13.10.2015

Änkyrä uusikuu Vaaka-kupissaLänsimainen astrologian perusta on vuodenaikojen vaihtelu (trooppinen eläinrata). Syyspäivän tasaus oli 23.9.2015 jolloin Aurinko siirtyy astrologisesti katsottuna Vaa’an merkkin. Vaaka-merkkiin yhdistämme tarpeen pohtia mm. yhteisiä sopimuksia ja löytää yksimielisyys. Johtavana, aloitteellisena merkkinä ratkaisukeskeisyys ja toiminta leimaavat tätä merkkiä – kuten muitakin johtavia merkkejä (Oinas, Rapu ja Kauris).


Tuo Vaa’an hallitsema ajanjakso on maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa tarkoittanut kasvukauden viimeisen sadonkorjuun ajanjaksoa. Pimeä saapuu yhä aikaisemmin, päivä lyhenee ja yö pitenee. Tietoisuus tulevasta kylmästä vuodenajasta ja siitä selviytymisestä nousi mieliin.


Juutalaisten suuri sovitusjuhla (jom kippur) ajoittuu tuohon jaksoon. Suomessa syyskuun ensimmäinen tai toisen sunnuntai oli pestuuviikko, jolloin renkien ja piikojen sopivat alustavasti uusista työpaikoista joissa aloittavat marraskuun alussa - tai jatkosta vanhassa työpaikassa.  Sopimuksia syntyy ja sopimuksia puretaan.

Vaakamainen tapa toimia on parhaimmillaan neuvottelua, yhteisen arvopohjan etsimistä ja löytämistä kunnioittavassa ja korrektissa hengessä joka mahdollistaa etenemisen. Se vahvistaa yksimielisyyden tarvetta, kykyä kompromisseihinkin – kielteisimmillään se väistää erimielisyyksiä, pyrkii sosiaalisen paheksunnan kautta yhdenmukaisuuteen ja kokee erilaisuuden uhkana harmonialle.Änkyrä uusikuu  Joka päivä on armo uus’”, lauletaan virsikirjan virressä 547 – ja joka kuukausi koemme uudenkuun, uuden kierroksen käynnistymisen. Viime yönä 13.10.2015 klo 3:05 Helsingin aikaa oli uusikuu.  Astrologisesti uusikuu (Auringon ja Kuun yhtymä) tapahtui 19 astetta Vaakaa – ja Uranus, tuo uudistavan murrosvoiman symboli, on siihen oppositiossa Oinaan merkissä.Vaa’an symboliikkaan kuuluu nimenomaan sopimukset, yhteistyö, kumppanuudet. Vaakaa hallitsee Venus, tuo arvojen, harmonian, ihmissuhteiden, rakkauden, taiteiden, elämän mukavuuksien ja nautintojen etsinnän symboli.


Uranuksen taas liitämme astrologiassa äkilliset, hallitsemattomiltakin tuntuvat muutokset, vapauden, uudistumisen ja riippumattomuuden tarpeet sekä juurettomuuden, irrallisuuden ja kapinallisuuden, auktoriteettien uhmaamisen.


Tämä uusikuu vaikuttaa siis keikuttavan kollektiivistä venettämme  tarkoituksenaan ehkä kirkastaa arvomaailmaamme vastakkainasettelun ja muutospaineiden aaltojen kautta.


"Nyt on lokakuu ja minusta näkee sen"Itselläni on usein tähän aikaan vuodesta tapahtunut merkittäviä liittoutumia, sopimuksia – ja irtiottoja niistä. Kartan pystyakseli MC-IC eli  sisäistä minuutta ja perhettä kuvaava IC on minulla 14 Oinasta ja sen vastapäinen puoli MC, uran ja julkisen statuksen huone on minulla 14 Vaakaa.  Olen siis mennyt kerran naimisiin, ja toisen kerran kihloihin, minut on irtisanottu tuotannollista ja taloudellisista syistä elämäni pisimmästä työsuhteesta, olen perustanut oman yrityksen, olen eronnut yhdistyksen hallituksista, riidellyt railakkaasti julkisesti useaan kertaan ja laittanut asioita halki poikki ja pinoon – ja kääntänyt uuden sivun.

 Muutoksen tuulen alkuperä on toki se syntymäkartan Uranus karttani korkeimmalla kohdalla (zeniitillä) 6 Neitsyttä 9. huoneessa, elämänkatsomuksen huoneessa. Elämänkulku tietysti aktivoi karttaa ja sen kulku transiittina aikuisiälläni kartan ensimmäisellä neljänneksellä: Uranus ylitti kartan horisonttiakselin, minä-muut-akselin (AC-DC) askendentin ollessani 18-vuotias ja kartan pysty-akselin IC:n kohdalta ollessani 50-vuotias.Missä sinulla tuntuu ja tuulee?Mihin huoneeseen eli elämänalueelle sinulla sijoittuu yksimielisyyttä vaaliva Vaaka-Uusikuu 19 astetta?

Mihin tuo tasapainoa järkyttävä ja konsensusta ravisteleva, perusydintä etsivä Uranus Oinaassa sijoittuu?  Mikä elämänalue haluaa uudistusta ja uutta alkua usein tähän aikaan?  Mistä on tuntunut uudistuksen ja irtiottojen tuuli lähtevän liikkelle?


 Soimaamme, SuomiSuomen valtion kartalla (6.12.1917 klo 15:18 Helsinki) tuo tämän aamuyön uudenkuun ja Uranuksen oppositio menee Placidiuksen karttajärjestelmää käyttäessä kriisien huoneisiin, 6. ja 12. huoneeseen joita itse nykyään kuvailen muutostarpeiden huomaamiseksi ja muutostarpeiden hyväksymiseksi.


Lisää kuvateksti


 Kuudennen huoneen symboliikka on hyvin Neitsymäistä symboliikkaa ja 12. huoneen symboliikka on taas on hyvin Kalamaista. Neitsymäisyys tarkoittaa minulle parhaimmillaan asioiden hiomista ja jalostamista, yksityiskohtiin paneutumista ja analysointia. Kielteisimmällään se on haluttomuutta ja kyvyttömyyttä nähdä asioita isommasta perspektiivistä, takertumista epäolennaisiin yksityiskohtiin ja valittamista valittamisen vuoksi.

 Kuudennen huoneen merkitys sairauden ja terveyden huoneena (elämänalueena) taas aukeaa ehkä ajattelemalla sanaa ’analyysi’. Analysointi sanan etymologinen tausta on ilmaisussa 'avata auki'. Antiikin filosofi Aristoteles käytti sanaa "lysis" siitä tapahtumasta, jossa jokin solmu avataan dramaattisella tavalla.


 Kuudennen huoneen vanha nimitys ”Orjuuden huone” kattaa myös kaikki alisteisesa asemassa olevat elolliset (orjat, palvelusväki, armeija, poliisi, sosiaali- ja terveysalan työntekijät, ammattiyhdistysliike; pienet kotieläimet) joiden tehtävä on pitää arjen rattaat pyörimässä.


Kartan viimeisen huoneen eli 12. huoneen symboliikkaan taas kuuluu mm.  ’kosminen kompostointi’. Sinne säilömme muistomme, pelkomme, traumamme. Sieltä löytää paikkansa perinnöksi saadut, esi-isiemme traumat ja pelot, kollektiivin piilotajunta. Sieltä löytyy ihmiskunnan ja yksilön myös kyky kestää, jaksaa, löytää merkitystä ja tarkoitusta jostain itseään suuremmasta ja antautua sille.


Sen vanha nimitys on ”Itseään vastaan toimimisen huone” kertonee tuon huoneen haasteista. Astrologiasta kiinnostunut psykiatri Carl Gustav Jung on puolestaan todennut että ”siitä, mitä ihminen ei tiedosta, tulee hänen kohtalonsa.


Vaaka-uudenkuun sijoittuu Suomen kartalla tähän  ”orjuuden huoneeseen”, jossa huomaamme muutostarpeet ja joudumme analysoinnin jälkeen tarttumaan toimeen ja korjaamaan asioita palauttaaksemme tasapainon.


 Tuo Uranuksen oppositio  ”Itseään vastaan toimimisen huoneesta” uuteenkuuhun voidaan tulkinta niin, asioiden analysointi ja korjaustarpeiden tajuaminen ja hyväksyminen sekä yhteisen arvopohjan etsintä johtaa parhaimmillaan uusien suhteiden luomiseen ja kehittymiseen – tai kansan, sen ihmisten ja valtion voimistuvaan tarpeeseen tehdä pesäeroa ja irtiottoja monilla eri tasoilla rakentavalla tai vähemmän rakentavalla tavalla.


 Saabiset symbolit Uudenkuun Saabinen symboli ”Juutalainen rabbi” kertoo lakien ja ikivanhan viisauden kunnioittamisen tarpeesta ja Uranuksen taas ”Lentävä matto” kertoo perspektiivin ja henkisten arvojen tarpeesta samalla painottaen samalla ettei tule aliarvioida maallisten asioiden voimaa.


 Uudenkuun karttaa hallitsee siis arvoistamme ja harmonian tarpeestamme kertova Venus, joka nyt 3 astetta Neitsyttä. Sen Saabinen symboli on ”Musta lapsi leikkimässä valkoisten lasten kanssa”. Sen selityksenä tarjotaan mm. maailmanlaajuinen veljeyden aate, ennakkoluulojen voittaminen. Kielteisenä - toimimista yleisen mielipiteen luoman moraalin varjolla. Kyvyttömyyttä toimia joustavasti tilanteissa, jotka vaativat luovuutta.


 Elämme siis aikoja jolloin jokaisen tulee pohtia omaa arvopohjaansa kunnioittamalla myös lakia ja meille kaikille yhteistä ihmisyyttä sen moninaisissa ilmenemismuodoissaan tai joudumme voimistuvaan ja hallitsemattomaan syöksykierteeseen. Talvi on tulossa -  ja yhteistyössä on voimaa.  Ja aivot on annettu ajattelemista varten. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti