (Kheiron kiertoaika on noin 50 vuotta ja naisten keskimääräinen vaihdevuosien alkamisikä on 51 vuotta)

Lukiessani uutisia kotimaasta mietin että vääntöä, kipuilua on luvassa ja pitkään mm. hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista

Suomen  valtion kartalle
tämä Kuunpimennys tulee Suomen Kheironille 25 Kalat, perääntyvä Merkurius tulee Suomen Marsille ja Mars Suomen DC:lle (minä-muut-akselille, valtiolla 7. huoneen teemaa ovat mm. suhteet ulkovaltioihin) – jos käyttää 6.12.1917 klo 15:18 karttaa, akselit muuttuvat kellonajan muuttuessa – ja Saturnus lähestyy Suomen Aurinkoa 13 Aurinkoa.
Kuunsolmu tulee Suomen Kuu/Lilith-yhtymään 13 Neitsyttä.


Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n blogi 14.9.2016:
Robotit töihin – olemmeko valmiit muutokseen?


Teemaan sopivasti vastaani tuli some-virrassa mielipidekirjoitus Pohjalaiset-lehdessä 15.9.2016: Hallituksen mielestä elämme liian pitkään


Hiukkasen Hillarysta
Ulkomaiden uutisista tulee mieleen (pakolaiskriisin lisäksi) USA:n demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaan Hillary Rodham Clintonin terveydentilan seuraaminen ja sitä koskevat huhupuheet - ja pitkään velloneet suoranaiset irvokkaat vihapuheet, 11.9 WTC-iskujen muistotilaisuudessa tapahtunut pyörtyminen ja kas, Hillaryn syntymäajaksi on ilmeisesti syntymätodistuksen mukaan (26.10.1947 02:08 Chicago, Illinois, USA) nousussa 12 Neitsyttä ja Kuu 19 Kalat 7. huoneessa, Kuunpimennys ja sitä edeltänyt Auringonpimennys (1.9.2016 9 Kalat) osui hänen nousulleen ja tämä hänen 1.-7. huoneeseen ja hänen Kuullensa Kaloissa.
Lisää Suomen valtion kartasta Astro LogoksessaJos Suomen valtion kartan astrologiset lähitulevaisuudenhaasteet kiinnostavat, niin Suomen Astrologisen Seuran jäsenet voivat lukea Astro Logos-lehdestä nro 99 Risto Vartiaisen artikkeli Suomen 2016-2017 auringonpaluuperiodin kohokohdat.

Lehti on tilattavissa hintaan 10 € + postikulut. Voit tilata aiemmin julkaistuja lehtiä edullisesti yhdistyksen sivuilla olevan tilauslomakkeen kautta sekä tutustua ainoan suomenkielisen astrologisen lehden sisällysluetteloon vuosilta 1995-2016 www.suomenastrologinenseura.fi/astro-logos

Voit tutustua Astro Logokseen myös Tampereen kaupunginkirjastossa (Kansat ja Kulttuurit, Lukutila) ja Turun Kaupunginkirjastossa (Linnankatu 2, Turku).

ASTRO LOGOSTEN HINNAT
• Numerot vuoteen 2007 saakka 4 €/kpl
• Numerot 2008-2014 5€/kpl
• Viime vuoden ja kuluvan vuoden lehdet 10 €/kpl
Huom. Hintoihin lisätään mahdolliset postikulut.

Katsokaapas lähipäivien uutisotsikoita "sillä silmällä" ja kuunnelkaa, katselkaa mitä ihmiset puhuvat, mitä on tekeillä, kehittymässä? Mitä ne mielestänne kertovat tämän kuunpimennyksen luonteesta, mitä on ilmassa, kuinka se näkyy tulevina kuukausina? Mistä olemme tulleet nyt tietoiseksi? Mikä on tullut tiensä päähän tai minkä täytyy muuttua?  Kenen matkaan lähdette vai teettekö irtiottoja?  Viekö virta vai tartutko itse airoihin?
Mihin suuntaan "todellisuuden valokuva" alkaa kehittyä? Miten sitä voisi vielä muokata?

PS: Suomen kartalla asteroidi Karma (3811) on 2 Vaakaa, johon Jupiter on juuri tulossa yhtymään.  Ja Karma-asteroidi on nyt 15 Leijonaa eli yhtymässä Suomen Saturnukseen 14 Leijonaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti