24.4.2013

Neptunuksen sfääreissä
Astrologian alkuperä on hämärän peitossa ja sen historiasta kiinnostuneille suosittelen teosta Raimo A. Nikulan Astrologian historia (1993) joka löytynee paikallisesta kirjastosta.  Astrologian käyttämät planeettojen symbolisten energioiden kuvaukset perustuvat lähinnä kokemusperäiseen (perimä-)tietoon, mytologiaan ja ulkoplaneettojen (Uranus, Neptunus, Pluto) osalta katsotaan niiden heijastelevan löytämisajankohdan tapahtumien luonnetta. Neptunus löydettiin 1846 sen sijaitessa 25 astetta Vesimiestä (yhtymässä Saturnukseen, rakenteiden ja rajojen symboli) ja Neptunuksen paluu kierrollansa löytämisajankohtaan tapahtui huhtikuussa 2009 jolloin Neptunus oli yhtymässä Kheironiin (haavoittava erilaisuuden kokemus ja siitä eheytyminen).


Ulkoplaneettojen katsotaan astrologiassa edustavan erilaisia ylimaallisia, transsendentaalisia voimia.  Neptunuksen avainsanoja käsitteellisellä tasolla ovatkin mm. kollektiivinen alitajunta, ihanteet, idealismi, mystiikka, henkisyys, myötätunto, herkistyminen, inspiraatio, rajattomuus, unet, harhat, herkkäuskoisuus, huijaus, sekavuus, uhrautuminen ja uhriutuminen. Konkreettisella tasolla esim. taiteet, musiikki, tanssi, vesi, myrskyt, kemikaalit, lääkkeet, make-up, naamioituminen….  

Neptunus nostaa meidät näkemään tämän todellisuuden toiselle puolelle, antautumaan jollekin itseämme suuremmalla voimalla ja toisaalta, saa meidät uskomaan ja näkemään mitä haluamme ja voi altistaa petoksen kohteeksi joutumiselle ja itsepetokselle.  Jokaisella asialla on kääntöpuolensa.  Neptunus kuvastaa rakenteiden liukenemista, sulautumista, liukenemista, yhtymistä ja sulautumista johonkin suurempaan kokonaisuuteen.

Neptunus/Saturnus-yhtymä oli taivaalla löytämisajankohtana yhteisöllisesti ja ulospäin suuntautuneessa, älyllisessä Vesimiehessä, jota ennen Uranuksen löytymistä katsottiin kuuluvan yhdessä Kauriin merkin kanssa Saturnuksen vaikutuksen alaisiksi merkeiksi. Tuon löytöajankohdan Neptunus/Saturnus-yhtymän voisi ajatella symboloivan ihmiskunnan havahtumista muuntamaan liian ahtaita ja rajoittavia rakenteita (Saturnus) vastaamaan paremmin yhteiskunnan henkisempien arvojen mukaista ihannetta.

Kuva täältä
Jo kahden vuoden kuluttua Neptunuksen löytöajankohdasta (1846) se siirtyi seuraavaan merkkiin Kaloihin (1848-1861), merkkiin jossa se nytkin sijaitsee (2011-2026).  Viimeksi Neptunuksen ollessa Kaloissa näimme Euroopassa vallankumouksia, naisten kamppailu poliittisesta äänioikeudesta aiheutti myös yhteiskunnallista kuohuntaa, Marxin ja Engelsin Kommunistinen manifesti julkaistiin, Kaliforniassa alkoi ”Kultakuume” ja kullankaivajien äkkirikastumiset (ja köyhtymiset) innostivat ihmisiä sankoin joukoin kullankaivuuseen. Euroopassa alkoi modernin demokratian vaihe Sveitsin perustuslain myötä. USA:ssa julkaistiin 1852 Harriet Beecher Stowen mustien orjuutta käsittelevä romaani Setä Tuomon Tupa. Yhdysvalloissa alkoi sisällissota Neptunuksen mentyä Oinaan merkkiin. Astrologiassakin tapahtumien teemojen katsotaan olevan jatkumoa aiemmille ratkaisuille.

Piiat (The Help, 2011)
Vaikka orjuus on nyt kaikkialla maailmassa virallisesti kielletty, on esitetty arvio, että orjia olisi tällä hetkellä eri puolilla maailmaa 27 miljoonaa. Maailman köyhistä n. 70 % on naisia, sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja seksuaalisen tasa-arvon toteutumiseen on matkaa vielä länsimaissakin. Ihmisoikeudet ovat monelle vain kaukainen haave.
Nyt Neptunuksen ollessa uudella vuonna 2009 alkaneella kierroksellaan jonka se aloitti tarkalla yhtymällä Kheironiin (haavoittuminen, erilaisuuden kokeminen, erillisyyden kokeminen ja siitä eheytyminen) ja 4 asteen päässä olevaan Jupiteriin  (laajentuminen, uudet mahdollisuudet) ja siirtyi siitä vuonna 2011 Kaloihin jossa se viipyy pitkän pietin eli vuoteen 2026 saakka, koen sen olevan viesti ihmiskunnalle meidän tulisi yrittää eheyttää oma ja kollektiivinen alitajuntamme kohtaamalla rujot puolemme, Varjomme jotta yhteisöllinen karmamme voisi puhdistua mahdollisimman rakentavalla tavalla.

Ehkä meidän pitäisi kysyä ketkä ovat nykyajan orjia? Kenen ihmisoikeuksia poljetaan? Mikä orjuutta minua? Mistä meidän pitäisi vapautua?  Kuljemmeko kollektiivisesti neptuniaanisessa sumussa kieltäytyen näkemästä todellisuutta? Ja mikä todellisuus meidän pitäisi nähdä? Mitä meidän pitäisi tajuta? Sitäkö että alituinen ajattelu ja järkeily (Vesimies) vain erottaa meidät toisistamme (Kheiron) ja meidän tulisi liottaa (Neptunus) ajattelumme rajat (Saturnus) ja astua Krishmamurtia lainaten "ajattelun toiselle puolelle" – ajattelun, josta olemme niin ylpeitä lajina… Alkaako muutos, tietoisuutemme laajeneminen, kuuntelemalla pientä kuiskausta itsessämme?

--- kirjoittajalla Neptunus tekee seuraavia transiitteja: neliö askendentti, kolmio Merkurius ja Aurinko sekä yhtymä Saturnus. Ymmärtäminen on täysin lukijan vastuulla.