21.4.2013

Vallan, maan ja työn uusjako?Astrologisesti tarkasteltuna elämme parhaillaan (2011-2015) monella tapaa hyvin samankaltaista aikaa kuin 1930-luvulla, jolloin natsismi valtasi Euroopan, rahamaailma oli kriisissä ja USA:ssa kärsittiin valtavista pölymyrskyistä, jotka olivat maanviljelyn voittojen maksimoinnin tulosta. Samaan aikaan aurinkokuntamme kaukaisin planeetta (planetoidi) Pluto löydettiin sen sijaitessa silloin tunnevaltaisessa ja suojelevassa Ravun merkissä.


1930-luvulla vallankumouksellinen Uranus oli myös impulsiivisessa, omaehtoisessa Oinaan merkissä kuten nytkin tehden samankaltaista aspektia, haasteellista neliötä, syviä muutosprosesseja symboloivaa Plutoa nykyistä sijaintiaan Kaurista vastapäisessä, Ravun, merkissä.  Pluto on  Kauriissa vuodesta 2008 vuoteen 2024 saakka. Rapu-Kauris-akseli liittyy elämän, oman kodin suojeluun ja ylläpitoon sekä rakenteiden ja auktoriteettiaseman, vallan säilyttämiseen. 1930-luvulla Hitlerin näkemykset saksalaisten aluelaajennusten oikeutuksesta naapurimaiden kustannuksella elintilan (Lebensraum) vaatimuksen vuoksi alkoivat saada pontta Saksassa. 

Tuo 1930-luvun ison laman aikainen Uranus-Pluto-sykli sai alkunsa planeettojen ollessa yhtymässä (1845-1850) Oinas-Härkä-energian merkeissä. Oinaan merkin omapäistä, rohkeaa, uranuurtavaa, kiihkeätä ja nopean toiminnan energiaa olen yrittänyt hieman kuvata aiemmissa kirjoituksissa. Härän symboliikkaan kuuluu materiaalisella tasolla mm. maa-alueet sekä kiinteistöt ja mentaalisella, psyykkisellä tasolla halu säilyttää se minkä koetaan arvokkaaksi ja työskennellään usein materiaalisen vakauden ja vaurauden saavuttamiseksi. Härän merkissä pyritään vakauttamaan status quo, asioiden olotila ja toimitaan sitkeästi päämäärien vakauttamiseksi. 


Syklin loppuvaiheessa, Uranus-Pluton sulkeutuvan neliön aikaan USA:ssa koettiin ihmisiä ja eläimiä surmanneet pölymyrskyt, jotka pakottivat miljoonat ihmiset lähtemään kodeistaan ja hylkäämään maatilansa. Yle esitti tammikuussa 2012 neliosaisen historiadokumentin USA:n 1930-luvun pölymyrskyistä (The Dust Bowl, USA 2012). Tämä Amerikan historian suurin ekokatastrofi syntyi globaalien markkinoiden ja maanviljelijöitten ja sijoittajien pyrkiessä maksimoimaan maanviljelyksen voitot hallituksen myötävaikutuksella. Ajasta kertovat John Steinbeckin Vihan hedelmät ja Horace McCoyn Ammutaanhan hevosiakin romaanit, joista molemmista tehty myös samannimiset elokuvat.

Nyt elämme 1965-1968 alkaneen uuden Uranuksen ja Pluton yhtymän syklin jälkeistä, ensimmäistä kasvavaa neliötä jossa alkaa näkymään mitä uutta istutettiin silloin kollektiiviseen mieleemme. Tämä syklin aloitus tapahtui analyyttisessä, mentaalissa ja toiminnan ja työtapojen tehostamista painottavassa Neitsyen merkissä.  

Suomessa koimme tämän uuden syklin alkuvaiheessa peltojen viljelemättä jättämisen valtiolta saatavaa korvausta vastaan (peltojen paketoiminen), maaseutuväestön muuttamisen kaupunkeihin ja siirtolaiseksi erityisesti naapurimaahamme Ruotsiin. Jäljelle jääneet maanviljelysyksiköt ovat kasvaneet suunnattomasti. USA:ssa maatalous on todellakin teollisuusala jossa omistus ja maataloustoiminta ovat eriytetty ja valtavat maanviljelysyksiköt ovat sijoitusyhtiöiden hallinnassa perinteisen maatilaomistuksen huvetessa kiihtyvällä vauhdilla.

Muistan kuinka kansakoulussa ollessani puhuttiin vapaa-ajan lisääntymisestä uusien työnteon mullistavien teknisten innovaatioiden myötä ja tavallaan se onkin tapahtunut. Automaatio ja tehokkuuden nimissä meille lanseerattu itsepalvelu on lisääntynyt  korvaten ihmistyön - ensimmäiset täysin automatisoidut tehtaat toimivat jo. Voitonmaksimoinnin nimissä erityisesti savupiipputeollisuus on siirtymässä teollisuusmaista kehittyviin maihin, jossa työvoimakustannukset ovat selkeästi pienemmät. Monien yritysten puhelinpalvelut ja helpdesk-palvelut ovat siirtyneet halvan elintason maihin ja suomalaisetkin siirtyvät esim. Thaimaahan, Intiaan ja Kanariansaarille palvemaan suomenkielisiä asiakkaita palkkatason sopeutuessa kohdemaan alhaisempiin elinkustannuksiin. Työtä rationalisoidaan, ulkoistetaan, automatisoidaan. 

Pluton ollessa riskiä kaihtamattomassa Jousimiehen merkissä 2000-luvulla USA:ssa pankit myönsivät korkeariskisiä kiinnelainoja (asuntolainoja) ja Pluton siirryttyä Kauriisiin lainojen takaisinmaksu alkoi kangerella. Rahoitus- ja sijoitusmarkkinat tekivät asuntolainoista edelleenmyytäviä johdannaisia joita myytiin edelleen kansainvälisille sijoitusmarkkinoille ja lopulta tämä abstrakti myyntivoittojen maksimointikupla puhkesi aiheuttaen finanssikriisin Asuntolainojen arvopaperistaminen otettiin käyttöön USA:ssa 1970-luvulla

Mielestäni yksi Uranus-Pluto-aspektin ilmentymä nykypäivänä on 2007-2008 räjähdysmäisesti kasvanut maan kaappaaminen (land robbing) jossa teollistuneet maat ja kansainväliset suuryhtiöt ostavat maata Aasiassa, Afrikassa ja etelä-Amerikassa maataloustuotantoa varten ja vaarantavat samalla näiden maiden ihmisten oman ruokatuotannon. YK:n tiedotuskeskuksen sivuilta voit lukea lisää tästä luonnonvarojen hyödyntämisestä ja sen vaikutuksista.

Perjantaina (19.4.2013)  uutisoitiin Kauppalehdessä kuinka kansainvälisen Nestlén pääjohtaja vaatii veden yksityistämistä! 

Veden hallinnoiminen tulisi antaan Nestlén mukaan virkamiehille ja sitten kaikelle vedellekin voitaisiin määritellä myyntiarvo ja siitä tehdä kulutushyödyke. Ilmaa myydään jo teollisuuspäästöjen saastuttamassa Kiinassa...

Vapauden myötä tulee vastuu. Millaista vastuuta kasvottomat, isänmaattomat, kansainväliset sijoitusyhtiöt tuntevat planeetastamme, sen ihmisistä, meistä 99 %:sta? Nyt on menossa vallankumous (Uranus) jossa Big Money (Kauris) on hankkimassa haltuunsa luonnonvarat (maatalous-, metsä- ja kaivosteollisuus) joka vaikuttaa tapahtuvan massojen näkemättömien (Pluto) silmiemme edessä!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti