16.4.2013

Jos sen voi ennustaa, se ei ole Uranusta
Jos kysytte astrologiaa harrastavalta mikä planeetta symboloi vapautta, mutta ennen kaikkea yllätyksiä ja äkkinäisiä, yllättäviä tapahtumia luullakseni suurin osa antaa vastaukseksi Uranuksen. 

Uranus, tuo tuntemattomaan tulevaisuuteen meidät äkkiä sinkoavan yllättävien muutosten symboli, jonka kiertoaika Auringon ympäri on noin 84  vuotta, urbaanin nyky-ihmisen keskimääräinen elinikäennuste. 

Uranus irrottaa meidät juuriltamme, irti kehostamme, irti arkisesta ajattelusta ja kokemisesta kohti ääretöntä ja sen yli, toisiin sfääreihin. Uranuksen symboliikkaan liittyy edistyksellisyys kaikille olemisen tasoilla mutta haasteena voi olla että edistystä ja Järkeä palvoessamme kadotamme inhimmillisyytemme. 

Uranus käväsi Oinaan merkissä kesällä 2010, mutta siirtyi  sinne vasta maaliskuussa 2011 ja viipyy kiihkeässä   ja omapäisessä Oinaan merkissä  toukokuun puoliväliin 2018 saakka. Olemme siis kollektiivisesti vasta aloittaneet heräämisen siihen että jotain täytyy uudistua perin pohjin - ja muutokset voivat olla rajuja, yllättäviäkin.

Antiikin mytologiassa Ouranos (Taivas) oli Äiti Maan, Gaian, poika joka syntyi alkukaaoksesta. Isänsä poikana Ouranos karkoitti yksisilmäiset kyklooppipoikansa  maan alle (Varjonsa, sen osan persoonallisuuttaan jota ei halua kohdata toteavat jungilaiset astrologit)  mutta moinen käytös kostautui ja loistavat Titaani-pojat kukistivat isänsä. 

Kärsimyksestä ja kiihkeästä kostonhimosta syntyi sitten rakkauden jumalatar Afrodite kun Ouranoksen kuohitut sukuelimet roiskahtivat alkumereen, tuohon kollektiivisen alitajunnan symboliin. Kärsimyksestä voi siis syntyä jotain kaunistakin. (Huom. englanninkielinen sana 'passion' merkitsee intohimoa mutta myös kärsimystä.). Kosmoksen hallitsijaksi nousi järjestyksen ja vakiintuneiden rakenteiden symbolin osan saanut Saturnus, mutta hänetkin syrjäytti vuorollaan itseään runsaasti jakanut Jupiter - kunnes ihmiset hylkäsivät jumalat tyystin.

Saksalainen filosofi Hegel (1770-1831) ilmaisi asian seuraavasti:


Kuva
Todellisuus ja näkökulman valinta
Hegelin mukaan ihmisten todellisuudesta esittämät arvostelmat ovat aina yksipuolisia. Kun todellisuutta tarkastellaan uudesta näkökulmasta, on mahdollista päätyä ensimmäisen arvostelman kanssa täysin vastakkaiseen näkemykseen. Näitä kahta näkemystä on mahdollista tarkastella vielä kolmannesta näkökulmasta, jonka kautta löydetään molempiin näkemyksiin sisältyvä osatotuus. Kolmas näkemys yhdistää kahden ensimmäisen arvostelman totuudet. Hegel käyttää ensimmäisestä arvostelmasta nimitystä väite (teesi), toisesta nimitystä vastaväite (antiteesi) ja kolmannesta nimitystä yhdistelmä (synteesi). Filosofin mukaan ihmisen ajattelu kehittyy näiden kolmen kehitysvaiheen kautta....
Koska todellisuus on luonteeltaan henkistä, myös koko todellisuutta on mahdollista tarkastella dialektisen kehityskaavion kautta. Hegelin mukaan dialektiikka muodostaa ihmiskunnan historian sisäisen logiikan. Historiassa ajaudutaan ajattelun tavoin ristiriitoihin. Historialliset ristiriidat johtavat vallankumouksiin. Historia etenee dialektisesti vallankumousten kautta.
Hegelin mukaan ihmiskunnanhistoriaa eteenpäin ajavana voimana toimii herran ja orjan välinen kamppailu. Tunnustuksen saamisen halu synnyttää kamppailun herran ja orjan välille. Ihmiskunnan historia muodostuu taistelusta tunnustetusta asemasta.....
Dialektisen kehittymisen päämääränä on vapauden aatteen todellistuminen valtiossa. Valtio oli filosofin mukaan vapauden aatteen korkein ilmentymä ja näin ollen myös itseisarvo. Hegeliä on kritisoitu siitä, että hän asettaa valtion yksilöä tärkeämpään asemaan.

Astrologia on kuin symbolinen kieli, yksi tapa katsoa todellisuutta, menneisyyttä, nykyisyyttä, nähdä merkityksiä elämässämme. Se auttaa usein näkemään missä meillä on uudistustarvetta. Yksisilmäinen näkökulma asioihin ja haluttomuus kohdata asioita jotka eivät meitä miellytä johtavat usein mullistuksiin kun tukahdetut tarpeet, poljetut oikeudet ja kehityksen tarve - meidän tai muiden - purkautuvat. 

Otetaan silmä käteen ja asiat käsittelyyn hyvän sään aikana!


1 kommentti:

  1. Kiitos ennenkaikkea tuosta näkökulmasta, että astrologiaa voi tutkia, ilmentää, nähdä jne. filosofisesta näkökulmasta.

    Olen tottunut kokemaan astrologian enemmän psykologisena tai terapeuttisena muotona. Enkä ole hoksannut kuinka ehkä juuri tuohon synteesiin liittyen sitä voi katsella myös filosofisesta näkökulmasta. Siinähän kaksi vanhinta maailman tiedettä; filosofia ja astrologia!

    Heti tulee mieleen Neptunus Kalojen ajasta Buberin (tai oliko Levinaksen) ajatus siitä, että filosofia = rakkaudesta tietoon pitäisi kääntää filosofia = tietoa rakkaudesta, mitä tietoisuutta pitäisi oppia ymmärtämään enemmän tässä kriisien maailmassa. Yksilökohtaisuudesta yleisempään.

    VastaaPoista